Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.09.29.19:45:56 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Varga László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 142
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.06.11.(139)  142 Általános vita folytatása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről felszólalás 9:00
2020.06.09.(137)   66 Általános vita lefolytatása T/10860 A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről vezérszónoki felszólalás 2:28
  94 Általános vita lefolytatása T/10858 A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról felszólalás 5:10
2020.06.03.(134)   38 Általános vita lefolytatása T/10744 Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:20
2020.06.02.(133)  114 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10821 Hogyan tovább? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:18
 118 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10821 Hogyan tovább? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:03
2020.05.06.(126)   10 Általános vita lefolytatása
Általános vita megkezdése
B/6665 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében
H/7915 A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 7:34
  32 Általános vita lefolytatása H/8006 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója elfogadásáról
B/7208 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója
vezérszónoki felszólalás 10:35
2020.05.05.(125)   90 Általános vita lefolytatása T/10312 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről vezérszónoki felszólalás 12:56
 120 Általános vita lefolytatása T/10308 Az agráriumban létrehozandó krízisbiztosítási rendszer működéséhez szükséges egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:56
2020.04.21.(121)   72 Általános vita megkezdése T/7021 A klímavészhelyzet kihirdetéséről
H/7380 Az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról
vezérszónoki felszólalás 15:31
 234 Általános vita lefolytatása T/10098 A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról felszólalás 10:58
 256 Általános vita lefolytatása T/10097 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:31
2020.04.14.(119)  130 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10068 Miért vesznek el forrásokat az önkormányzatoktól? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:15
 134 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10068 Miért vesznek el forrásokat az önkormányzatoktól? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:06
<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 >>
Összesen: 142