Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.12.10.06:06:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 140. felszólalás
Felszólaló Dunai Mónika (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:43


Felszólalások:  Előző  140  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Kár, hogy Mesterházy Attila nem említette azokat az adatokat, amelyek korábban, 2002 és 2010 között például a várólistákra vonatkoztak, ugyanis ezek a számok a várólisták tekintetében még egyszer ekkorák voltak. Azt gondolom, hogy kiragadni azt a számot, amelyen javítottunk, mégpedig felére csökkentettük a várólistákat, és elhallgatni azt, hogy az önök idejében mekkora volt a kórházi várólista, nem fair.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetéshez visszakanyarodva a költségvetés családpolitikai kiadásaira és annak fejezeteire szeretnék kitérni a hozzászólásomban.

A Fidesz legfontosabb célkitűzése, hogy családba­rát országot építsünk. Ahhoz, hogy családbarát or­szá­got építsünk, nemcsak családbarát szemléletre van szükség, hanem családbarát törvényekre és családbarát költségvetésre. A 2018. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat általános indoklása is tartalmazza, hogy a kormány célja, hogy Magyarország csa­ládbarát ország legyen. A 2018. évi költségvetés to­vábbi támogatást ad a családoknak, és újabb lépéseket tesz majd a teljes foglalkoztatottság irányába is.

A jövő évi költségvetés biztosítja, hogy 2018-ban is lényegesen több pénz maradjon a családoknál. Ennek jegyében a gyermeket vállaló és nevelő családok támogatására jövőre mintegy 1900 milliárd forintot, az idei évihez képest mintegy 8 százalékkal, körülbelül 140 milliárd forinttal többet, 2010-hez képest pedig közel kétszer akkora összeget fordítunk. Ez GDP-arányosan az idei évivel megegyező 4,7 százalékos arányt jelent, ami ugyanakkor közel egyharmadával meghaladja a 2010. évi szintet; ez akkor 3,6 százalék volt. A 2010-es költségvetési kiadásokhoz képest 2018-ban 303,4 milliárd forinttal, 56,8 százalékkal többet költünk a pénzbeli családtámogatásokra és a családi kedvezményekre összesen.

Nézzük meg, hogy a jövő évi költségvetés milyen tételekben milyen összegeket tartalmaz e témakörben! Folytatódik a minimálbér-emelés, az idei 15 százalékos emelés után 2018-ban további 8 százalékkal nő a minimálbér, amely kihatással van a gyed összegére is, amely 2018-ban így tovább emelkedik, bruttó 193 200 forint, illetve nettó 144 900 forint lesz a maximális összeg.

Tisztelt Képviselőtársaim! A második kiemelt tétel a családi adókedvezmények rendszerét érinti. 2018-ban megvalósul a családi adókedvezmény 2019-ig tartó növelésének harmadik üteme. A kétgyermekes családok esetében 2018-tól gyermekenként 17,5 ezer forintra emelkedik a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege, azaz a kétgyermekes családok jövedelme éves szinten 60 ezer forinttal emelkedik 2017-hez képest csak ebből az egy tételnövekménytől.

2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan kétszeresére emeljük a két gyermeket nevelő családok által érvényesíthető családi kedvezmény mértékét. 2016-ban havi 10 ezer forintról 12 500 forintra, 2017-ben 15 ezer forintra emelkedett a havonta igénybe vehető adókedvezmény összege. Ennek a harmadik üteme az, amely a jövő évi költségvetés tervezetében garanciálisan ott szerepel.

A következő az otthonteremtési program. Az otthonteremtési programmal továbbra is erősíteni kívánjuk a családokat. Erre 2018-ban még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A családi otthonteremtési kedvezmény keretében a három- és többgyermekes, új lakást építő vagy vásárló családok 3 százalékos fix kamatozású lakáskölcsönt vehetnek igénybe. A lakáshelyzet javítását szolgálja az ingatlanértékesítések áfakulcsának 5 százalékra történt mérséklése, továbbá a saját célra építkezők részére az adó-visszatérítési támogatás. Ez továbbra is változatlan, és a költségvetésben betervezett.

A Fidesz és a KDNP által bevezetett első házasok kedvezménye továbbra is biztosított, annak költségvetési fedezete megtalálható a 2018-as költségvetés tervezetében. Ez az összeg 2017-től a családi kedvezménytől függetlenül igénybe vehető, vagyis minden érintett friss házaspárnak két évig jár a kedvezmény, azoknak is, akiknek időközben gyermekük születik. A házasságkötések száma a 2010-es szintnek közel másfélszeresére nőtt, és 2002 óta nem tapasztalt magas értéket jelent. Mindezek örvendetes hírek, örvendetes mutatók. Azt reméljük, hogy ez az érték tovább fog javulni.

2018-ban a bölcsődei ellátás közel 37 milliárd forint költségvetési támogatást fog kapni. Ez egy rekordösszegű támogatás. Míg 2010-ben 11,1 milliárd forint volt ez a támogatás, addig 2017-ben már 16,5 milliárd forint.

Az ingyenes gyermekétkeztetés összege ‑ ez a következő olyan téma, amelyre évről évre egyre nagyobb összeget szánunk a költségvetésben ‑ az idei, egyébként is már rekord magas 74 milliárdról 79,3 milliárd forintra növekszik 2018-ban. Ezen belül az intézményi, vagyis a tanév közbeni gyermekétkeztetésre fordított források 67,2 milliárd forintról 72,6 milliárd forintra, vagyis több mint 8 százalékkal, 2010-hez képest pedig közel két és félszeresére emelkednek, míg a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére az ideivel megegyező 6,7 milliárd forintos összeget fordítunk, amely a 2010. évinek közel a háromszorosa.

(19.00)

Tisztelt Képviselőtársaim! A költségvetés tételei között a családtámogatásra fordított összegek közül nagyon sok mindent lehetne még említeni. Engedjék meg, hogy én most az ingyenes tankönyvellátás fejezetéről ejtsek néhány szót! Az ingyenes tankönyvek esetében újabb ezreket fognak spórolni a családok. A 2017-18-as tanévtől kezdve az ingyenes tankönyvellátás egyetlen lépcsőben ki lesz terjesztve az általános iskola valamennyi tanulójára, a felső tagozatosokra is, immáron egészen az 5-8. évfolyamon, valamint a középiskola első évfolyamára.

Ezzel az ingyenes tankönyvben részesülők száma további 285 ezer fővel már 1 millió 18 ezerre nő. Így a tanulóknak a következő évben már 85 százalékára kiterjed a térítésmentesség. Úgy gondolom, hogy például az ingyenes tankönyvekről nemcsak beszélni kell, hanem azt jogszabályokban és a költségvetésben számokkal is meg kell alapozni és biztosítani kell. Az előző kormányokhoz képest mi nemcsak beszéltünk ezekről az emelésekről, hanem ezeket meg is valósítottuk. Azt gondolom, ez egy hatalmas vívmány, hogy alanyi jogon a következő évtől már a tanulók 85 százaléka ingyenesen kaphatja a tankönyvet.

(Az elnöki széket Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt kérem önöktől, hogy a költségvetésnek azokat a fejezeteit, amelyekről az imént beszéltem, amely a családtámogatásokkal, a gyermekekkel, a bölcsődei, óvodai ellátással és az iskolákkal, valamint a családi költségvetésekkel kapcsolatos, mindenképpen támogassák. Azt kérem még önöktől, hogy amennyiben ezeket a számokat önök vitatnák, biztos fogja vitatni az ellenzék néhány képviselője, akkor nem azért, hogy nyolcévezzünk, de kicsit tekintsenek visszafelé is.

Nézzék meg és hasonlítsák mindig össze hozzászólásaikban, hogy mennyit biztosított és milyen körnek a korábbi kormány és az azelőtti, és az azelőtti. Mi ezt megtettük. Mi a hozzászólásunkban, én ma is ezeket a számokat saját magunk előző kormányával is összehasonlítottuk, ahol évről évre növekedést tudtunk kimutatni. Azt kérem a kritikusoktól, hogy mindig tekintsenek vissza még egy-két-három ciklussal korábbra, és abból a perspektívából, arról a kiindulópontról vitatkozzunk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A családpolitikai kedvezményekre, a családi adózásra és mindarra a csomagra tekintettel, ami a költségvetésben a családok, a gyermekek támogatására van előirányozva, kérem, hogy támogassák a benyújtott törvényjavaslatot. Hiszen a családbarát ország együttes kialakításához ezek a lépések elengedhetetlenül szükségesek. Köszönöm szépen a türelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  140  Következő    Ülésnap adatai