10 éves az Országgyűlési Őrség


 

2012. december 28-án az Országgyűlési Őrség alapító tagjai letették esküjüket és megalakult az Országgyűlési Őrség. A szervezet az 1912-ben létrehozott Képviselőházi Őrség hagyományait újjáélesztve biztosítja az Országgyűlés védelmét, függetlenségét és külső befolyástól mentes működését, a tárgyalási rend fenntartását, a házelnök személyvédelmét, ellátja a tűzbiztonsági és díszelgési feladatokat.
Az Országgyűlési Őrség az elmúlt 10 évben a magas szakmai színvonalú, a jogi normáknak mindenben megfelelő, az országgyűlési képviselők, az Országgyűlés tisztségviselői, valamint az Országgyűlés Hivatala dolgozói elismerését kivívó szolgálatellátásával elfoglalta méltó helyét a fegyveres szervek körében. Magyarország fegyveres szervei támogatásukat együttműködési megállapodások megkötésével és egymás szolgálatellátásának kölcsönös támogatásával biztosították.

A megalakulás 10 éves évfordulója alkalmából 2023. február 16-án ünnepi állománygyűlés és házelnöki ünnepség megtartására került sor. Az állománygyűlésen az alapító tagok az Országgyűlés elnöke által aláírt elismerő oklevelet és Szabad György emlékérmet, a később szolgálatba lépők emléklapot kaptak.


 

A házelnöki ünnepségen dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke kitüntető zászlószalagot adományozott a testületnek, melyet a történelmi egyházak képviselői megáldottak.


 

Az ünnepségen részt vettek a lengyel Szejm Őrség képviselői a két szervezet közötti kapcsolattartás és együttműködés jegyében.


 

A házelnöki ünnepségen elismerésben részesültek:

az Országgyűlés elnöke a Házelnöki Érdemjel arany fokozatával tüntette ki Fróna Imre ezredes, tanácsos urat, az Objektumvédelmi Igazgatóság igazgató-helyettesét;

az Országgyűlés elnöke a Házelnöki Érdemjel ezüst fokozatával tüntette ki Együd Orsolya asszonyt, az Országgyűlés Hivatala Gazdasági Főosztályának vezetőjét;

az Országgyűlés elnöke a Házelnöki Érdemjel bronz fokozatával tüntette ki Ódor Norbert alezredes urat, a Személyvédelmi Igazgatóság, Megelőző-védelmi és Helyszínbiztosító Osztály osztályvezetőjét;

az Országgyűlés elnöke a Házelnöki Érdemjel bronz fokozatával tüntette ki Szász Ferenc főtörzszászlós urat, az Objektumvédelmi Igazgatóság, Objektumvédelmi Főosztály, Országház Biztonsági Osztály objektumőrét;

az Országgyűlés elnöke az Év Országgyűlési Őre Díjat adományozta Rákóczi György főtörzszászlós úrnak, az Objektumvédelmi Igazgatóság, Objektumvédelmi Főosztály szolgálatparancsnokának;

az Országgyűlés elnöke tanácsosi címet adományozott Péter István János alezredes úrnak, az Objektumvédelmi Igazgatóság, Objektumvédelmi Főosztály főosztályvezető-helyettesének.

Az Országgyűlés elnöke kinevezte a Jogi és Titkársági Főosztály állományába, főosztályvezető beosztásba és előléptette ezredesi rendfokozatba dr. Ambrus Eszter alezredes asszonyt.


​​​​​​​