Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.05.26.18:52:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

103. ülésnap (2003.11.03.), 175. felszólalás
Felszólaló Dr. Hende Csaba (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:08


Felszólalások:  Előző  175  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HENDE CSABA (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja nevében, de mint szombathelyi polgár is, támogatásomról szeretném biztosítani az önálló indítvány tárgysorozatba-vételét.

Szeretném a tisztelt Házat tájékoztatni és egyben mindenkit emlékeztetni arra, hogy amikor Szombathely főterén és más helyszíneken szabadtéri aláírásgyűjtés folyt a lignitbánya ellen, akkor több tízezer ember pártkötődésekre és hovatartozásra való tekintet nélkül támogatta a tiltakozást a lignitbánya megnyitása ellen. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy amikor Vas megye közgyűlése Nardán kihelyezett ülést tartott, pártkorlátokon és -határokon felülemelkedve minden jelen lévő képviselő, beleértve a megye parlamenti képviselőit is, csatlakoztak a tiltakozáshoz. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ugyanezen a napon Nardán tartott több ezres tömeggyűlésen, ahol nagy számban osztrák barátaink is részt vettek, ugyancsak párthovatartozásra való tekintet nélkül elleneztük ezt a szörnyű tervet.

Innen is elmondom, elmondtam és javasoltam a megyei közgyűlés ülésén is: teljesen mindegy, hogy kik állnak a bányanyitók mögött, kiknek a támogatásában bíznak, sem most, sem később, semmikor nem fogjuk megengedni ennek a szörnyű tervnek a megvalósulását. Éppen ezért a Vas megyei közgyűlés az említett ülésén határozatilag nyilvánította ki, hogy az előterjesztésében foglalt, valamint a jövőben elhatározandó minden lehetséges törvényes eszköz igénybevételével küzdeni fog ez ellen a bányanyitás ellen, mindennek nem várt sikertelensége esetén azonban támogatja és élére áll a polgárok ez esetben szükségessé váló ellenállási mozgalmának.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az ellenzék padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  175  Következő    Ülésnap adatai