Köszöntöm az Olvasót a Törvényalkotási Bizottság honlapján!

Köszöntöm az Olvasót a Törvényalkotási Bizottság honlapján!

„Annak a nemzetnek, amely kedvező értékelésre tart számot, jogi berendezkedését is úgy kell megállapítania, hogy az általános emberi eszme szempontjából is helyes, értékes legyen.”

A Törvényalkotási Bizottság mint a magyar parlamenti jog egyik kiemelt jogintézménye, legfontosabb feladatát betölteni igyekezvén, a törvényalkotás őreként jár el.

Az Országgyűlésről szóló törvény a Törvényalkotási Bizottságot sajátos bizottsági testületként határozza meg, amely legnagyobb bizottságként a parlamenti törvényalkotás egyik főszereplője. Az Országgyűlés jogalkotási tevékenységében résztvevő, a feladatkörükbe tartozó ügyek szerinti, szakmai munkamegosztás alapján tevékenykedő állandó országgyűlési bizottságoktól eltérően a Törvényalkotási Bizottság olyan fórum, amely – függetlenül a szabályozási terület tárgyától – a benyújtott törvényjavaslatok döntő többségét megtárgyalja. Munkája során a bizottság kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a megfontolt és minőségi törvényalkotás szempontját szem előtt tartva, az elé kerülő törvényszövegek esetében gondoskodjon azok koherenciájáról, a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésről és az Alaptörvény rendelkezéseinek érvényesítéséről.

A minőségi jogalkotás minden parlament elé felállított, megalapozott elvárás a társadalom részéről. A Törvényalkotási Bizottság arra törekszik, hogy ennek az elvárásnak mindenben megfeleljen és munkája által az Országgyűlés által elfogadott törvények mind a jogbiztonság, mind az igazságosság követelményét egyszerre érvényre juttassák.

Bízom abban, hogy honlapunk hasznos segítséget nyújt bizottságunk munkájának megismeréséhez. Ehhez kellemes böngészést kívánok!

Hende Csaba
elnök