Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.07.16.15:17:53 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Ander Balázs
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 82
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2024.04.30.(114)   52 Általános vita lefolytatása T/8217 A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
T/8218 A gyermekek védelme érdekében az internetes pornográf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatással és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról
vezérszónoki felszólalás 24:12
  98 Általános vita lefolytatása T/7105 Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása vezérszónoki felszólalás 4:07
2024.04.15.(112)  227 politikai vita lefolytatása V/7791 A "2007-2032. évekre vonatkozó "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtása" vezérszónoki felszólalás 10:01
 247 politikai vita lefolytatása V/7791 A "2007-2032. évekre vonatkozó "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtása" kétperces felszólalás 2:34
 265 politikai vita lefolytatása V/7791 A "2007-2032. évekre vonatkozó "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtása" kétperces felszólalás 2:10
 271 politikai vita lefolytatása V/7791 A "2007-2032. évekre vonatkozó "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtása" kétperces felszólalás 0:38
2024.04.10.(110)   23 Általános vita lefolytatása T/7953 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról vezérszónoki felszólalás 7:42
  41 Általános vita lefolytatása T/7953 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról felszólalás 8:58
  55 Általános vita lefolytatása T/7960 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:07
  63 Általános vita lefolytatása T/7960 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról kétperces felszólalás 1:59
  81 Általános vita lefolytatása T/7992 A gyermekek egészségének megőrzéséről vezérszónoki felszólalás 4:38
 117 Általános vita lefolytatása H/7956 A 2025. év Jókai Mór-emlékévvé nyilvánításáról
H/7954 A 2025. év Klebelsberg Kunó-emlékévvé nyilvánításáról
vezérszónoki felszólalás 6:22
 135 Általános vita lefolytatása T/8005 Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:25
2024.03.25.(107)   46 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7861 Mondják, mennyire hazafias dolog a magyar fiatalokat olcsó ázsiai migránsmunkásokra cserélni? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:14
2024.03.19.(105)   14 Napirend előtti felszólalások "Aktuális ügyekről" napirend előtti felszólalás 5:08
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 82