Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.06.27.08:22:14 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2014-2018

Bizottság: Külügyi bizottság
Külügyi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/20378 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
2 T/20377 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele érdekében történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
3 T/20376 Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról létrejött megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
4 T/20375 A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
5 T/20374 A Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
6 T/20373 A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) részletes vitára vár 2018.04.04.
7 T/19772 A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
8 T/19771 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
9 T/19770 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
10 T/19769 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
11 T/19768 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
12 T/19767 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó Euro-Mediterrán Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
13 T/19766 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
14 T/19765 A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
15 T/19764 A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
16 T/19763 A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
17 T/19762 Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
18 T/19761 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
19 T/19760 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
20 T/19759 A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) részletes vitára vár 2018.02.14.
21 T/18782 A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) részletes vitára vár 2017.12.06.
22 T/18306 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
23 T/18304 A Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
24 T/18303 A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
25 T/18301 A Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény második kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
26 T/18300 Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
27 T/18299 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.11.08.
28 T/17993 Az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.10.25.
29 H/17902 A Visegrádi Csoport (V4) megerősítéséről és bővítéséről. Vona Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Szávay István (Jobbik) tárgyalás lezárva 2017.10.18.
30 T/17781 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.10.11.
31 T/17780 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.10.11.
32 T/17779 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.10.11.
33 T/17778 A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.10.12.
34 T/17578 A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
35 T/17567 Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.27.
36 T/17564 A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.27.
37 T/17309 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
38 T/17308 A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
39 T/17306 A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
40 T/17305 A Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
41 T/17304 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
42 T/17303 A Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
43 T/17302 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
44 T/17301 A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
45 T/17300 A Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
46 T/17299 A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
47 T/17298 A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.09.13.
48 T/15782 A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.05.24.
49 T/15781 A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.05.24.
50 T/15642 A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.19.
51 T/15578 A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
52 T/15556 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
53 T/15555 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
54 T/15554 A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
55 T/15553 A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
56 T/15552 Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
57 T/15551 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
58 T/15550 Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.05.10.
59 T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
60 T/15368 Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.04.27.
61 T/15360 Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.04.27.
62 H/15321 A Hibrid Fenyegetéseket Elhárító Európai Központhoz (European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats) való csatlakozásról Szelényi Zsuzsanna (független) tárgyalását befejezte 2017.04.27.
63 T/15069 Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.04.13.
64 T/15055 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2017.04.13.
65 T/15034 A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.04.12.
66 T/15006 A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.04.12.
67 H/14821 A nyugati demokráciák ellen irányuló orosz dezinformációs tevékenységről Dr. Szél Bernadett (LMP)
2017.04.07.: Dr. Hadházy Ákos (LMP)
tárgyalás lezárva 2017.04.07.
68 T/14663 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2017.03.29.
69 T/14662 A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2017.03.29.
70 T/14661 A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.03.29.
71 T/14463 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.03.16.
72 T/14462 Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.03.16.
73 T/14240 Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2017.03.01.
74 T/14238 A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.03.01.
75 T/13933 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
76 T/13932 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
77 T/13931 Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
78 T/13930 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
79 T/13929 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
80 T/13928 A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
81 T/13927 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
82 T/13926 A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
83 T/13923 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
84 T/13922 A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
85 T/13921 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
86 T/13919 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.15.
87 T/13474 A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.06.
88 T/13473 A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2017.02.06.
89 T/13090 A Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.12.01.
90 T/13089 A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2016.12.01.
91 T/13088 A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.12.01.
92 T/13087 A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.12.01.
93 T/13086 A Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.12.01.
94 T/12917 A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.11.16.
95 T/12916 A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről kormány (földművelésügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2016.11.16.
96 T/12915 A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) tárgyalás lezárva 2016.11.16.
97 T/12913 A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.11.16.
98 T/12724 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2016.11.02.
99 T/12699 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.10.28.
100 T/12698 A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.10.28.
101 T/12284 A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
102 H/12180 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.09.21.
103 T/12178 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.09.21.
104 T/11902 A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.09.06.
105 T/11233 A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2016.09.06.
106 T/11231 A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.09.06.
107 H/11047 Az örmény népirtás elítéléséről Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Schiffer András (LMP)
2016.10.04.: Schmuck Erzsébet (LMP)
tárgyalását befejezte 2016.06.09.
108 T/10934 A Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.06.01.
109 T/10933 Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.06.01.
110 T/10725 A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.05.18.
111 T/10722 A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának és a Statútum 8. cikkére vonatkozó kampalai módosításának kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) részletes vitára vár 2016.05.18.
112 T/10717 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.05.18.
113 T/10502 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.05.04.
114 T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
115 T/10312 Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.04.20.
116 T/9787 A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.03.24.
117 T/9784 A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.03.24.
118 T/9631 A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.03.11.
119 H/9425 A Magyar-Bolgár Barátság Napjáról Varga Szimeon (bolgár nemzetiségi szószóló), Vágó Sebestyén (Jobbik), Kucsák László (Fidesz), Ander Balázs (Jobbik), Dunai Mónika (Fidesz), Pánczél Károly (Fidesz), Gyopáros Alpár (Fidesz), Szabó Sándor (MSZP)
2016.09.26.: Schmuck Erzsébet (LMP)
2016.09.26.: Firtl Mátyás (KDNP)
tárgyalás lezárva 2016.03.03.
120 T/9298 A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.02.24.
121 T/9291 A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.02.24.
122 T/8838 A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.02.10.
123 T/8674 A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
124 T/8673 Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
125 T/8551 A Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
126 T/8549 A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
127 T/8487 A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
128 T/8341 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) tárgyalás lezárva 2016.02.05.
129 T/7393 Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.11.
130 T/7390 A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.11.
131 T/7376 Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.11.11.
132 T/7355 A Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.09.
133 T/7354 A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.09.
134 T/7353 A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.09.
135 T/7352 A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.11.09.
136 T/6985 A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.10.28.
137 T/6963 A Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.10.28.
138 T/6403 Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.09.30.
139 T/6402 Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.09.30.
140 T/6400 Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.09.30.
141 T/6399 Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.09.30.
142 T/6258 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.09.22.
143 T/6010 A Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.09.11.
144 T/5954 A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
145 T/5348 A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.06.25.
146 T/5290 Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.22.
147 T/5049 A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.03.
148 T/5047 A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.03.
149 T/5045 A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.03.
150 T/5034 Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.03.
151 T/5032 A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.06.03.
152 T/4836 Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.05.19.
153 T/4823 A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.05.19.
154 T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
155 T/4647 A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.05.06.
156 T/4645 A Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.05.06.
157 T/4636 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.05.06.
158 H/4509 Az örmény népirtás elítéléséről Dr. Schiffer András (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Ikotity István (LMP), Sallai R. Benedek (LMP) tárgyalását befejezte 2015.04.28.
159 P/4478 Az alapvető egyéni és közösségi jogok, valamint az euroatlanti értékek melletti kiállásról Tóbiás József (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Bárándy Gergely (MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Tóth Csaba (MSZP), Dr. Hiller István (MSZP), Gőgös Zoltán (MSZP), Tukacs István (MSZP), Dr. Legény Zsolt (MSZP), Velez Árpád (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Horváth Imre (MSZP), Harangozó Gábor István (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Heringes Anita (MSZP), Demeter Márta (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Mesterházy Attila (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Dr. Szakács László (MSZP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Dr. Varga László (MSZP)
2015.04.22.: Kiss László (MSZP)
tárgyalását befejezte 2015.04.28.
160 T/4034 A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.03.24.
161 H/4027 A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről kormány (honvédelmi miniszter) tárgyalás lezárva  
162 T/3789 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2015.03.11.
163 T/3484 A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2015.02.27.
164 T/3408 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.02.25.
165 T/3407 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.02.25.
166 T/3406 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2015.02.25.
167 T/3402 A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.02.25.
168 T/3401 A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.02.25.
169 T/2923 A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
170 T/2922 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
171 T/2921 A Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (emberi erőforrások minisztere) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
172 T/2920 A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
173 T/2919 Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
174 T/2918 Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
175 T/2917 A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2015.02.05.
176 P/2415 A békéről Vona Gábor (Jobbik), Gyöngyösi Márton (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik)
2015.02.23.: Szávay István (Jobbik)
tárgyalását befejezte 2015.02.05.
177 T/2087 A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.11.18.
178 T/1962 Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.11.12.
179 T/1961 Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.11.12.
180 T/1960 Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről kormány (külgazdasági és külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.11.12.
181 T/1856 Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.11.04.
182 T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
183 T/1506 Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.10.08.
184 T/1505 Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.10.08.
185 T/1275 A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.09.16.
186 H/1215 Ukrajna szuverenitása és területi egységének, határainak sérthetetlensége mellett Gyurcsány Ferenc (független), Dr. Vadai Ágnes (független), Varju László (független), Dr. Oláh Lajos (független) tárgyalását befejezte 2014.09.12.
187 P/1197 Az Ukrajnában kialakult helyzetről Fodor Gábor (független) tárgyalását befejezte 2014.09.09.
188 T/1143 A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva  
189 T/1127 A Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
190 T/1126 Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
191 T/1125 A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
192 H/999 Az Izrael állammal megkötött nemzetközi szerződések alkalmazása felfüggesztésének kezdeményezéséről Vona Gábor (Jobbik), Bana Tibor (Jobbik)
2014.09.22.: Gyöngyösi Márton (Jobbik)
tárgyalását befejezte 2014.09.08.
193 T/929 Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
194 T/807 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
195 T/805 A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
196 T/803 A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (belügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.09.08.
197 H/544 A kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az ehhez nyújtott külföldi támogatás elítéléséről Gyöngyösi Márton (Jobbik), Vona Gábor (Jobbik) tárgyalását befejezte 2014.07.08.
198 T/169 Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásról szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (honvédelmi miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.06.
199 T/148 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról Szijjártó Péter (Fidesz) tárgyalás lezárva 2014.06.02.
200 T/140 Az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.05.30.
201 H/131 Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról Balla György (Fidesz), Dr. Rubovszky György (KDNP), Tóbiás József (MSZP), Farkas Gergely (Jobbik), Dr. Schiffer András (LMP)
2014.06.02.: Bartos Mónika (Fidesz)
tárgyalás lezárva 2014.05.26.
202 T/63 Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.
203 T/62 A Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.
204 T/61 A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.
205 T/60 Az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.
206 T/58 Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.
207 T/57 A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (nemzetgazdasági miniszter) tárgyalás lezárva 2014.05.10.
208 T/56 Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.06.05.
209 T/55 A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) tárgyalás lezárva 2014.06.05.
210 T/53 Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) tárgyalás lezárva 2014.06.23.