A bizottság tárgyalási anyagai

A Törvényalkotási Bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról tárgyal:

  • az Országgyűlés állandó bizottságai által benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról*, illetve
  • a Törvényalkotási Bizottság számára megtárgyalásra és saját módosítási szándékaként elfogadásra javasolt szövegszerű javaslatokról (a továbbiakban: módosítási szándék).

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok* az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában a részletes vita lezárultát követően megismerhetők.

A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről a bizottság ügyrendje rendelkezik.

Mivel a módosítási szándékokat a kezdeményezője a bizottság titkárságához juttatja el és azok a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem részei az iromány-nyilvántartásnak, ezért ezek nyilvánosságát a Törvényalkotási Bizottság saját honlapján biztosítja.

A módosítási szándékok nem tükrözik a Törvényalkotási Bizottság álláspontját, azok kizárólag a kezdeményező javaslatai!

Amennyiben a bizottság a módosítási szándékot támogatja, azt az összegző módosító javaslat részeként benyújtja az Országgyűlésnek.

 

 

Módosítási szándékok a Törvényalkotási Bizottság tárgyalásához

 

A bizottság 2022. december 2-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló T/2032. számú törvényjavaslathoz

 

- A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/2030. számú törvényjavaslathoz

 

- A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló T/2029. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. december 1-jei ülésének napirendjéhez:​​​​

- A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/1618. számú törvényjavaslathoz

 

- Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/1790. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló T/1837. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/1785. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló T/1847. számú törvényjavaslathoz

 

- A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló H/1834. számú határozati javaslathoz

 

- A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1848. számú törvényjavaslathoz

 

- Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1839. számú törvényjavaslathoz

 

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/1843. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/1844. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló T/1842. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1845. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/1623. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2031. számú törvényjavaslathoz

 

- Az agrártermékek eredetvédelméről szóló T/1841. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 24-i ülésének napirendjéhez:

- A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/1788. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló T/1836. számú törvényjavaslathoz

 

- A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló T/1840. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1846. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 21-i ülésének napirendjéhez:

- Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló T/2033. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 17-i ülésének napirendjéhez:

- A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1617. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes adótörvények módosításáról szóló T/1614. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1621. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosításáról szóló T/1609. számú törvényjavaslathoz

 

- Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló T/1791. számú törvényjavaslathoz

 

- Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló T/1622. számú törvényjavaslathoz

 

- Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/1620. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 3-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/287/8. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/1616. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. október 20-i ülésének napirendjéhez:

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/1311. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. október 3-i ülésének napirendjéhez:

- Normakontroll-javaslat a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényhez (T/706/11. szám):

 

 

A bizottság 2022. szeptember 29-i ülésének napirendjéhez:

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló T/705. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló T/706. számú határozati javaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/1202. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló T/1260. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1261. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 14-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása címmel benyújtott T/361. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló H/368. számú határozati javaslathoz:

 

- Egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/367. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/360. számú törvényjavaslathoz:

 

- A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/559. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló T/366. számú törvényjavaslathoz:

 

- A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló T/365. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló T/363. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 11-i ülésének napirendjéhez:

- A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló T/583. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 7-i ülésének napirendjéhez:

- A honvédelmi adatkezelésekről szóló T/211. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. június 10-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló, T/166. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. május 19-i ülésének napirendjéhez:

- A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi ... törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló, T/48. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel benyújtott T/25. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

[*] Ha a Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem a törvényalkotás általános szabályai szerint, hanem egyes különös eljárások szabályainak alkalmazásával jár el, tárgyalása során képviselői módosító javaslatokról vagy az eljárás különös rendelkezései szerinti más módosító javaslatokról tárgyal és foglal állást.