pk_koszonto

 

Tisztelt Olvasó!


„Servimus fideliter, honeste. –
Szolgálunk hűséggel, becsülettel.”

 

 Ezzel a jelmondattal kezdte meg működését 2013. január 1-jén az Országgyűlési Őrség. A szervezet létrehozásával megszűnt az a demokratikus állami berendezkedéseknek ellentmondó gyakorlat, miszerint egy a végrehajtói hatalom által felügyelt vagy irányított fegyveres szerv látja el a törvényhozás védelmét.
 A szervezet parancsnokaként küldetésemnek tartom, hogy Magyarország Alaptörvényében (2012. április 25.) meghatározottak szerint, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján ránk bízott feladatokat maximális felkészültséggel és elhivatottsággal, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával hajtsuk végre.
 Az elmúlt években sikeresen leraktuk a szervezet alapjait, melyhez nagyban hozzásegített minket az a történelmi hagyomány, ami egészen az 1912-ben létrejött Képviselőházi Őrségig vezet vissza, és amelyet nagy büszkeséggel visz tovább szervezetünk.
 Alapfeladataink közé tartozik az Országgyűlés elnökének, valamint az Országháznak, illetve az Országgyűlés munkatársait kiszolgáló létesítményeknek és az ott dolgozóknak a védelme, a tárgyalási rend fenntartásának biztosítása, melyeken túl a szervezet díszelgési és protokolláris és tűzvédelmi feladatokat is ellát.
 Büszke vagyok arra, hogy alapfeladataink ellátásán túl színvonalas szakmai programok szervezésével ismertethetjük meg, többek között a rendészeti pálya iránt érdeklődő fiatalokkal is, mind szervezetünk felépítését, mind szervezetünk által ellátott feladatok fontosságát. A modern kor új kihívásainak való minél gyorsabb és hatékonyabb megfelelés érdekében szervezetünket a fejlődés jellemzi, állományunkat rendszeres képzésben részesítjük, valamint a lehetőségekhez mérten fejlesztjük eszközállományunkat is.
 Az Országgyűlési Őrség, mint fegyveres szerv aligha kaphat annál megtisztelőbb feladatot, mint, hogy védje az Országgyűlés – mint a népképviseleti demokrácia legfontosabb intézményének, a törvényhozást képviselő önálló hatalmi ágnak – a külső befolyástól mentes működését.

sign


Tóth László Tibor
ogy. vezérőrnagy