Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.07.01.03:02:14 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Szociális és családügyi bizottság
Szociális bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19083 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/19076 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 H/18907 Az új Országos Fogyatékosügyi Programról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/18902 Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/18889 Egyes az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról Önkormányzati bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/18877 A Gazdasági és Szociális Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
7 T/18845 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Török Zsolt (MSZP), Kapás Zsolt (MSZP), Dr. Karsai József (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Szűcs Erika (MSZP), Szabados Ákos (MSZP), Dr. Garai István Levente (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 T/18709 A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/18636 A fiatalok életkezdési támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/18359 A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 H/18236 A mozgáskorlátozott gépjárművezetők ingyenes vagy kedvezményes díjtételű autópálya használatának biztosításáról Dr. Czira Szabolcs (Fidesz), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
12 H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/18096 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 H/17920 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Sisák Imre János (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
16 T/17819 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
17 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/17689 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
19 T/17645 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 H/17508 A lakosság egészségi állapotáról, valamint a Népegészségügyi Program 2004. évi előrehaladásáról szóló tájékoztató elfogadásáról Egészségügyi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
22 T/17335 A családtámogatási rendszer átalakításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 H/17209 Az Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesületének népi kezdeményezése az ápolási díj tárgyában Országos Választási Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/16399 A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/16398 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/16303 A közérdekű önkéntes tevékenységről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/16103 A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 H/16056 A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására Dr. Ujhelyi István (MSZP), Török Zsolt (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/15846 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról Foglalkoztatási bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/15813 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/15784 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 T/15719 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/15710 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
37 T/15691 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/15641 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/15412 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/15396 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/14720 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2004. január 1 - december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
44 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/14575 A munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok biztonságát megteremtő egyes törvénymódosításokról Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
46 H/14191 Az ifjúságnak nyújtott állami támogatások növeléséről Szijjártó Péter (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
47 H/13823 A gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény megerősítéséről kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/13635 Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/13446 Az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/13305 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Frajna Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
51 H/12679 Az eltemettetés anyagi terheinek enyhítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ), Pettkó András (MDF), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
52 T/12642 Egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/12497 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/12405 A temetési támogatásról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/12319 A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/12140 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról Dr. Hargitai János (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/11693 A gyermekgondozási díj időtartamának és felső összeghatárának megemelése, valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
60 H/11682 A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás megerősítéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 J/10870 Az Országos Fogyatékosügyi Program 2001-2003. évi végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/10700 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
65 H/10681 Az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez történő kötéséről Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
66 T/10557 Nemzeti Petíció - az egészséges élet lehetőségét biztosító egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Frajna Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/10529 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/10500 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/10448 A gyermeket vállaló szülők részére járó támogatások, munkaidő-kedvezmények, valamint a foglalkoztatási törvényben biztosított munkaadói támogatások kiterjesztése érdekében egyes törvények módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/10281 A gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
71 T/10213 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/10145 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
73 T/10144 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
74 T/10140 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 T/10011 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
76 T/9952 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/9837 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 H/9800 Az Európai Szociális Kartával kapcsolatos kötelezettségek vállalásáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/9640 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/9594 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
82 T/9484 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz), Imre Zsolt (Fidesz), Pálfi István (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Szűcs Lajos (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 T/9483 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
84 T/9482 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
85 H/9481 A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató alapítványok részére nyújtandó állami dotációról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
86 H/9480 A hazai nyugdíjak felzárkóztatásáról az uniós csatlakozás küszöbén Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
87 H/9479 A munkavállaló gyermek részéről a nyugdíjas szülőnek felajánlható 5 %-os SZJA részről Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
88 H/9478 A kisgyermekes édesanyák tömegközlekedés általi utazásának támogatása Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
89 T/9461 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény módosításáról Dr. Semjén Zsolt (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
90 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/9300 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Herényi Károly (MDF), Ékes József (MDF), Pichler Imre László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Pettkó András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Németh Zsolt (MDF), Püski András (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
92 T/9299 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Herényi Károly (MDF), Ékes József (MDF), Pichler Imre László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Pettkó András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Horváth Balázs (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Németh Zsolt (MDF), Püski András (MDF), Szászfalvi László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
93 H/9286 A gyógyszerek árának csökkentéséről Pokorni Zoltán (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Frajna Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
94 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/9254 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztonságáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Dr. Tompa Sándor (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP), Csontos János (MSZP), Dr. Mézes Éva (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/9175 A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/8962 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Herényi Károly (MDF), Balogh László (MDF), Dr. Balsai István (MDF), Dr. Medgyasszay László (MDF), Csampa Zsolt (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Ékes József (MDF), Font Sándor (MDF), Fülöp István (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Karsai Péter (MDF), Dr. Kelemen András (MDF), Lezsák Sándor (MDF), Szászfalvi László (MDF), Németh Zsolt (MDF), Pettkó András (MDF), Pichler Imre László (MDF), Püski András (MDF), Sisák Imre János (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
99 J/8928 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2003. január 1- december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
100 J/8927 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2003. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
101 H/8847 A hazai nyugdíjak európai uniós csatlakozással összefüggő emeléséről Dr. Csáky András (MDF), Herényi Károly (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/8830 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Herényi Károly (MDF), Ékes József (MDF), Pettkó András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Pichler Imre László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/8829 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Sisák Imre János (MDF), Herényi Károly (MDF), Ékes József (MDF), Pettkó András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Pichler Imre László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
105 H/8625 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 J/8624 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/8619 Egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról Simon Gábor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Márfai Péter (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/6776 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 H/6164 Az Európai Szociális Karta 1991. évi Módosító Jegyzőkönyvének megerősítéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/5909 Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról Dr. Hargitai János (Fidesz), Cseresnyés Péter (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Karakó László (Fidesz), Bánki Erik (Fidesz), Dr. Gyimesi Endre (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Körömi Attila (Fidesz), Kuzma László (Fidesz), Manninger Jenő (Fidesz), Nagy Kálmán (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Szabó József Andor (Fidesz), Szalai Annamária (Fidesz), Szalay Ferenc (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Font Sándor (MDF), Pichler Imre László (MDF), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/5834 A gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján, Luxemburgban kelt európai egyezmény megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/5585 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/5479 A fogyasztói árkiegészítésről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 H/5473 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 J/5471 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2002. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/5021 A temetési támogatásról Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/4292 A külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről Dr. Kerényi János (Fidesz), Font Sándor (MDF), Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Lezsák Sándor (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
121 T/4206 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról Korózs Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 H/4159 A hazai nyugdíjak európai uniós csatlakozással összefüggő emeléséről Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 H/4021 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezményről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 J/4020 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezményről, valamint az anyaság védelméről szóló 191. számú Ajánlásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 H/4019 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény megerősítéséről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/3948 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról Vígh Ilona (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 H/3947 A hazai nyugdíjak felzárkóztatásáról az uniós csatlakozás küszöbén Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/3937 A bírák és ügyészek nyugdíjának felzárkóztatásáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 H/3804 A Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2002. március 4-én aláírt Egyezmény megerősítéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/3780 Az orvosok és más egészségügyi dolgozók jogállásának egyes kérdéseiről (Új cím:Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/3742 A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról Kárpáti Zsuzsa (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP), Dr. Tóth István (MSZP), Dr. Tittmann János (MSZP), Dr. Csicsay Claudius Iván (MSZP), Dr. Mézes Éva (SZDSZ), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/3725 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
135 T/3591 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/3560 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 H/2868 A nyugdíjasok helyzetének és életminőségének javításáról az uniós csatlakozás folyamatában Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 H/2815 A csernobili katasztrófa áldozatainak kárpótlásáról Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Dr. Dobó László (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 H/2717 A magyar nyugdíjak reálértékének az EU-ban történő megőrzéséről Harrach Péter (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 J/2527 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről (2002. január 1 - december 31.) nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
142 J/2526 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2002. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
143 H/2483 A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Dr. Vadai Ágnes (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
144 T/2084 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/1980 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról Harrach Péter (Fidesz), Dr. Surján László (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
146 H/1862 A gyermekek és ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
147 J/1861 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 T/1789 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Dr. Szakács Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
149 H/1677 A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
150 J/1387 A családok hajléktalanságának megelőzéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 H/1360 A csernobili katasztrófa áldozatainak kárpótlásáról Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Dr. Dobó László (Fidesz), Erdős Norbert (Fidesz), Gyürk András (Fidesz), Nyitrai Zsolt (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/1225 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
153 T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
154 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 T/1218 A büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
156 T/1202 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
157 T/1107 Egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
159 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/940 A lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtandó szociálpolitikai kedvezményről Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/939 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/938 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz), Harrach Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/937 Egyes társadalombiztosítási juttatásokat érintő törvények módosításáról Harrach Péter (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 J/642 Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/187 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 H/63 A családok hajléktalanságának megelőzéséről Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 H/15 A hazai népegészségügyi helyzettel összefüggő egyes hosszútávú feladatokról Dr. Kökény Mihály (MSZP), Dr. Csehák Judit (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Dr. Nyul István (MSZP), Dr. Tittmann János (MSZP), Kárpáti Zsuzsa (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 H/14 A hosszútávú egészségpolitika folyamatosságának megőrzéséről és az egészségügyi, valamint a szociális rendszerekben ellátottak jogainak érvényesítését biztosító szervezet kialakításáról Dr. Kökény Mihály (MSZP), Dr. Csehák Judit (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Dr. Tóth István (MSZP), Dr. Czinege Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/13 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Dr. Kökény Mihály (MSZP), Dr. Csehák Judit (MSZP), Dr. Schvarcz Tibor (MSZP), Dr. Vojnik Mária (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Pál Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 J/5 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2001. évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
173 J/4 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2001. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve