Tisztelt Látogató!


„Servimus fideliter, honeste. –
Szolgálunk hűséggel, becsülettel.”

 

„Az Országgyűlési Őrség feladata az Országgyűlés védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása.”

Az idézett részlet az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben található, abban a sarkalatos jogszabályban, amely felhatalmazást ad és egyben lehetőséget biztosít az Őrség minden tagjának a haza szolgálatára a magyar Országgyűlés érdekében.

Szervezetünk múltjába visszatekintve jó érzéssel tölti el lelkünket az a tudat, hogy a Képviselőházi Őrség 1912-es megalakulásakor elkezdett máig ható tradíciót követhetünk.

Napjainkban munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a szolgáltató, emberbarát stílus meghonosítására. A törvény által biztosított – rendvédelmi feladatainkból fakadó – hatósági jogköreinket csak akkor alkalmazzuk, ha az elkerülhetetlen. A mi igazi fegyverünk a szép szó, a segíteni akarás.

Értékrendünk, a jövőbe vezető hitünk az elődeinktől örökölt becsületből és alázatból építkezik. Őszintén hiszem, hogy az egymás után szolgáló nemzedékek közös alkotása hídként köt össze minket és viszi tovább hírnevünket.

Most rajtunk a sor, nekünk kell megszolgálni a bizalmat úgy, ahogy eskünk utolsó sora kötelez.

„Az Országgyűlési Őrség közös küldetését teljesítő bajtársi közösségnek méltó tagjaként Magyarország javára élek és szolgálok.”

 

 

sign

Lisoczki László ogy. dandártábornok
az Országgyűlési Őrség parancsnoka