Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.10.05.13:45:59 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 136. felszólalás
Felszólaló Szávay István (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 13:33


Felszólalások:  Előző  136  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk, hiszen a vitán az LMP-nek gyakorlatilag alig volt mondanivalója, néhány perc után távoztak, és egész délután nem voltak itt, a KDNP-nek pedig szokás szerint most sem volt sok hozzátennivalója a költségvetéshez, át is adták az időkeretüket. Elnézve a többi pártot is, nagyon úgy néz ki, hogy a Jobbik az egyedüli olyan pártja itt a parlamentnek, amelynek van is annyi mondanivalója a költségvetésről, mint amekkora időkeret jut a számára.

Én alapvetően nemzetpolitikai témákról kívánok beszélni szokás szerint, de engedjék meg, hogy még néhány gondolat erejéig visszatérjek az előző kétperces felszólalásomhoz, és örülök, hogy Hadházy képviselő úr még itt van, talán majd most érdemben is fog rám reagálni, nem úgy, mint ahogy az előbb tette.

Benyújtottam egy költségvetési módosítót, az elmúlt években minden alkalommal ezt megtettem a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatban, aminek most 5,2 milliárd forint van előirányozva. Én ezt szeretném javasolni 8 milliárdra fölemelni, ami még mindig messze nem annyi, mint amennyit a baloldali kormányok erre a célra fordítottak, és ez nem a baloldali kormányok dicsérete, mielőtt a Magyar Idők holnap megírja. Ez az önök szégyene, fideszes képviselőtársaim, hogy polgári keresztény pártként a társadalmi önszerveződést és a civil szférát ennyire tartják fontosnak.

Szóval, hogyha Hadházy képviselő úr azt szeretné, hogy Magyarországon tényleg virágzó civil életet lehessen teremteni, így fogalmazott, akkor támogassa ezt a módosító javaslatot. Ez még 8 milliárd forintból se fog sikerülni, de lényegesen előrébb leszünk, mint a javaslatban szereplő 5,2-vel. Ennyi pénzből nem lehet virágzó civil életet teremteni, képviselőtársaim.

Erősen kétséges ez a virágzó civil élet akkor, ha tudjuk, hogy ki osztja el ezeket a pénzeket. Nem más, mint az önök házi kamucivilje, Csizmadia László, mert erről ön érzékenyen hallgatott az előbb, hogy ezt a Nemzeti Együttműködési Alapot az a Csizmadia László vezeti, akiről éppen most derült ki, hogy milyen állami pénzekből, milyen kisíbolt százmilliókból csinál az ellenzéket lejárató kampányokat. Ő a Nemzeti Együttműködési Alap vezetője, ráadásul úgy ‑ mi­­közben önök elmondják, hogy mennyire fontos a civilek véleménye ‑, hogy Csizmadia Lászlót ide senki nem választotta meg.

2012-ben, amikor volt a tanácstagok megválasztása, ahova három civil delegált és hat kormánypárti mehet, szemben a korábbi kilenc civil és egy kormányzati delegált rendszerével szemben, akkor Csizmadia Lászlót a civilek nem választották meg, nem került be az első háromba, sőt az utolsó helyek egyikén végzett, és ezek után a kormány rakta oda a civilek nyakára, hogy ő döntsön ezekről a pénzekről.

Beszélt a civil információs portál nagyszerűségéről a képviselő úr. Feltételezem, hogy ezt a felszólalását úgy tette meg, hogy szerintem életében a civil információs portálon nem járt. Ha járt volna, akkor tudná, hogy mennyire nem nagyszerű ez a portál és hogy mennyire nem átlátható. Egyáltalán nem átlátható, nem kereshető, és messze nem segíti annyira a civilek munkáját, mint ahogy azt önök szeretnék elmondani.

Csak egyetlenegy példát: ha én például szeretnék rákeresni a civil információs portálon arra, hogy Csizmadia László valamelyik kamu szervezetének nem tolt-e ki valamennyi pénzt arra, hogy abból ellenzéket lejárató plakátkampányokat tudjanak csinálni, akkor ezt nem tudom megtenni. Nem kereshetőek a pályázatok, nem kereshető az, hogy egyes szervezetek milyen összegekhez mikor jutottak hozzá. Ugyanígy van ez a Bethlen Gábor Alapnál is, egyébként nem véletlenül. Önöknek egyáltalán nem célja az átláthatóság, és önök egyáltalán nem tekintik partnernek a civileket.

Megtették most is, ha már a költségvetésnél vagyunk, a költségvetést megalapozó törvényekhez nyújtottak be egy NEA-t szabályzó javaslatcsomagot. Jó, hogy itt van Tállai államtitkár úr, ő is beszélt erről, az NGM részéről jött be. Azért csinálták ezt így, mert önök még a saját civiljeiktől is félnek, ugyanis a költségvetéssel kapcsolatban nem volt szükség társadalmi egyeztetésre.

(18.40)

Önök, kedves kormánypárti képviselők, kedves kormány, úgy változtatják most meg a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos rendelkezéseket, egyébként számos esetben jó irányba, azért ezt szeretném a korrektség kedvéért hozzátenni, de önök ezt úgy teszik meg, hogy erről még az érintettek véleményét, a Nemzeti Együttműködési Alap tanácsát sem kérték ki. Na, ez az, ahogy önök tulajdonképpen a civilekhez meg a civil szférához hozzáállnak.

Térjünk át akkor néhány más témára, és alapvetően hadd beszéljek egy-két nemzetpolitikai ügyről! Trianon 100. évfordulója következik, kedves képviselőtársaim. Ezzel kapcsolatban a Jobbik beadott egy határozati javaslatot 1920 (sic!) Trianon-emlékévvé nyilvánításáról. Önök ezt nem támogatták. Ez persze nem jelent meg a határon túli sajtóban olyan módon, mint egyik képviselőtársunknak egy szerencsétlen beszólása egy Facebook-kommentben, abból lehetett ügyet csinálni.

Azzal, hogy önök Trianon emléknappá nyilvánítását nem támogatták, nem volt tele a közszolgálati tévé, nem nagyon emlékszem rá. Ezt a kérdést jó lenne, ha egy kicsit komolyan kezelnék.

Nemcsak Trianon évfordulója következik, hanem az 1920-at megelőző, területrabló határozatok évfordulója is. A románok erre gőzerővel készülnek. Egész Nyugat-Európa azzal a propagandával lesz tele, hogy 1918. december 1-jén micsoda nagyszerű és igazságos döntés született, akkor, amikor Románia megkapta, illetve nem megkapta, a gyulafehérvári népgyűléssel kimondta Erdély elszakítását Magyarországtól. Ezt valahogy ellensúlyozni kellene. Erre valahogy fel kellene hívni a világ és a nemzetközi közvélemény figyelmét, és erre nem lesz elég, hogy ha majd mi megnyerjük a választást egy év múlva, akkor nekiállunk ezzel kapcsolatban készülődni. Ezt a készülődést most el kellene kezdeni. Erre vonatkozik egy módosító javaslatunk.

Több önálló tételt is megneveztünk a költségvetésben, illetve kértük többnek a módosítását. Az egyik a határon túli kulturális feladatok támogatása, amelyre önök 150 millió forintot irányoznak elő. Ezt mi kevésnek tartjuk, és javasoljuk ennek a megemelését.

Ugyanilyen fontos a határon túli kultúra mellett az egyházak nemzetmegtartó szerepe. Az egyházi intézmények fejlesztésére 300 millió forintot ír elő a költségvetés, ez egész Kárpát-medencei szinten meglehetősen kevés. Ebből nagyjából körülbelül két templomot lehet felújítani, vagy inkább csak egyet. Szintén javasoljuk ennek az összegnek a megemelését, egész konkrétan a duplájára.

Van néhány olyan régi követelésünk, amit én sokszor inkább már csak a saját magam szórakoztatására mondok el, illetve nem a magam szórakoztatására, hanem a magunkéra itt így közösen, illetőleg annak alátámasztására, hogy mi majd ezekkel a kérdésekkel valóban hitelesen fogunk is majd foglalkozni 2018-at követően, mert önök annak ellenére, hogy megígérték, egyszer sem tették meg. Ilyen a határon túli magyar diákok számára juttatandó magyarországi diákigazolvány ügye. Erre Semjén Zsolt 2010-ben a miniszteri meghallgatásán tett ígéretet. Hét éve várunk. Én hét éve türelmesen minden évben beadom a költségvetési módosítót. Önök minden évben leszavazzák, és bizottsági ülésen mindig elmondja valaki, hogy ez egy fontos dolog, és majd foglalkozni fogunk vele.

Hasonló kérdés a külhoni magyar tévéstúdiók eszközfejlesztése. 2007 óta nincs erre állami forrás, hogy a határon túli magyar tévéstúdiók, mármint a függetlenek, tehát nem azok, amelyek a Fidesz-propagandát nyomják, bármiféle anyagi forráshoz is tudjanak jutni. Ez szintén olyan kérdés, amiről minden évben beszélgetünk. Önök elmondják, hogy majd az MTVA-nál lesz erre pénz, meg ott lesz pénz, meg amott lesz pénz. Nincs erre sehol, a magyar média támogatása külhonban pedig egy olyan fontos dolog, amire úgy gondolom, hogy igenis kellene szánnunk.

És ugyanilyen ügy a határon túli vagy a külhoni magyar hadisírok gondozása, a hadisírokra valamilyen összeg biztosítása, szintén minden évben elmondjuk. Azt hiszem, ez még egy olyan kérdés is volt, ami egyszer talán még meg is kapta az önök kormánypárti képviselőinek a támogatását is a Nemzeti összetartozás bizottságában, mint ahogy egyébként rendre van egy-két javaslatunk minden évben, amit az illetékes szakbizottság támogat, aztán utána a kormánypárti többség ezt leszavazza. Sajnos egyébként sokszor azok a képviselők is, akik ezt bizottsági szinten támogatták. Nem tudom, hogy azért-e, mert ez kötelező nekik, vagy mert nem figyelnek arra, hogy mire nyomják a gombot. Nem tudom, mindenesetre ilyen esetek elő szoktak fordulni.

Lenne néhány tétel, amit szeretnénk javasolni, bevezetni és megfontolni, ilyen a testvérintézményi kapcsolatok támogatása. Ezt lehet akár a BGA-n keresztül is. Néhány évvel ezelőtt én magam javasoltam, hogy a testvértelepülési kapcsolatokra legyen egy külön pályázati keret a BGA-ban. Ezt az államtitkárság megfogadta, ennek nagyon örülünk, de tovább lehetne itt lépni a testvértelepüléseken keresztül, és forrást biztosítani arra, hogy egyházközségek, iskolák, civil szervezetek, egyesületek is ilyen kapcsolatokat tudjanak létesíteni.

A másik pedig, amit sok éve behozok ide önöknek, és szintén nem hajlandóak ezzel az üggyel foglalkozni: egy szórványgondnoki program létrehozására tettünk javaslatot azon elszigetelt, kis létszámú magyar közösségek számára, amelyek már szórványban, a magyar tömbtől távol élnek. Nekik speciális igényeik vannak. Sok esetben már nincsen iskolájuk vagy gyülekezeteik. Az ő felkarolásuk, az ő magyarságban való megtartásuk, azt hiszem, fontos feladata kellene hogy legyen a magyar nemzetpolitikának, de sajnos nem kapnak kellő figyelmet.

És ha már a szórványnál vagyunk, akkor ejtsünk néhány szót a csángókról. A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány már tavaly is kezdeményezte egy magyar oktatási központ létrehozását. Ezt egyébként önök is támogatták a Nemzeti összetartozás bizottságában, majd itt, a parlamentben leszavazásra került, mondván, hogy ezt a költségvetésben nem így kell szerepeltetni, de a problémát a nemzetpolitikai kormányzat majd valamilyen formában meg fogja oldani.

Mondanom sem kell, hogy semmi nem történt egy év alatt, márpedig a csángóság központjában, vagy legalábbis a legnagyobb városban a környéken, Bákóban egy ilyen intézményre mindenképpen szükség lenne. Mint ahogy szükség lenne a csángó oktatási programnak a támogatására úgy általánosságban is; erre szintén javaslunk forrást elkülöníteni.

Három javaslatunk van a Kárpát-medencén kívül élő magyar közösségek irányába, erről is több alkalommal beszéltünk. A kormány ezekről az emberekről továbbra sem hajlandó tudomást venni. Ezek az emberek azok, akik jórészt az önök meg az önöket megelőző kormányok katasztrofális gazdaságpolitikája miatt, és nem kalandvágyból hagyták el az országot, egyre szaporodó számban, most már több tíz-, sőt százezres közösségeket alkotnak Nyugat-Európában és a tengerentúlon. Az ő megtartásukra, oktatásukra, a körükben való lelkipásztori tevékenység végzésére a kormánynak az égvilágon semmilyen stratégiája nincsen.

Most már egy éve ígérgeti Potápi államtitkár úr, hogy valamilyen módon megpróbálják összeszedni, felmérni azt, hogy egyáltalán milyen magyar iskolák vagy vasárnapi iskolák működnek, és őket valamilyen formában majd támogatja a kormány. Ehhez képest odáig jutottunk, hogy amikor Potápi államtitkár úr egy évvel ezelőtt kint volt Dublinban, és megígért 3 millió forintot az ottani magyaroknak, annak a folyósítását egy év alatt sem sikerült az államtitkárságnak megoldania, amit azért meglehetősen szégyenteljesnek tartok önökre nézve.

Tehát három ilyen önálló sor létrehozását javasoljuk. Az egyik a külföldi magyar egyházak támogatása 2,5 milliárd forintos összeggel. Ehhez kapcsolódóan a lelkipásztori szolgálat támogatása, illetve hétvégi magyar iskolahálózat támogatása, ami persze önmagában nemcsak pénzkérdés, azért itt komoly dolgokat végig kell ezzel kapcsolatban gondolni.

Szeretnénk önálló soron szerepeltetni a Magyar Ifjúsági Konferenciát, illetve a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot. Ezek önálló soron nem szerepelnek, a gazdálkodásukban nem önállóak. Feleslegesen van megkötve a működésük. Úgy gondolom, hogy két olyan fontos testületről, szervezetről van szó, amelyek számára az önálló gazdálkodás lehetőségét biztosítani kell.

Nagyon röviden még három dologról, három civil szervezetről. A Trianon Múzeum Alapítványra 100 millió forint van előirányozva, ezt mi szeretnénk felemelni 150 millió forintra. Egyrészt azért, mert egy egyedülálló, hiánypótló misszió az, amit ez az intézmény végez, másrészt pedig ‑ visszatérek ahhoz, amit az előbb mondtam ‑ Trianon 100. évfordulója következik. Azt hiszem, jó lenne, ha minél több magyar iskolás gyermeket el tudnánk vinni oda.

Magyar történelmifilm-alapítványra van szükség, úgy gondolom, és nem akarok most már belemenni, mert nincs időm arra, hogy a történelmi filmek gyártása mennyire mélyponton van Magyarországon. Számos olyan évforduló mellett elmentünk, több száz éves, fontos, jeles évfordulók mellett az elmúlt években, amelyekkel kapcsolatban filmalkotások születhettek volna, de nem születtek.

S ilyen a Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány is, amelynek javasoljuk a támogatását. Kiskunmajsán, Pongrátz Gergely egykori otthonában működik az általa létrehozott múzeum.

És engedjék meg, hogy még egyetlen mondatban egy választókerületemet érintő javaslatot is ismertessek. Ez pedig egy régi hiányosság, és a zuglóiakat a mindennapjaikban is érintő probléma. Ez pedig az, hogy a Szegedi út és a Teleki Blanka út kereszteződésében egy felüljáró megépítése gyakorlatilag a rendszerváltás óta hiányzik. Azóta nagyon sokan ígéretet tettek erre. Szeretnénk, ha erre forrás lenne, mert a zuglóiak számára, a zuglói közlekedés, a túlzsúfoltság szempontjából ezt egy fontos kérdésnek érzik a választókerületben élők.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  136  Következő    Ülésnap adatai