Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.08.08.23:20:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 272. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:57


Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA (MDF): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A kapcsolódó módosító javaslatomat, amelyet ügyviteli hiba miatt ugyan rendes módosítóként is beadtam, végül T/9132/75. szám alatt kapcsolódóként kellett előterjesztenem, a törvényjavaslat 141. §-ához nyújtottam be. Szeretnék nagyon rövid lenni, hiszen az általános vitában a módosító javaslattal érintett, rendkívüli fontosságú kérdéssel hosszasan foglalkozhattam. Az Európai Unió lobogójának használatáról szóló törvényhelyről van szó.

Szeretném leszögezni ismételten, hogy azért javaslom ennek a szabályozásnak a teljes elhagyását, tehát az egész 141. § elhagyását, mivel ez a szabályozás, tehát az uniós zászló használatának a szabályozása semmiféle jogharmonizációs kényszerrel alá nem támasztott. Ily módon nem is illeszkedik e törvény keretei közé, amelynek indoka - ugyebár a csatlakozás előtti lehető legkésőbbi időpontban - azoknak az utolsó simításoknak az elvégzése, amelyek a magyar és az európai jogrendszer harmonizálásához még elengedhetetlenek.

Tehát sem a törvényjavaslat indokolásában, sem az általános vitában sem az előterjesztő, sem pedig a kormánypárti képviselők értelemszerűen nem tártak fel olyan körülményeket és olyan okokat, amelyek az Európai Unió zászlaja használatának a szabályozását szükségessé tennék. Indokolatlan ez a szabályozás továbbá azért is, mert egy kétségkívül egyesítő nemzeti szimbólum használatát érinti, a magyar nemzeti lobogó és a magyar zászló használatát is. Ez azért problematikus, mert az Európai Unió zászlaja kétségkívül távol áll az egyesítő szimbólum mivoltnak attól a fokától, amit a magyar nemzeti zászló, a piros-fehér-zöld nemzeti színek jelentenek a számunkra.

Figyelembe kell venni ebben a körben azt, hogy hazánk európai uniós csatlakozását a jogosultak kevesebb mint felének részvételével megtartott népszavazáson egyáltalán nem egyhangúlag szavazták meg a választópolgárok. Ismerjük azokat a felméréseket is, amelyek szerint a korábban belépett tagállamok közül nem is egyben a kívülmaradás hívei győznének, ha ma lenne a népszavazás. Fel kell tenni tehát a kérdést: miért is kéne az egész nemzet által egységben tisztelt zászló mellé egy többé vagy kevésbé megosztó szimbólumot elhelyeznünk?

Ezen a helyzeten nem sokat segít, sőt azt kell mondanom, hogy érdemben semmit, Szent-Iványi István és dr. Wiener György képviselőtársaimnak az 51. pontban tárgyalt javaslata, amely annyiban különbözik a kormány előterjesztéséről, és ezt mindenképpen a javára kell írnunk, hogy elhagyni javasolja az (1) bekezdést, amely szerint az Országgyűlés előtt fel kellene vonni a magyar nemzeti ünnepeken, illetve az Unió hivatalos ünnepnapjain, katonai tiszteletadás mellett a zászlót.

Látszólag kedvezőbb a törvény kötelezettjei szempontjából, azonban egy meglehetősen nehezen alkalmazható szabályt vezet be, amikor azt mondja, hogy mindazokon a középületeken, ahol egyébként kötelező a magyar zászlót felvonni, és az eredeti törvényjavaslat szerint ezentúl az uniós zászlót is kötelező lenne, mindezt csak akkor kell megtenniük az érintetteknek, amennyiben ehhez a feltételek adottak. Ezzel jogászként nem nagyon tudunk mit kezdeni, és ismételten utalnom kell arra, hogy a törvényjavaslat úgy teremt bomba üzletet a zászlógyártó cégek számára, hogy mindeközben az európai uniós zászló használatára kötelezettek számára a zászlóbeszerzés és -csere költségeit nem biztosítja az állami költségvetésből.

(18.40)

Tekintettel arra, hogy itt igen nagy számú hivatalról és intézményről van szó, a költségkihatások is igen tetemesek. Ennek azonban a becsült összegéről sem olvashatunk semmit a törvényjavaslatban, illetőleg nem hallhattunk semmit erről a vitában.

Szeretnék hivatkozni még arra is, ha még van egy kis időm, hogy azért indokolatlan ez a törvényjavaslat, túlmenően az eddig elmondottakon, mert ez egy nem megvitatott (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), nem kiérlelt szabályozás, szakmailag megalapozatlan, és a költségfedezete sincs biztosítva.

Utolsó érvem a paragrafus elhagyása mellett az, hogy egy alkotmányellenes szabályról van szó, hiszen mandinerből érinti a magyar nemzeti zászló használatát, amelyet kétharmados (Az elnök ismét csenget.) törvény szabályoz, és ezt kívánja a kötelező mellétűzéssel, egy feles törvénnyel érinteni, és hogy úgy mondjam, lerontani.

Ezért kérem a javaslatom támogatását. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki képviselők padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  272  Következő    Ülésnap adatai