Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.09.19.04:05:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 204. felszólalás
Felszólaló Dr. Wiener György (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:03


Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb elhangzott intelmekhez igazodva most kizárólag egyetlenegy módosító indítvánnyal, a 6. számúval foglalkoznék, mégpedig azért, mert Sisák Imre képviselőtársam ennek a tartalmát némiképpen félreértette.

Abban az esetben, ha egy társulás önkéntes, lehetetlenség az, hogy kötelező feladatokat a törvény erejénél fogva állapítsanak meg számára, szemben az önkormányzatokkal, amelyek a törvény értelmében kötelező feladatoknak a címzettjei lehetnek. A 6. számú módosító indítványban található hosszú felsorolás semmiféle kötelező jelleggel nem rendelkezik, semmiféle kötelező jelleget nem hordoz, hanem éppen a szabadon választható feladatok körét körvonalazza.

Ugyanakkor az kétségtelen, hogy ennek az új 2. § (2) bekezdésnek van egy olyan tartalma, hogy csak abban az esetben kaphat a többcélú kistérségi társulás meghatározott éves költségvetési törvényben rögzített ösztönző támogatást, ha vállalja az a), b), c) és r) pontban meghatározott feladatokat, vagyis ha vállalja az oktatási-nevelési, a szociális ellátási, az egészségügyi, illetőleg a területfejlesztési feladatokat. De nem kötelező ezeket vállalnia, tisztelt képviselőtársam, csupán arról van szó, hogy az ösztönzőrendszerbe akkor kerül be egy adott többcélú kistérségi társulás, ha ezeknek a feladatoknak a megoldására vállalkozik, ha ilyen feladatokat elvégez. Ezt én semmiképpen nem nevezném kötelező jellegű feladatmeghatározásnak, és semmiképpen nem nevezném szigorításnak sem.

Köszönöm a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  204  Következő    Ülésnap adatai