Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.02.24.03:46:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

60. ülésnap (2019.03.18.), 254. felszólalás
Felszólaló Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Törvényalkotási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:07


Felszólalások:  Előző  254  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FAZEKAS SÁNDOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. március 14-én tartott ülésén megtárgyalta a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló T/4481. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a Házszabály 46. §-a alapján 26 igen szavazattal, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő javaslat elsődleges célja a Magyar Államkincstár és a mezőgazdasági termelők közötti agrártámogatási jogviszony zavartalan működésének a segítése, valamint az egyes eljárási részfeladatok egyszerűsítése, gördülékenyebb végrehajtása. Magyarország Kormánya 2014-ben útnak indította a bürokráciacsökkentést célzó közigazgatási reformintézkedéseket, amelynek során megtörtént a korábban hatályban lévő közigazgatási eljárási törvénynek, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvénynek a felülvizsgálata. Ezen munka eredményeként megszületett az általános közigazgatási rendtartásról szóló új, jelenleg hatályos törvényünk. Az új közigazgatási eljárási kódex 2018. január 2-án hatályba lépő módosításával létrejött egy, kizárólag a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, illetve vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokra  a továbbiakban együtt: agrártámogatások  vonatkozó sui generis eljárásrend.

Tisztelt Országgyűlés! A Ház asztalán fekvő törvényjavaslat kiemelt célja, hogy az agrártámogatási ügyekben alkalmazni rendelt eljárásjogi normák összhangban álljanak a jelenleg hatályos magyar közigazgatási eljárási kódex alapvető koncepciójával, alapelveivel, valamint fogalomhasználatával. A Magyar Államkincstár mint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként eljáró kifizető ügynökség és az ügyfelek közötti rugalmas és gördülékeny ügymenet biztosítása érdekében a jogalkotó a benyújtott javaslattal kívánja feloldani az esetlegesen felmerülő koherenciazavart okozó problémákat.

(18.40)

Az előbbiekben elhangzottakra figyelemmel megállapíthatjuk, hogy a módosítások valóban a hatékonyabb közfeladat-ellátást, a jogrendszer koherenciájának biztosítását, továbbá a hasznos és érdemi tapasztalatok érvényesítését hivatottak szolgálni, ezért kérem szíves támogatásukat a törvényjavaslat elfogadásához. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  254  Következő    Ülésnap adatai