Együttműködési megállapodás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országgyűlési Őrség között


Az Országgyűlési Őrség kiemelten fontosnak tartja nemcsak az alapfeladatainak ellátásába bevont, abban közreműködő szervekkel való kapcsolatépítést, hanem egyéb területen közfeladatot végzőkkel történő kapcsolatfelvételt.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országgyűlési Őrség esetében az alapfeladatok különbözőségén kívül lényegesen eltér az együttműködő felek mérete, szervezeti felépítése és a foglalkoztatott állomány létszáma is. Ami mégis összeköti a két szervezetet az az ellátott feladatok jelentőségéből eredő felelősség, valamint az elvárt magas szintű érték- és normakövetés.
 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által végzett magas színvonalú feladatellátás és széles körben megjelenő szerepvállalás lehetővé teszi, hogy az Országgyűlési Őrség lehetőségei képzési, rekreációs, egészségügyi és beszerzési körben kiszélesedjenek. Az Országgyűlési Őrség közreműködik a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága reprezentációs programjainak támogatásában. A Felek a felsoroltakon kívül megosztják egymással a kényszerítő eszközök és a biztonságtechnikai rendszerek alkalmazásának tapasztalatait.

2023. szeptember 20.