Megemlékezés hősi halottainkról

Halottak napja alkalmából az Országgyűlési Őrség tagjai, koszorúzási ünnepséggel és megemlékezéssel rótták le tiszteletüket a szervezet hősi halottjai előtt.

A hősi halottá nyilvánított kollégák emléktáblájánál Lisoczki László ogy. dandártábornok az Országgyűlési Őrség parancsnoka helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az emléktábla két nevet őriz, olyan emberekét, akik mind életükben, mind haláluk során hűen szolgálták hazájukat és példaként járnak az Országgyűlési Őrség minden tagja előtt.


 „Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt… „
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”
(Kosztolányi Dezső – részlet a Halotti beszédből)