Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2023.09.23.00:29:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

80. ülésnap, 55. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 7:26

Felszólalások:  <<  55  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a T/3918/11. számú ajánlás 1. és 2. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért ezekről nem határoz az Országgyűlés.

Bejelentem, hogy az előterjesztő a módosító javaslatok közül egyet sem támogat, így most az ajánlási pontok sorrendjében a határozathozatalokra kerül sor.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Tállai András javaslatát a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 130 igen, 184 nem szavazat mellett elutasította a javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Tállai András javaslatát a bizottságok szintén nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 131 igen, 189 nem, 1 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.

Az ajánlás 3. és hozzá kapcsolódó 4. pontja, továbbá a kiegészítő ajánlás 3. és hozzá kapcsolódó 4. pontja alternatív megoldást kínál a törvényjavaslat 3. §-ában a törvény 18/B. § (1) bekezdése h) és v) pontjaira.

Először Tállai András javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 3. és 4. pontjai szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 130 igen, 190 nem szavazat mellett elutasította a javaslatot.

 

(12.10)

 

A kiegészítő ajánlás 3. és 4. pontjai szerint Tállai András javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 190 nem ellenében elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Tállai András javaslatát a bizottságok szintén nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 188 nem ellenében elutasította.

A bizottságok nem támogatják Tállai Andrásnak az ajánlás 6. pontjában található javaslatát sem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 191 nem ellenében elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Tállai András javaslatát a bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 192 ellenében elutasította.

A bizottságok nem támogatják az ajánlás 8. pontjában található Tállai András-féle javaslatot sem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 192 nem ellenében elutasította.

Mivel nem volt elfogadott módosító javaslat, most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslatot az előterjesztés eredeti szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 137 nem ellenében elfogadta a törvényjavaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2822. számon, az egységes javaslatot T/2822/20. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 131 nem ellenében lefogadta a törvényjavaslatot.

 

Soron következik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2821. számon, az egységes javaslatot T/2821/18. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 322 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadta a törvényjavaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta, hogy kerüljön sor az imént elfogadott három törvény sürgős kihirdetésére. Megkérdezem, látja-e valaki annak akadályát, hogy ezekről egy döntéssel szavazzunk. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a köztársasági elnöktől az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló törvény sürgős kihirdetését kérje. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 135 nem ellenében egyetért a sürgős kihirdetéssel.

 

Soron következik a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporító anyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/3237. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/3237/43., 56. és 57. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 

Felszólalások:  <<  55  >>    Ülésnap adatai