Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.10.02.07:54:16 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

76. ülésnap, 355. felszólalás
Felszólaló Dr. Szájer József (Fidesz)
Felszólalás oka Az ülésnap bezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:15

Felszólalások:  <<  355  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Az általános vitát lezárom. A benyújtott módosító javaslatokra figyelemmel most a részletes vitára bocsátásról határozunk. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az előterjesztést bocsássa részletes vitára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 193 igen szavazattal az előterjesztést részletes vitára bocsátotta. (Taps a kormánypártok soraiban.) A részletes vitára a holnapi ülésnapunkon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatal végére értünk. Most megkérném képviselőtársaimat, hogy csendben távozzanak, és kártyájukat vigyék magukkal.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az államháztartásról szóló '92. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/3918. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3918/11. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatok számára és az összefüggésekre tekintettel indítványozom, hogy a részletes vita egy szakaszból álljon. Az indítványról kézfelemeléssel határoz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Mielőtt megnyitnám a vitát, tájékoztatom önöket, hogy a képviselői felszólalási időkeret az elfogadott napirendi ajánlás szerint öt perc. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-től 8-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Felszólaló nem jelentkezett. Megkérdezem Veres János államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván szólni. (Jelzésre:) Később, a határozathozatal előtt kíván a vitában elhangzottakra válaszolni. Határozathozatalra várhatóan a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/3692. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/3692/33. számon kapták kézhez. A benyújtott módosító javaslatok számára, összefüggéseire tekintettel indítványozom, hogy egyetlen szakaszból álljon most is a részletes vita. Az indítványról kézfelemeléssel határozunk. Megkérdezem az Országgyűlést, támogatja-e a javaslatot. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy ötperces az időkeret. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-től 33-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Felszólaló nem jelentkezett. A részletes vitát lezárom. Államtitkár úr, gondolom, ebben az esetben is később, majd a határozathozatal előtt kíván válaszolni. Határozathozatalra következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! A mai napirendi pontok tárgyalásának végére értünk, azonban van még napirend utáni hozzászólás. A napirend utáni felszólalásra jelentkezett képviselő úr már eltávozott a körünkből, tehát nincs módja arra, hogy elmondja a hozzászólását. (Kuncze Gábor: Hogy hívják?) Tóth István képviselő úr. Még utolérhetjük talán, ha a frakcióvezető úr segít, és utánaszalad, akkor még lehet, hogy el tudja mondani a hozzászólását. Tehát napirend utáni hozzászólásra nem sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az ülésnapot berekesztem. Mindenkinek jó pihenést kívánok! Holnap reggel 9 órakor folytatjuk munkánkat. Kérem a képviselőket, hogy a kártyájukat ne hagyják az ülésteremben!

 

(Az ülésnap 1 óra 27 perckor ért véget.)

 

Felszólalások:  <<  355  >>    Ülésnap adatai