Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.12.10.07:13:45 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2006-2010

Bizottság: Környezetvédelmi bizottság
Környezetvédelmi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 J/11906 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója 2008-2009 a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
2 T/11818 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
3 T/11731 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 T/11716 Az éghajlat védelméről Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/11517 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/11467 A világörökségről kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 J/11301 Az atomenergia 2008. évi hazai alkalmazásának biztonságáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 H/11211 Magyarország fenntarthatósági helyzetéről és az abból adódó feladatokról Dr. Szili Katalin (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Tóbiás József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
9 T/11167 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról Hagyó Miklós (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/11163 A bányászatról szóló 1993. évi LXVIII. törvény módosításáról Dr. Ángyán József (Fidesz), Katona Kálmán (független), Dr. Nagy Andor (KDNP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Velkey Gábor (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/11074 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 T/11068 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
13 T/11061 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Dr. Bárándy Gergely (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 T/11028 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról Dr. Szekeres Imre (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kárpáti Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 J/10932 A 2003-2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
16 H/10931 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/10867 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról Dr. Szekeres Imre (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Botka Lajosné (MSZP), Kárpáti Tibor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/10745 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 H/10714 Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 J/10528 Az agrárgazdaság 2008. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/10380 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/9952 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Gazdasági és informatikai bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
24 J/9875 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2008. évi végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 H/9812 Az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Katona Kálmán (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/9712 A nemzeti vízvagyon privatizációjának megakadályozása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról Dr. Fónagy János (Fidesz), Ékes József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/9555 A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/9548 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/9364 Az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/9354 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 H/9338 A tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről Lezsák Sándor (Fidesz), Dr. Ángyán József (Fidesz), Bagi Béla (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Bányai Gábor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Bodó Imre (Fidesz), Borenszki Ervin (MSZP), Czerván György (Fidesz), Csontos János (MSZP), Demendi László (MSZP), Ékes József (Fidesz), Font Sándor (Fidesz), Fülöp István (Fidesz), Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP), Dr. Garai István Levente (MSZP), Godó Lajos (MSZP), Herbály Imre (MSZP), Jakab István (Fidesz), Járvás István (Fidesz), Dr. Karsai József (MSZP), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Kis Péter László (MSZP), Lengyel Zoltán (független), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Nógrádi Zoltán (Fidesz), Örvendi László József (Fidesz), Paizs József (MSZP), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Velkey Gábor (SZDSZ), Zatykó János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 J/9258 Az ügyészség 2008. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
33 T/9233 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/9194 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról Szirbik Imre (MSZP), Farkas Sándor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 H/9173 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/9120 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról Font Sándor (Fidesz), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 H/8597 A nagyvizi medrek használatáról, a lakosság védelmében Harrach Péter (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 J/8582 Az ÁPV Zrt. és jogelődei - mint a privatizáció lebonyolítására létrehozott célszervezetek - tevékenységéről és a teljes privatizációs folyamatról (1990-2007.) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/7042 Egyes agrártárgyú törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 H/6953 Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról Honvédelmi és rendészeti bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/6934 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 H/6889 A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelem további erősítését szolgáló intézkedésekről Fogyasztóvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
43 J/6888 A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről Fogyasztóvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
44 I/6838 Új kultúra a Széndioxid kereskedelemben? Katona Kálmán (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/6770 A fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról kormány (nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 J/6755 Az atomenergia 2007. évi hazai alkalmazásának biztonságáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/6687 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 T/6686 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 T/6669 A vízitársulatokról Kuncze Gábor (SZDSZ), Herbály Imre (MSZP), Katona Kálmán (MDF), Nógrádi László (KDNP) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 J/6446 Az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/6442 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/6437 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/6380 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/6308 A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/6291 Egyes adó- és járulék törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 J/6221 A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2007. évi működéséről és az állami vagyonnal való gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 J/6168 A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 T/6133 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 J/6127 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2007. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/5728 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/5723 A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/5589 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/5547 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Balogh József (MSZP), Dr. Szakács Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 H/5499 A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Velkey Gábor (SZDSZ), Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 J/5493 Az Állami Számvevőszék 2007. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/5451 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/5450 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/5419 A bevásárló-reklám táskáról és a műanyag zacskóról Dr. Oláh Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/5393 Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 J/5369 Az ügyészség 2007. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
74 T/5311 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 H/5212 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI.29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
76 J/5016 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 2007. állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
77 T/5010 A pálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról Font Sándor (Fidesz), Császár Antal (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Kis Péter László (MSZP), Dr. Simicskó István (KDNP), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 H/4978 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 J/4944 Az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja 2006. évi előrehaladásáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 H/4904 A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról és a fogyasztóvédelmet érintő intézkedésekről Fogyasztóvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
81 H/4858 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 J/4723 A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 H/4671 A 2007-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepcióról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
84 T/4669 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 J/4472 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2006. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
86 T/4191 Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
87 J/4147 A Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tevékenységéről Fogyasztóvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/4055 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról Tóbiás József (MSZP), Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 J/4016 Az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/4015 Az agrárgazdaság 2006. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/4009 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 T/3895 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/3893 Az általános forgalmi adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/3892 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
95 T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 H/3850 A Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható fejlődésével kapcsolatos tervezési, és egyeztetési folyamat feladatairól Tóbiás József (MSZP), Ékes József (Fidesz), Dr. Nagy Andor (KDNP), Katona Kálmán (MDF), Béki Gabriella (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/3659 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 J/3594 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2006. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/3578 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 H/3540 A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program felülvizsgálatáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/3328 A kisajátításról kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/3094 A termőföld védelméről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/3093 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/3088 A villamos energiáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 H/3032 Az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 H/3025 A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program felülvizsgálatáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/2909 A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/2873 A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról Dr. Fónagy János (Fidesz), Márton Attila (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/2838 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdeküségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 H/2804 Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
112 J/2760 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 J/2740 Az ügyészség 2006. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/2716 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 H/2692 A Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről Dr. Nagy Andor (KDNP), V. Németh Zsolt (Fidesz), Katona Kálmán (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 J/2623 Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
117 T/2425 Egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
118 H/2184 A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Kulturális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
119 J/2098 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa, állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese bizottsági tárgyalás befejezve  
120 T/1971 Egyes agrár tárgyú törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
121 J/1932 A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról kormány (oktatási és kulturális miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 J/1925 A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 J/1373 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2005. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
124 T/1309 A katasztrófák elleni védekezés irányításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 T/1308 Az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/1296 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 H/1136 Az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
129 J/1026 Az agrárgazdaság 2005. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
130 H/1009 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
131 T/969 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 J/880 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2005. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
134 T/826 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/602 Az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről szóló 63/2005. (VI.28.) OGY határozat teljesítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
136 T/240 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
137 T/231 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 J/185 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
139 J/45 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
140 J/11 Az ügyészség 2005. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve