A bizottság tárgyalási anyagai

A Törvényalkotási Bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról tárgyal:

  • az Országgyűlés állandó bizottságai által benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról*, illetve
  • a Törvényalkotási Bizottság számára megtárgyalásra és saját módosítási szándékaként elfogadásra javasolt szövegszerű javaslatokról (a továbbiakban: módosítási szándék).

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok* az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában a részletes vita lezárultát követően megismerhetők.

A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről a bizottság ügyrendje rendelkezik.

Mivel a módosítási szándékokat a kezdeményezője a bizottság titkárságához juttatja el és azok a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem részei az iromány-nyilvántartásnak, ezért ezek nyilvánosságát a Törvényalkotási Bizottság saját honlapján biztosítja.

A módosítási szándékok nem tükrözik a Törvényalkotási Bizottság álláspontját, azok kizárólag a kezdeményező javaslatai!

Amennyiben a bizottság a módosítási szándékot támogatja, azt az összegző módosító javaslat részeként benyújtja az Országgyűlésnek.

 

 

Módosítási szándékok a Törvényalkotási Bizottság tárgyalásához

 

A bizottság 2024. június 10-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló T/4252/8. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló T/8560. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2024. május 23-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/8217. számú törvényjavaslathoz

 

- A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló T/6547. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2024. április 25-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/7999. számú törvényjavaslathoz

 

- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló T/7957. számú törvényjavaslathoz

 

- A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/7958. számú törvényjavaslathoz

 

- Az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/7959. számú törvényjavaslathoz

 

- Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/8004. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes anyakönyvezéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/8003. számú törvényjavaslathoz

 

- A belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról szóló T/7731. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/8000. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/7960. számú törvényjavaslathoz

 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról szóló T/7953. számú törvényjavaslathoz

 

- A honvédek jogállásával összefüggő törvények módosításáról szóló T/8002. számú törvényjavaslathoz

 

- Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8005. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2024. április 4-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/7729. számú törvényjavaslathoz

 

- A kriptoeszközök piacáról szóló T/7727. számú törvényjavaslathoz

 

- A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/7730. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/7732. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2024. február 26-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/7423. számú törvényjavaslathoz

​​​​​

 

A bizottság 2023. december 7-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6068. számú törvényjavaslathoz

 

- A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/6220. számú törvényjavaslathoz

 

- A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/6070. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/6074. számú törvényjavaslathoz

 

- A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/5890. számú törvényjavaslathoz

 

- Az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló T/6064. számú törvényjavaslathoz

 

- A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló T/6067. számú törvényjavaslathoz

 

- A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló T/6076. számú törvényjavaslathoz

 

- A köznevelés területén alkalmazandó diszkriminációellenes intézkedésekről szóló T/5445. számú törvényjavaslathoz

 

- A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló T/6079. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/6075. számú törvényjavaslathoz

 

- A magyar építészetről szóló T/5662. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/5889. számú törvényjavaslathoz

 

- A Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról szóló H/6065. számú határozati javaslathoz

 

- Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló T/5884. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5894. számú törvényjavaslathoz

 

- A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról szóló 21/2015. (V. 4.) OGY határozat módosításáról szóló H/6078. számú határozati javaslathoz

 

- A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/6080. számú törvényjavaslathoz

 

- Magyarország Alaptörvényének tizenkettedik módosítása című T/6221. számú törvényjavaslathoz

 

- A nemzeti szuverenitás védelméről szóló T/6222. számú törvényjavaslathoz

 

- Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló T/6219. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokról szóló T/6063. számú törvényjavaslathoz

 

- A területfejlesztésről szóló T/6071. számú törvényjavaslathoz

 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló T/6073. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. november 30-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/5655. számú törvényjavaslathoz

 

- A sporttal összefüggő törvények módosításáról szóló T/5878. számú törvényjavaslathoz

 

- Büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló T/5882. számú törvényjavaslathoz

 

- Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/5892. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes agrártárgyú törvények deregulációs szempontú módosításáról szóló T/5885. számú törvényjavaslathoz

 

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/5881. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/5887. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. november 16-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az egyes adótörvények módosításáról szóló T/5893. számú törvényjavaslathoz

 

- A pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló T/5663. számú törvényjavaslathoz

 

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/5886. számú törvényjavaslathoz

 

- A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló T/4252. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. október 19-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az állami építési beruházások rendjéről szóló T/3677/15. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló T/5249. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. szeptember 25-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/5329. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. július 3-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény módosításáról szóló T/4545. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. június 30-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/4254. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. június 29-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A szerencsejáték szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló T/4027. számú törvényjavaslathoz

 

- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/4230. számú törvényjavaslathoz

 

- A pedagógusok új életpályájáról szóló T/4255. számú törvényjavaslathoz

 

- A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló T/4243. számú törvényjavaslathoz

 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló T/4064. számú törvényjavaslathoz

 

- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/4251. számú törvényjavaslathoz

 

- Az állami építési beruházások rendjéről szóló T/3677/10. számú egységes javaslathoz

 

- Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/4254. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. június 8-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló T/4024. számú törvényjavaslathoz

 

- A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/3757. számú törvényjavaslathoz

 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/4029. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról szóló T/3768. számú törvényjavaslathoz

 

- Az állami építési beruházások rendjéről szóló T/3677. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/4028. számú törvényjavaslathoz

 

- A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló T/4025. számú törvényjavaslathoz

 

- A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló T/4026. számú törvényjavaslathoz

 

- A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv és módosításai kihirdetéséről szóló T/4021. számú törvényjavaslathoz

 

- A 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó szerve 31. ülésén 2012. december 13-án elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatban foglalt módosításának kihirdetéséről szóló T/4022. számú törvényjavaslathoz

 

- A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló T/4030. számú törvényjavaslathoz

 

- Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/4031. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. május 18-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3769. számú törvényjavaslathoz

 

- A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3780. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról szóló T/3759. számú törvényjavaslathoz

 

- Az igazgatási szünetről szóló T/3760. számú törvényjavaslathoz

 

- A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló T/3756. számú törvényjavaslathoz

 

- A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslathoz

 

- A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/3676. számú törvényjavaslathoz

 

- Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3776. számú törvényjavaslathoz

 

- A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló T/3777. számú törvényjavaslathoz

 

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló T/3089/12. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló T/3778. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. április 27-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3515. számú törvényjavaslathoz

 

- A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló T/3314. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló T/3514. számú törvényjavaslathoz

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról szóló T/3131. számú törvényjavaslathoz

 

- Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről szóló T/3315. számú törvényjavaslathoz

 

- Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló T/3517. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/3512. számú törvényjavaslathoz

 

- Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításáról szóló T/3516. számú törvényjavaslathoz

 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló T/3513. számú törvényjavaslathoz

 

- Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről szóló T/1306/8. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról szóló T/3526. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. április 6-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló T/3089. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. március 23-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló T/3009. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2023. február 27-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3065. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. december 2-i ülésének napirendjéhez:​​​​

- Az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló T/2032. számú törvényjavaslathoz

 

- A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/2030. számú törvényjavaslathoz

 

- A pénzügyi szektort érintő törvények módosításáról szóló T/2029. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. december 1-jei ülésének napirendjéhez:​​​​

- A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/1618. számú törvényjavaslathoz

 

- Az elítélt személyek átszállításáról szóló Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/1790. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló T/1837. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/1785. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló T/1847. számú törvényjavaslathoz

 

- A 2026-ig szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló H/1834. számú határozati javaslathoz

 

- A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1848. számú törvényjavaslathoz

 

- Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/1839. számú törvényjavaslathoz

 

- A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/1843. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/1844. számú törvényjavaslathoz

 

- Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló T/1842. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1845. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/1623. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/2031. számú törvényjavaslathoz

 

- Az agrártermékek eredetvédelméről szóló T/1841. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 24-i ülésének napirendjéhez:

- A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/1788. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló T/1836. számú törvényjavaslathoz

 

- A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló T/1840. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1846. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 21-i ülésének napirendjéhez:

- Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról szóló T/2033. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 17-i ülésének napirendjéhez:

- A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1617. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes adótörvények módosításáról szóló T/1614. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1621. számú törvényjavaslathoz

 

- Egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosításáról szóló T/1609. számú törvényjavaslathoz

 

- Szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló T/1791. számú törvényjavaslathoz

 

- Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló T/1622. számú törvényjavaslathoz

 

- Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló T/1620. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. november 3-i ülésének napirendjéhez:

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/287/8. számú elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló T/1616. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. október 20-i ülésének napirendjéhez:

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/1311. számú törvényjavaslathoz

 

 

A bizottság 2022. október 3-i ülésének napirendjéhez:

- Normakontroll-javaslat a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényhez (T/706/11. szám):

 

 

A bizottság 2022. szeptember 29-i ülésének napirendjéhez:

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló T/705. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló T/706. számú határozati javaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/1202. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló T/1260. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1261. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 14-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása címmel benyújtott T/361. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló H/368. számú határozati javaslathoz:

 

- Egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/367. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/360. számú törvényjavaslathoz:

 

- A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/559. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló T/366. számú törvényjavaslathoz:

 

- A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló T/365. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló T/363. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 11-i ülésének napirendjéhez:

- A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló T/583. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 7-i ülésének napirendjéhez:

- A honvédelmi adatkezelésekről szóló T/211. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. június 10-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló, T/166. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. május 19-i ülésének napirendjéhez:

- A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi ... törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló, T/48. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel benyújtott T/25. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

[*] Ha a Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem a törvényalkotás általános szabályai szerint, hanem egyes különös eljárások szabályainak alkalmazásával jár el, tárgyalása során képviselői módosító javaslatokról vagy az eljárás különös rendelkezései szerinti más módosító javaslatokról tárgyal és foglal állást.