A bizottság tárgyalási anyagai

A Törvényalkotási bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról tárgyal:

  • az Országgyűlés állandó bizottságai által benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról*, illetve
  • a Törvényalkotási bizottság számára megtárgyalásra és saját módosítási szándékaként elfogadásra javasolt szövegszerű javaslatokról (a továbbiakban: módosítási szándék).

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok* az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában a részletes vita lezárultát követően megismerhetők.

A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről a bizottság ügyrendjének 17-19. pontjai rendelkeznek.

Mivel a módosítási szándékokat a kezdeményezője a bizottság titkárságához juttatja el és azok a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem részei az iromány-nyilvántartásnak, ezért ezek nyilvánosságát a Törvényalkotási bizottság saját honlapján biztosítja.

A módosítási szándékok nem tükrözik a Törvényalkotási bizottság álláspontját, azok kizárólag a kezdeményező javaslatai!

Amennyiben a bizottság a módosítási szándékot támogatja, azt az összegző módosító javaslat részeként benyújtja az Országgyűlésnek.

 

Módosítási szándékok a Törvényalkotási bizottság tárgyalásához

 

A bizottság 2019. július 4-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló, T/6349. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/6351. számú törvényjavaslathoz:

 

- A központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló, H/6543. számú határozati javaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 27-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/6361. számú törvényjavaslathoz:

 

- A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/6355. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló, T/6457. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló, T/6350. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 24-i ülésének napirendjéhez:

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló, T/6597. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 20-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról szóló, T/6353. számú törvényjavaslathoz:

 

- A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló, T/6359. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. június 13-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló, T/5237. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2019. március 28-i ülésének napirendjéhez:

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/5243. számú törvényjavaslathoz:

 

- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló, T/5244. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló, T/3633. számú törvényhez:

 

- Az egyes klímapolitikai tárgyú törvények módosításáról szóló, T/5240. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az idegenrendészeti szervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3622. számú törvényjavaslathoz:

 

- A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló, T/5238. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. március 14-i ülésének napirendjéhez:

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló, T/4075. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló, T/4479. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló, T/4821. szőámú törvényjavaslathoz.

 

- A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló, T/4514. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. március 4-i ülésének napirendjéhez:

- A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló, T/4998. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2019. február 28-i ülésének napirendjéhez:

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló, T/2939/11. számú törvényhez:

 

- A vagyonkezelő alapítványokról szóló, T/4513. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. december 6-i ülésének napirendjéhez:

- A kormányzati igazgatásról szóló, T/3610. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló, T/3613. számú törvényjavaslathoz:

 

- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló, T/3618. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Hungary Helps Programról szóló, T/3625. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló, T/3633. számú törvényjavaslathoz:

 

- Filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, T/3376. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási bíróságokról szóló, T/3353. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló, T/3354. számú törvényjavaslathoz:

 

- A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló, T/3635. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló, T/3296. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló, T/3632. számú törvényjavaslathoz:

 

- A munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3628. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, T/3372. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3623. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/3626. számú törvényjavaslathoz:

 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény olimpiai járadékkal összefüggő módosításáról szóló, T/3634. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/3630. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló, T/3636. számú törvényjavaslathoz:

 

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3615. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló, T/3291. számú törvényjavaslathoz:

 

- A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló, T/3621. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. november 29-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló, T/3293. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról, T/3370. számú törvényjavaslathoz:

 

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló, T/3373. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló, T/3369. számú törvényjavaslathoz:

 

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló, T/3371. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/2930. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/3366. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2018. november 22-i ülésének napirendjéhez:

- A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, T/2924. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2928. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az oktatási nyilvántartásról szóló, T/2940. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló, T/2941. számú törvényjavaslathoz:

 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló, T/3374. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2936. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. november 8-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló, T/2931. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. október 25-i ülésének napirendjéhez:

- A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról szóló, T/1658. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló, T/1659. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. október 15-i ülésének napirendjéhez:

- A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló, T/2600. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. szeptember 27-i ülésének napirendjéhez:

- A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, T/628. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 16-i ülésének napirendjéhez:

- A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló, T/857. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 13-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló, T/629. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 12-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló, T/625. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szociális hozzájárulási adóról szóló, T/627. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/623. számú törvényjavaslathoz:

 

- A magánélet védelméről szóló, T/706. számú törvényjavaslathoz:

 

- A gyülekezési jogról szóló, T/707. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló, T/714. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az üzleti titok védelméről szóló, T/386. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló, T/713. számú törvényjavaslathoz:

 

- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló, T/708. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. július 5-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló, T/384. számú törvényjavaslathoz:

 

- A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló, T/628. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. június 28-i ülésének napirendjéhez:

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról szóló, T/406. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. június 14-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása címmel benyújtott, T/332. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról szóló, T/333. számú törvényjavaslathoz:

 

A bizottság 2018. május 10-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/14. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

 

[*] Ha a Törvényalkotási bizottság a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem a törvényalkotás általános szabályai szerint, hanem egyes különös eljárások szabályainak alkalmazásával jár el, tárgyalása során képviselői módosító javaslatokról vagy az eljárás különös rendelkezései szerinti más módosító javaslatokról tárgyal és foglal állást.