A bizottság tárgyalási anyagai

A Törvényalkotási Bizottság alapvetően kétfajta módosító indítványról tárgyal:

  • az Országgyűlés állandó bizottságai által benyújtott részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokról*, illetve
  • a Törvényalkotási Bizottság számára megtárgyalásra és saját módosítási szándékaként elfogadásra javasolt szövegszerű javaslatokról (a továbbiakban: módosítási szándék).

A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok* az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában a részletes vita lezárultát követően megismerhetők.

A módosítási szándék megvitatására és elfogadására irányuló javaslattételről a bizottság ügyrendje rendelkezik.

Mivel a módosítási szándékokat a kezdeményezője a bizottság titkárságához juttatja el és azok a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem részei az iromány-nyilvántartásnak, ezért ezek nyilvánosságát a Törvényalkotási Bizottság saját honlapján biztosítja.

A módosítási szándékok nem tükrözik a Törvényalkotási Bizottság álláspontját, azok kizárólag a kezdeményező javaslatai!

Amennyiben a bizottság a módosítási szándékot támogatja, azt az összegző módosító javaslat részeként benyújtja az Országgyűlésnek.

 

 

Módosítási szándékok a Törvényalkotási Bizottság tárgyalásához

 

A bizottság 2022. szeptember 29-i ülésének napirendjéhez:

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló T/705. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló T/706. számú határozati javaslathoz:

 

- Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/1202. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló T/1260. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1261. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 14-i ülésének napirendjéhez:

- Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása címmel benyújtott T/361. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/369. számú törvényjavaslathoz:

 

- Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló H/368. számú határozati javaslathoz:

 

- Egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/367. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/360. számú törvényjavaslathoz:

 

- A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló T/559. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló T/366. számú törvényjavaslathoz:

 

- A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló T/365. számú törvényjavaslathoz:

 

- A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló T/363. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 11-i ülésének napirendjéhez:

- A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló T/583. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. július 7-i ülésének napirendjéhez:

- A honvédelmi adatkezelésekről szóló T/211. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. június 10-i ülésének napirendjéhez:

- Egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló, T/166. számú törvényjavaslathoz:

 

 

A bizottság 2022. május 19-i ülésének napirendjéhez:

- A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló T/27. számú törvényjavaslathoz:

 

- Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi ... törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló, T/48. számú törvényjavaslathoz:

 

- Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása címmel benyújtott T/25. számú törvényjavaslathoz:

 

 

 

[*] Ha a Törvényalkotási Bizottság a határozati házszabályi rendelkezések alapján nem a törvényalkotás általános szabályai szerint, hanem egyes különös eljárások szabályainak alkalmazásával jár el, tárgyalása során képviselői módosító javaslatokról vagy az eljárás különös rendelkezései szerinti más módosító javaslatokról tárgyal és foglal állást.