Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.05.19.01:22:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 10. felszólalás
Felszólaló Bana Tibor (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 17:03


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Hangzatos ígéretek, ezekkel gyökeresen ellentétes lépések ‑ röviden így jellemezhetjük a Fidesz kormányzásából eltelt hét évet. Ez az élet szinte minden területére igaz. Ezt igyekszem megvilágítani a tegnap benyújtott 66 költségvetési módosító javaslatom egy részének ismertetésével.

Akkor, amikor ezeket a módosító indítványokat ismerteti az ember, akkor érdemes azt is megjelölni, hogy honnan csoportosítanánk át, hiszen figyeltünk arra a Jobbik-frakcióban, hogy szakmailag megalapozott javaslatokat nyújtsunk be ebből a szempontból is. De azt gondolom, hogy a legkirívóbb példa a Miniszterelnöki Kabinetiroda működése. Ott bőven áll rendelkezésre olyan forrás, amit sokkal értelmesebb és hasznosabb célokra is lehetne fordítani.

Itt gondolok elsősorban a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra, bár összességében is azt lehet mondani, hogy egy mihaszna minisztériumról van szó a Miniszterelnöki Kabinetiroda esetében, legalábbis a választópolgárok, a magyarok szemszögéből. Nyilván a kormány oldaláról ez nem igaz, hiszen az önök propagandagépezetének működtetése a legfontosabb a kormányzásuk tekintetében.

Mégis azt láthatjuk és azt érzékelhetik a magyarok, hogy súlyos milliárdok mennek el értelmetlen célokra, mint ahogy most történt, ez történik a konzultációval összefüggésben, ahol olyan kérdéseket tesznek fel az állampolgároknak, amelyekre teljesen egyértelmű, hogy mindenki ugyanazt a választ adja, tehát épeszű ember nyilván nem megy szembe ezekkel a kérdésekkel, de ezekre elkölteni ennyi milliárd forintot, azt gondolom, hogy teljességgel elképesztő, és sajnos azt láthatjuk, hogy a 2018-as költségvetésben is 20 milliárd forint van betervezve ilyen célokra a Rogán Antal által vezetett minisztériumban.

Mindeközben pedig másik oldalról azt tapasztalhatjuk, hogy nem tesznek semmit a falvak, a vidék elnéptelenedése ellen, és természetesen a korrektség jegyében azt elmondom, hogy nyilván egy-két év alatt nem lehet megállítani vagy megfordítani ezt a folyamatot, de azt érzékelhetjük ‑ és ezt nemcsak a saját nevemben mondom, hanem a kistelepülési polgármesterek és a falvakban élő magyarok nevében is ‑, hogy bizony még a szándékot sem érzékelik a kormány részéről arra, hogy megfordítsák ezt a folyamatot, és tegyenek érdemi lépéseket a kistelepülések elnéptelenedése ellen.

Ez például Vas megyében kiemelten fontos probléma, hiszen az a választókerület, ahol már 2010-ben és ’14-ben is indultam és jövőre is indulni fogok, egy aprófalvas térség. Így tehát itt kiemelten fontos lenne súlyos lépéseket tenni azért, hogy legalább megálljon ez a folyamat, és aztán elindulni felfelé a lépcsőn.

Hiszen ha beszélgetek a polgármesterekkel, beszélgetek azokkal, akik ezeken a településeken élnek, akkor ők minden esetben a helyi utak, járdák kérdését, a munkalehetőségeket, elsősorban azok hiányát, valamint az egészségüggyel kapcsolatos problémákat jelenítik meg. Itt utalnék arra, hogy a körmendi kórház ügyét mindig is szívügyemnek tartottam, az elmúlt évek során is küzdöttünk a szülészet-nőgyó­gyászat visszaállításáért, valamint az aktív belgyógyászat visszaállításáért, és a továbbiakban is meg fogjuk ezt tenni, hiszen a térség számára kiemelten fontos kérdésről van szó.

Most a TOP-os pályázatok kihirdetése kapcsán is igyekeznek sikerpropagandát folytatni, és ne lehessen azzal vádolni, hogy nem konstruktív a felszólalásom, természetesen azt elismerem, hogy vannak olyan döntések, és ennek következtében lesznek olyan fejlesztések, amelyek tényleg előrevivőek, de összességében sajnos azt láthatjuk, hogy leginkább az önökhöz való becsatornázottság játszott itt is szerepet akkor, amikor ezeket a pénzeket kiosztották. Arról nem is beszélve egyébként, hogy ismét a nagyobb települések jártak jól, és a kistelepülések, falvak ebből a szempontból is háttérbe szorultak.

Én ennek a szellemében igyekeztem benyújtani a módosító indítványaimat, és ezek közül elsőként az útfejlesztésekkel kapcsolatosakat szeretném ismertetni, már csak azért is, mert Vas megyében továbbra sincs egyetlen kilométer autópálya sem. Ezért is lenne fontos például az M8-as körmendi elkerülő útszakaszának megépítése, ami rendkívül hosszú ideje húzódó kérdés, és elviselhetetlen mértékű az átmenő forgalom Körmend városában, de ugyanez igaz a 8-as szentgotthárd-jakabházi elkerülő szakaszára. Ez már csak a balesetek megelőzése szempontjából is elengedhetetlen lenne.

Természetesen most, hogy a Szentgotthárd-Körmend közötti szakasz fejlesztése majd meg fog történni, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen egy elismerendő pozitív fejleményként kell említeni, de az elkerülő szakaszok megépítésének kellene az elsődlegesnek lennie.

Aztán a 76-os út Hegyhátsál utáni részét említeném még Zalaegerszeg irányába. Itt nemrégiben sajnos Hegyháthodász térségében ismét halálos baleset történt, és ez viszonylag gyakori. Ezért is lenne fontos az, hogy kétszer két sávon lehessen Zalaegerszegig eljutni. Itt is történtek előrelépések, tehát valóban, egyes elkerülő szakaszok megépültek, de továbbra is az tapasztalható, hogy azon a részen, ahol ez nem történt meg, és legalább autóutat nem alakítottak ki, ott továbbra is rendkívül balesetveszélyes a közlekedés.

Ugyanezt mondhatjuk el a 86-os Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakasza tekintetében, ahol elviselhetetlen mértékű a kamionforgalom. Szombathely és Győr között megépült a 86-os; bár azt nem értem, hogy miért nem autópályaként, számomra ez megmagyarázhatatlan, de ez mindenképpen előrelépés a korábbiakhoz képest. Viszont a Szombathely-Egyházasrádóc közötti szakaszt is el kellene készíteni, hiszen a Körmend-Egyházasrádóc közötti rövid gyorsítósáv nem oldja meg a problémát, és ilyen szempontból továbbra is lassan, de ami talán ennél is sokkal fontosabb, igencsak baleseteknek kitéve és hatalmas mértékű kamionforgalom mellett lehet akár Körmendről Szombathelyre vagy onnan vissza eljutni.

(8.50)

S a 87-es Szombathely-Kőszeg közötti szakaszára vonatkozó javaslatot is benyújtottam, ennek a fejlesztése is elengedhetetlen, sok ígéret hangzott már el. Ugyancsak balesetveszélyes szakasz, ugyancsak legalább autóúttá kellene fejleszteni. Bízom benne, hogy ezek a lépések mielőbb meg fognak történni.

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy néhány példát hozzak kistelepülések és kisvárosok kapcsán választókerületemből. Nyilván a teljesség igénye nélkül és csak címszavakban tudok az időkeretre való tekintettel ebbe belemenni, de mégis próbálom lefedni az egész körmendi választókerületet, hiszen a módosító indítványaim elsősorban ezt a térséget érintik.

Apátistvánfalva a szlovén Rába-vidéken található Szentgotthárd közelében, itt a volt körjegyzőség épületének a felújítása lenne fontos. De az orvosi rendelőt azért emelném ki, mert a tetőszerkezete annyira megrongálódott már, hogy az égboltot látni lehet, tehát ez lenne a legsürgetőbb, és az utak kérdését megemlíteném, de ezt egyébként szinte mindegyik kistelepülésen fel lehetne hozni mint megoldandó problémát.

Bajánsenyén ugyancsak az orvosi rendelőre utalnék. Őrségi településről beszélünk, és ide nemcsak innen, hanem Kercaszomorról, Kerkáskápolnáról, Magyarszombatfáról és Velemérről is járnak betegek. Súlyos és megoldandó problémáról beszélünk, egészségügyi kérdés, de az utakat itt is aláhúznám.

Bögöte: utak, eszközbeszerzés, járdák, közintézmények napelemesítése, közvilágítás korszerűsítése, mezőgazdasági utak, de ami a legfontosabb ez esetben is, és szinte mindenhol elmondható az utak mellett, az az orvosi rendelő rendbetétele, hiszen sajnos azt láthatjuk, hogy összességében is a költségvetésben nagyon kevés jut az egészségügyre, és még a temető problémáját hoznám fel.

Csákánydoroszló. E település a 8-as mentén található Körmend közelében ‑ szociális bérlakás építése, bölcsőde építése, egészségház felújítása, faluközpont kialakítása. Azért húznám alá a gátrendszer kiépítését, mert a Dózsa-ligeti részen ez nagyon komoly probléma, és már egy kisebb áradás esetén is komoly gondokkal kell szembesülniük az itt élőknek. Régóta megoldásra vár és nincs lehetősége a településnek arra, hogy ezt megtegye, de a tornaterem kialakítását is idehoznám, ha már a mindennapos testnevelés bevezetésre került, akkor az infrastruktúrát is biztosítani kellene.

Döröske. Körmend és Vasvár közötti kistelepülésről beszélhetünk, alig több mint százan laknak itt, de mégis a hegyi utakkal kapcsolatos problémákat felhoznám. A volt iskolaépület felújítását azért, tisztelt Országgyűlés, mert szálláshely kialakítására lenne itt szükség, ugyanis a Kéktúra és a Mária-út itt találkozik, keresztezi egymást, tehát nagyon komoly turizmus figyelhető meg, akár egyházi turizmus is. Járdaszakasz a templomhoz, közösségi tér, még ezeket említeném.

Gasztony település jobbikos vezetésű, és valóban el kell ismerni, hogy a TOP-os pályázatoknál szerencsére az óvodafejlesztés megvalósulhat, ez üdvözlendő, de a közösségi tér kialakítását is régóta szorgalmazza a polgármester úr, konkrét elképzelések is vannak erre a célra, és a sportöltöző kialakítását említeném még meg.

Gérce Sárvár mellett található ugyan, de a körmendi választókerülethez tartozik. Itt is a járdák felújítása, a tornacsarnok ügye, és a Gérce-Sitke összekötő utat pedig azért említeném, mert mindössze 35 millió forintból ez megoldható lenne. Tehát azt gondolom, hogy az egész költségvetéshez vagy éppen az említett konzultációhoz képest ez elenyésző összeg, de egyébként is több olyan cél van, amire ugyanez elmondható, tehát ezért lenne fontos, hogy megtörténjenek a lépések.

Hegyháthodászra pedig már utaltam a 76-os út kapcsán, de pont ezzel függ össze az, hogy amikor baleset van a főúton, akkor a településen kell áthaladni, a Temető út felújítása ezért lenne sürgető feladat, hiszen toldozgatja-foldozgatja ezt az önkormányzat, de nyilván sajnos a lehetőségeik korlátozottak.

Szülővárosom Körmend, itt több módosító javaslatot azért ismertetnék pár mondatban. Az új köztemető kialakítása egy fontos probléma. Történtek lépések az önkormányzat részéről területszerzés vonatkozásában, de ezt mindenképpen tovább kellene lendíteni.

Mentőállomás. Az elmúlt évek során fejlesztések voltak itt, ez előrelépés, de 7 millió forintból megoldható lenne a tetőszerkezet felújítása. Szerintem ez a jelképes támogatás kifejezné azt, hogy önök valóban megbecsülik a mentőket, ezért is kérem ennek támogatását.

A mobilgát ügyét hoznám ide röviden, a Rába jobb partján lenne erre szükség árvízvédelmi szempontból, ahogy ezt Csákánydoroszlónál már említettem.

Mozi, 350 millió forintból lehetne megoldani ennek a felújítását, és Szentgotthárdhoz hasonlóan itt is működhetne filmszínház, ami azért lenne fontos, mert a fiatalok nagyon sokszor azért nem maradnak Körmenden, mert egyrészt nincsenek munkalehetőségek, de sajnos korlátozottak a kulturális szórakozási lehetőségek is. Vannak ilyenek szerencsére, tehát ki lehet emelni, mondjuk, egyes színházi eseményeket és például a KASZT működését, de azt gondolom, hogy egy mozi újbóli létesítése, amire van igény a városban, mert öt évvel ezelőtt egy felmérésen legfontosabb kedvelt értékükként jelölték meg a körmendiek a filmszínházat, akkor pedig már egy éve nem működött egyébként, tehát ez is alátámasztja ennek szükségességét. Még a tűzoltóság épületét hoznám ide, aminek a külső felújítása nagyjából százmillió forintból megoldható lenne. Sürgető probléma és a tűzoltók megbecsüléséről, azt gondolom, hogy megint csak nem kell túlságosan hosszan beszélni.

Kőszeg nem a körmendi választókerülethez tartozik, de Sneider Tamás frakciótársammal közösen egyrészt itt is az új köztemető kialakítására adtunk be módosító indítványt. Itt is történtek már intézkedések az önkormányzat oldaláról, de a lehetőségeik anyagi értelemben itt is korlátozottak, és a belvárosi parkolók felújítása is kisebb összegből megoldható lenne. A Várkörön, a történelmi belváros közelében történik a parkolás Kőszegen az Alpokalján, tehát ezért lenne fontos, hogy itt, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek más megyékből vagy éppen külföldről is, érdemi lépések történjenek.

Molnaszecsőd egy Körmend közeli település, a 8-as főút mentén fekszik ugyancsak, sőt átmegy rajta jelenleg a 8-as, aminek a fejlesztése egyébként is fontos lenne, mert Orbán Viktor erre ígéretet tett két alkalommal is Körmenden, hogy a négysávosítása meg fog történni. Ehhez képest csak a Szentgotthárd-Körmend szakasznál láthatunk bizonyos mozgásokat, mármint a Vas megyei rész tekintetében természetesen. Ezt tovább kellene vinni.

De maradva Molnaszecsődnél, itt harangláb, faszínpad, pavilon állammegóvása, Kossuth út. Aztán a közösségi tér, ami azért lenne fontos, mert a kulturális programok nagy része itt zajlik a településen, például a Rába-ünnep is, ami június 9-11-én kerül megrendezésre, hagyományőrző rendezvényről van szó. Aztán a közutak, mezőgazdasági utak itt is problémát jelentenek, ezek katasztrofális állapota, művelődési ház, és aláhúznám az óvoda kérdését. Ugyanis ennek külső felújítása is megoldható lenne egy kisebb összegből, és három faluból járnak ide gyermekek, tehát azt gondolom, hogy a kistelepülések védelme és helyzetének előmozdítása érdekében ez fontos lenne.

Önkormányzati hivatal, ravatalozó és a turista-vizesblokk, -szállás kialakítását azért hoznám ide külön, mert egyrészt a kenus turizmus is jelentős ‑ a Rába is átfolyik a településen ‑, másrészt pedig ugyancsak a Kéktúra útvonal is áthalad itt.

Nemeskeresztúr település Jánosháza mellett található, járdaszakasz felújítása, kultúrház külső felújítása ‑ a belső már megtörtént ‑ és az orvosi rendelő ügye, amit megemlítenék. Nemeskocs pedig Celldömölk mellett van lényegében, Boba mellett egészen pontosan, de ugyancsak a körmendi körzethez tartozik. A 025 helyrajzi számú közutat, a kamerarendszert hoznám ide.

Sajnos itt is azt lehetett látni, hogy bizonyos Fideszhez közel álló települések részesültek elsősorban ezekből a kamerákból, hogy mást ne mondjak, mondjuk, Szakonyfalu esetében ez megtörtént, ahol Rogán Antal testvére a polgármester, és ehhez képest pedig itt is nagyon komoly átmenő forgalommal szembesülhetnek az ott élők. Tíz darab kamera kiépítése ezt megoldhatná. Aztán a művelődési ház belső felújítása, a Rákóczi és a Vasút utca felújítása, és traktor és fűkasza vásárlása, ezek kerültek még beadásra.

Őrségi kerékpárutak kérdése. Nemrégiben beadtam egy írásbeli kérdést, ami Körmend és Szentgotthárd térségére vonatozott, elismerve azt, hogy néhány helyen épültek ki kerékpárutak az elmúlt évek során, viszont kimondottan az Őrségben sajnos nem beszélhetünk érdemi fejlesztésekről, holott ez a kapcsolattartás miatt is fontos lenne, és a falusi turizmus fellendítése érdekében is, több polgármester részéről is érkezett ilyen jelzés, remélem, hogy ezt a célt támogathatják.

A végére hagytam a városunkhoz, Szentgotthárdhoz kapcsolódó módosító indítványaimat, amelyek között szintén van jelképesnek tekinthető. A mentőállomásra gondolok, akikkel nagyon jó viszonyt ápolunk, hiszen az ott dolgozó mentőket igyekeztünk mi is lehetőségeinkhez mérten segíteni, de két darab vákuumsínre szükség lenne, ugyanis csak a szentgotthárdi mentőkocsikban nincs ilyen a térségben. Egyébként az égési kötszereket is saját maguknak kell vásárolniuk az ott dolgozóknak. Félmillió forintból meg lehetne ezt oldani. Nem is feltétlenül a költségvetéshez tartozik, ezt elismerem, de azt gondolom, hogy ez egy segélykiáltás, és a mentők megbecsülésének elismerése lenne, ha elfogadnák.

A parkolók ügye Szentgotthárd vonatkozásában, belvárosi parkolóhelyek a ligetnél. Van egy kisebb esőzés, már mocsártenger alakul ki. Az önkormányzat sajnos nem tesz lépéseket, és fizetős parkolókról beszélhetünk, tehát azt gondolom, hogy vagy akkor ne szedjék be a pénzt, vagy pedig oldják meg akkor itt a parkolási lehetőséget.

A polgármesteri hivatal kérdése. Van erre bent pályázat, viszont a gyorsítás azért lenne fontos, mert egy egykori kolostorépületről beszélünk a katolikus barokk templom mellett, ami meg fog újulni, és ezért lenne fontos az, hogy a polgármesteri hivatal is méltó környezetben fogadhassa az odaérkezőket.

Nagyon röviden akkor még a barokk templom ügyéről, hiszen itt visszautalnék azért az előzményekre. 2010-ben elfogadták az általam benyújtott költségvetési módosító javaslatot a város jelképének számító katolikus templommal összefüggésben, 100 millió forintot, aztán ezt majdnem lehúzták teljesen, végül 82 maradt belőle, amit ki kellett egészíteni. Azt gondolom, ez is egy eléggé kicsinyes dolog.

Annak viszont örülök, hogy most 535 millió forint érkezik erre a célra, bár azt nem igazán értem, hogy akkor az elmúlt években miért nem lehetett támogatni az általam benyújtott módosító indítványokat. Vagyis értem, nyilván büszkeségi kérdést csináltak ebből aztán 2010-et követően, de legalább így megtörténhet a teljes belső felújítás, de akkor a polgármesteri hivatalnál is ez legyen meg.

Még a Református Gyülekezeti Központot hoznám ide, ami szintén egy 50 milliós nagyságrendű összegből megépíthető lenne. Presbiterként ezt különösen szívügyemnek tartom, hiszen színvonalas programok zajlanak itt, nem az istentiszteletekre gondolok csak és kizárólag, hanem egyéb alkalmakra: koncertek, hitmélyítő alkalmak, előadások. A reformáció 500. évfordulója van, 15 éve szentelték fel a templomot, most hétvégén volt egy hálaadó istentisztelet, és sok református ül a kormány tagjai között, tehát nagyon remélem, hogy ez a cél támogatásra talált.

A zeneiskola teljes felújítását hoznám még ide, hiszen kulturális és oktatási szempontból ez is fontos lenne.

(9.00)

Összességében, tisztelt Országgyűlés, azt tudom elmondani, hogy természetesen nagyon sok település található az országban, az én körzetemben, a körmendi választókerületben is 127 település fekszik, és nyilván nehéz objektíven dönteni, és azokat a módosító javaslatokat is, amiket benyújtottam, mint utaltam rá, vannak köztük egyfajta segélykiáltás jellegűek. Én mégis azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy változtassanak a hozzáállásukon. Én már ellenzékből is igyekszem ezt tenni.

Tehát az lenne a legfontosabb szerintem, hogyha érdemeik szerint tudnának részesülni a kistelepülések, kisvárosok ezekből a pénzekből, forrásokból, adott esetben pályázatokból, és én így igyekszem szolgálni az ott élőket, bízva abban, hogy jövőre megtehetem ezt felhatalmazásuk következtében egyéni képviselőként is, de már ellenzékből is azt ígérhetem, hogy próbálom segíteni az ő munkájukat.

Abban pedig csak reménykedni tudok, hogy néhány módosító indítványt támogatnak a felsoroltak közül, és abban pedig még inkább, hogy azon a szem­léletmódon, ami jellemző önökre, tudnak változtatni, és végre valóban szakmai alapon, érdemeik szerint és az értékek alapján tudnak hozzájutni az egyes települések, közösségek ezekhez a pénzekhez. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai