Az Országgyűlési Őrség elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos információit, valamint az elektronikusan intézhető ügyek felsorolását az alábbi dokumentum tartalmazza:

-    Tájékoztató az Országgyűlési Őrség elektronikusan intézhető ügyeiről

Az egyes elektronikusan intézhető ügyekhez készült ügyféltájékoztatók itt érhetőek el:

-    Ügyféltájékoztató az országgyűlési őr intézkedésével és/vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz elektronikus úton történő bejelentéséhez
-    Ügyféltájékoztató adatvédelmi incidens elektronikus úton történő bejelentéséhez
-    Ügyféltájékoztató a katonai büntetőeljárással összefüggő kapcsolattartás elektronikus úton történő intézéséhez
-    Ügyféltájékoztató az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő igény elektronikus úton történő benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató közérdekű adat megismerése iránti igény elektronikus úton történő benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató közérdekű bejelentés, panasz elektronikus úton történő benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtásának elektronikus úton történő intézéséhez (Országgyűlési Őrség)
-    Ügyféltájékoztató az Országgyűlési Őrség irattárában történő kutatási kérelem benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató nemzeti minősítésű személyes adat megismerése (Megismerési engedély) iránti kérelem benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató a segítő kárigényének elektronikus úton történő benyújtásához
-    Ügyféltájékoztató a visszaélés-bejelentések ügyintézéséhez