Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2020.01.27.17:12:55 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Varga László
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 112
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.12.10.(102)  433 Vita kivételes eljárásban T/8441 A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról felszólalás 57:18
2019.12.02.(99)  108 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8340 Hogyan kívánják támogatni a helyi közösségi közlekedést? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:06
 112 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/8340 Hogyan kívánják támogatni a helyi közösségi közlekedést? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:16
2019.11.20.(95)   13 Általános vita lefolytatása T/8016 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 10:46
 133 Általános vita lefolytatása T/8036 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 1:28
 199 Általános vita lefolytatása T/8041 Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:12
 505 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
kétperces felszólalás 1:52
 509 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
felszólalás 5:52
2019.11.19.(94)   40 Összevont vita T/8040 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:46
  88 Összevont vita T/8033 Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről vezérszónoki felszólalás 5:38
2019.11.05.(90)   44 Általános vita lefolytatása T/7844 A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:20
  72 Általános vita lefolytatása T/7845 Az öntözéses gazdálkodásról vezérszónoki felszólalás 7:18
2019.07.08.(82)   85 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről felszólalás 3:00
2019.06.25.(79)   45 Általános vita lefolytatása T/6552 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:31
  73 Általános vita lefolytatása B/4398 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2018
H/6544 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
H/6545 Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
B/417 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2017
vezérszónoki felszólalás 6:52
<< 1  2  3  4  5  6  7  8 >>
Összesen: 112