Az Országgyűlési Őrség irányítása

Az Alaptörvény 5. cikk (9) bekezdése alapján az Országgyűlési Őrség működését az Országgyűlés elnöke irányítja.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 127. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlési Őrség fegyveres szerv. Az Országgyűlési Őrség önállóan működő központi költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait az Országgyűlés Hivatala látja el. Az Országgyűlési Őrség az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez.

Az Országgyűlés elnökének és az Országgyűlés Hivatalának elérhetőségei:
Az Országgyűlés elnöke
Név: Dr. Kövér László
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2.
Honlapcím: http://www.koverlaszlo.hu

Országgyűlés Hivatala
Honlapcím: http://www.parlament.hu