Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.07.04.13:41:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2003.09.29.), 214. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka részletes vita lezárva
Videó/Felszólalás ideje 1:51


Felszólalások:  Előző  214  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. A határozathozatalra várhatóan a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a jogi segítségnyújtásról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/4919. számon, a bizottságok ajánlását pedig T/4919/34. számon kapták kézhez.

Indítványozom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy a részletes vita, a törvényjavaslat fejezeti rendjét követve, két szakaszból álljon. Az első szakaszban az egyes támogatási formákra és igénybevételükre vonatkozó szabályok módosítását kezdeményező indítványok szerepelnek, az ajánlás 1-19. pontjáig; az összefüggésekre figyelemmel ebbe a szakaszba tartoznak az ajánlás 34., 35., 36., 37. pontjaiban szereplő indítványok. A második szakaszban pedig a jogi segítségnyújtást adó személyekre, illetve szervezetekre vonatkozó rendelkezések módosítását indítványozó javaslatok szerepelnek, az ajánlás 20-33. pontjai, valamint 38. pontja szerint.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-19. pontjai szerint, valamint a 34., 35., 36., 37. pontokra. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Kérem, géppel szíveskedjenek jelezni, mert előre írásban senki nem jelzett felszólalási szándékot.

Megadom a szót Hende Csaba képviselő úrnak, a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportjából.

 
Felszólalások:  Előző  214  Következő    Ülésnap adatai