Tájékoztató az együttműködő szervek részére

Az Országgyűlés védelmére, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítására, tárgyalási rendjének fenntartásával összefüggő, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítására, protokolláris díszelgési, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Országgyűlési Őrség) elérhetőségei az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 51. § (1) bekezdésben meghatározott együttműködő szervek részére az alábbiak.

KÉR címtörzsből történő kiválasztással

A KÉR címtörzsben szereplő szervek – az EKÜR rendszerhez csatlakozott címzettek esetén és a kölcsönös megállapodás alapján rögzített szervek egyaránt – közvetlenül kiválaszthatják és címezhetik az Országgyűlési Őrséget.
A küldés során szabályos KRX formátumú dokumentumok beküldése szükséges.
 
Közvetlenül a hivatali tárhely megcímzésével

A KÉR címtörzset kezelni nem tudó együttműködő szervek részére az Országgyűlési Őrség hivatali tárhelye az alábbi címen érhető el.

Hivatal rövid neve:
OGYORSEG

Hivatal teljes neve:
Országgyűlési Őrség

KRID azonosító:
642054750

A hivatali tárhelyre – közvetlen címzés, illetve a KÉR címtörzsből történő kiválasztás esetén egyaránt – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő valamennyi dokumentumformátum beküldhető.
Ha a beküldendő fájl nem tartalmazza a beazonosításhoz szükséges információkat (pl. egy fotó, vagy video anyag beküldése), úgy a befogadáshoz szükséges adatokat kísérőlevélben szíveskedjenek rögzíteni, amely mellékleteként kérjük a fájlok beküldését, lehetőség szerint egy egységben.

Egyéb elérhetőségek

Az Eütv. 59. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt, valamint tájékoztatás céljából az együttműködő szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak nem minősülő módon is tarthatják elektronikus úton egymással a kapcsolatot. Az Országgyűlési Őrség elektronikus levélcíme: info@orszaggyulesiorseg.hu.