Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2023.09.28.10:29:43 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 2002-2006

Bizottság: Gazdasági bizottság
Gazdasági bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 T/19238 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII.törvény módosításáról Gazda László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
2 H/19220 A luxusprofit elleni fellépésről a tisztességes villamosenergia-árakért Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Lázár Mózes (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
3 T/19211 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
4 H/19167 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
5 T/19165 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
6 T/19157 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
7 T/19091 A magyar gazdaság egyensúlyi felzárkózási programjáról kormány (pénzügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
8 T/19086 A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
9 T/19084 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
10 T/19082 A Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
11 T/19081 A digitális műsorterjesztés szabályairól kormány (informatikai és hírközlési miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
12 T/19028 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról Deák András (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
13 T/18894 A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról Molnár Gyula (MSZP), Márfai Péter (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
14 I/18884 Zavaros döntéshozatal az NFT "hálózat körül"? Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) a tárgyalást még nem kezdte el  
15 J/18879 A kis- és középvállalkozások 2003-2004. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
16 T/18877 A Gazdasági és Szociális Tanácsról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
17 T/18801 Az állami vagyonhasznosítás jogszabályi kereteinek kialakításáról és a vagyonkezelés új intézményi rendszerének kiépítéséről Podolák György (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
18 T/18778 A villamos energia árszabályozását érintő egyes törvények módosításáról Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
19 H/18654 A luxusprofit elleni fellépésről a tisztességes villamosenergia-árakért Dr. Áder János (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Kövér László (Fidesz), Lázár Mózes (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 T/18637 A nyugdíj-előtakarékossági számlákról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
21 T/18635 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/18629 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 J/18373 A magyar tudomány helyzetéről 2003-2004. Magyar Tudományos Akadémia ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
24 J/18371 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2004. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
25 T/18365 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/18364 A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 T/18363 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
28 T/18361 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 T/18360 A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
30 T/18239 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Simon Gábor (MSZP), Filló Pál (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Németh Erika (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Rózsa Endre (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 T/18212 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/18211 A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról és a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
33 T/18207 Egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
34 T/18205 A szövetkezetekről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
35 H/18204 A 100 lépés program megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
36 J/18203 A 100 lépés program megvalósításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/18200 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/18199 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
39 T/18198 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
40 T/18197 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/18196 A gazdasági társaságokról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/18192 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról Endre Sándor (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
43 T/18110 Egyes agrárágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/18109 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
45 T/18106 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
46 T/18091 Egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/18088 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ), Harrach Péter (Fidesz), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 H/18068 Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 H/18067 Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
50 H/17999 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/17965 Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
52 T/17937 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Podolák György (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 H/17920 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF), Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Gémesi György (MDF), Sisák Imre János (MDF), Dr. Csapody Miklós (MDF), Karsai Péter (MDF), Pettkó András (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
54 T/17911 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003.évi LX. törvény módosításáról Dr. Józsa István (MSZP), Podolák György (MSZP) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
55 T/17880 A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/17879 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/17878 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 T/17877 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
59 T/17876 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
60 J/17843 Az agrárgazdaság 2004. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
61 T/17796 A vasúti közlekedésről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/17795 A lobbitevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/17789 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
64 J/17702 A foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/17701 A kereskedelemről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/17700 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/17667 A Magyar Közúti Járművezető-képző Kamaráról Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Podolák György (MSZP), Herényi Károly (MDF), Dr. Csáky András (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
68 T/17644 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/17643 Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/17549 A luxusadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/17535 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/17534 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Varga Mihály (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
74 T/17440 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról (ÁFA) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
75 H/17406 Az elkövetkezendő tíz évben követendő gazdaságpolitikai alapelvekről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
76 T/17403 A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
77 H/17395 A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/17338 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
79 T/17337 A számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
80 T/17336 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
81 J/17293 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 2004. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
82 T/17290 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról (Zárszámadás) kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
83 J/17289 A Magyar Energia Hivatal 2004. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
84 T/17164 A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 T/17128 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Dr. Fónagy János (Fidesz), Lázár Mózes (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
86 T/17109 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Botka Lajosné (MSZP), Jauernik István (MSZP) módosítók tárgyalása befejezve  
87 J/17097 Az atomenergia 2004. évi hazai alkalmazásának biztonságáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
88 T/16928 A földgáz biztonsági készletezéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 J/16858 Magyarország energiapolitikájának végrehajtásáról, valamint a piacnyitásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
90 T/16855 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
91 T/16673 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Szociális bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
92 J/16653 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról MNB Felügyelőbizottsága ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
93 H/16482 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján az M6-os autópályává fejleszthető autóút Szekszárd-Bóly közötti szakaszának és az M60-as autópályává fejleszthető autóút Bóly-Szentlőrinc közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 I/16445 Lendületben az országutak tönkretétele, avagy mikor állítják helyre a balesetveszélyes közutakat? Manninger Jenő (Fidesz) a tárgyalást még nem kezdte el  
95 T/16418 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP), Godó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 T/16402 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
97 T/16401 Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
98 T/16400 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 T/16398 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
100 T/16397 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
101 T/16388 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/16387 A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 T/16358 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/16350 Az elektronikus információszabadságról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/16338 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Göndör István (MSZP), Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
106 T/16305 A katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
107 T/16302 Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
108 T/16299 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
109 T/16298 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
110 T/16297 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
111 T/16290 A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
112 H/16150 Az alternatív energiahordozók elterjesztésének hatékonyabbá tételéről Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
113 T/16129 A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
114 T/16128 A cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
115 T/16127 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
116 T/16103 A mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
117 H/16057 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
118 T/16019 A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
119 T/16018 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
120 J/15947 A Gazdasági Versenyhivatal 2004. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
121 T/15946 Az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat illetőleg a Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Szabó Lajos (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
122 H/15907 A köz és magánszféra partnerségével megvalósuló programokat szabályozó törvény megalkotásáról Szabó István (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
123 T/15894 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Dr. Steiner Pál (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
124 T/15886 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 H/15855 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
126 H/15853 Az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés hatékonyságának növeléséről Gőgös Zoltán (MSZP), Karakas János (MSZP), Dr. Orosz Sándor (MSZP), Kiss Péter (MSZP), Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Dr. Szabó József Andor (Fidesz), Karsai Péter (MDF), Ékes József (független) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/15820 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
128 T/15819 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/15813 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
130 H/15783 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Európai ügyek bizottsága az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
131 T/15720 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
132 T/15713 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI törvény módosításáról Dr. Pető Iván (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 H/15679 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról Alkotmányügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
134 J/15678 Az Állami Számvevőszék 2004. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
135 J/15642 A Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről kormány (az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
136 T/15638 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
137 T/15624 Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
138 J/15569 A Magyar Nemzeti Bank 2004. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
139 T/15265 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
141 J/15234 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 71/2004. (VI.22.) OGY határozatban megjelölt feladatok teljesítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
142 H/15233 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásához, az úgynevezett lakásmaffia-tevékenység visszaszorításához szükséges további kormányzati intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
143 T/15146 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Sági József (Fidesz), Básthy Tamás (Fidesz), Bebes István (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz), Horváthné Stukics Erzsébet (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Hende Csaba (Fidesz), Németh Zsolt (független) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
144 T/14950 A kistermelői kimérésről és termékértékesítésről Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Lasztovicza Jenő (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
145 T/14823 A vállalkozási övezetekről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Suchman Tamás (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
146 T/14736 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról Tállai András (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
147 T/14735 A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
148 J/14721 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2004 adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
149 J/14719 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2004. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
150 T/14698 A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
151 J/14661 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2004. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
152 H/14630 Az intervenciós felvásárlások feltételeiről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
153 H/14629 Az évente esedékes európai uniós és a nemzeti területalapú támogatások kifizetéséről Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Lengyel Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
154 T/14626 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
155 H/14609 Az M3 - M35 autópályák elválási csomópontjának teljes és azonnali kiépítéséről Halász János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz), Dr. Pósán László (Fidesz), Rácz Róbert (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
156 J/14603 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi tevékenységéről, a tulajdonában álló, valamint a hozzárendelt vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
157 T/14601 Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
158 T/14575 A munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok biztonságát megteremtő egyes törvénymódosításokról Varga Mihály (Fidesz), Tállai András (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz), Pokorni Zoltán (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
159 H/14339 Az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/14338 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/14337 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/14238 A Magyar Közúti Járművezető-képző Kamaráról Dr. Kis Zoltán (SZDSZ), Szalay Gábor (SZDSZ), Dr. Latorcai János (Fidesz), Herényi Károly (MDF), Podolák György (MSZP), Dr. Csáky András (MDF), Dr. Fónagy János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/13965 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről kormány (regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 T/13634 A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
166 T/13570 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Podolák György (MSZP), Dr. Józsa István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/13304 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
168 T/13143 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/13142 A távhőszolgáltatásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 H/12727 A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és a "Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
171 T/12725 A Szülőföld Alapról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
172 T/12724 A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/12721 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/12682 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 H/12635 A Nemzeti Lovas Program elkészítéséről és a szükséges kormányzati intézkedésekről Nemzeti lovas programot elők. bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
176 T/12497 A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkavállalók, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/12494 A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/12493 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 H/12391 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
180 H/12321 Az EUROCONTROL-nak a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított nemzetközi Egyezménye egységes szerkezetbe foglalt szövegének, valamint az Európai Közösségnek az EUROCONTROL a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított és az 1997. június 27-i Jegyzőkönyv által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
181 T/12314 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
182 J/12279 Az agrárgazdaság 2003. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/12192 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Gedei József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
184 T/12189 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Pap János (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
185 T/12105 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 J/12102 A Kormány által 2004. február 11-én bejelentett az M5-ös autópálya megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos kormánydöntés körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt-vel megkötni tervezett szerződések várható következményeinek kivizsgálására létrehozott országgyűlési vizsgáló bizottság tevékenységéről M5 vizsgálóbizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
187 T/11705 A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/11623 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/11622 A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadójáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 T/11621 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
192 T/11415 A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról Font Sándor (független), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
193 H/11292 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22 §-a alapján az M6-os autópálya érdi tető-Dunaújváros M6-M8 csomópont közötti szakasz koncessziós szerződésének megkötéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
194 T/11289 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
195 H/11248 A Magyar Nemzeti Bank 2003. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
196 H/11247 A Magyar Nemzeti Bank 2002. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
197 H/11204 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a 2003. január 1.- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
198 H/11106 A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének középtávú stratégiájáról Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
199 T/11050 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
200 J/11021 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
201 T/11020 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
202 T/11008 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
203 T/11006 A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
204 J/10996 A Magyar Energia Hivatal 2003. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
205 T/10926 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
206 H/10918 Az állami tulajdonban lévő társaságok privatizációjáról, a tulajdonrészek gyors, átgondolatlan és felelőtlen értékesítésének leállításáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Rogán Antal (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
207 T/10878 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
208 T/10877 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
209 J/10849 Az atomenergia 2003. évi hazai alkalmazásának biztonságáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója bizottsági tárgyalás befejezve  
210 H/10730 A gabonatermelés intervenciós kezelésének, valamint az állattartók támogatásának előmozdításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
211 T/10700 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Mádi László (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
212 H/10683 A textil- és ruházati, valamint a bőr- és cipőipar súlyos helyzetének enyhítésére Farkas Imre (MSZP), Dr. Latorcai János (Fidesz), Fülöp István (MDF), Kovács Tibor (MSZP), Ivanics István (Fidesz) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
213 H/10568 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M5-ös autópályának a matricás rendszerbe történő bekapcsolásához, valamint továbbépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításhoz kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
214 J/10567 A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2003. június-2004. június) MNB Felügyelőbizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
215 J/10554 A Magyar Nemzeti Bank 2003. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója Magyar Nemzeti Bank az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
216 T/10553 Nemzeti Petíció - a gáz és villamosenergia áremelések terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Lázár Mózes (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
217 T/10538 Nemzeti Petíció - privatizációval, a magyar munkahelyek védelmével és a magyar vállalkozók támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz), Dr. Őry Csaba (Fidesz), Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Vígh Ilona (Fidesz), Bernáth Ildikó (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
218 T/10529 Nemzeti Petíció - az otthonteremtés állami támogatásáról Pokorni Zoltán (Fidesz), Mádi László (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
219 T/10527 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
220 H/10526 A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Alapokmányának az Ügynökség 1999. évi 43. Közgyűlésén elfogadott módosítása megerősítéséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
221 H/10521 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról készült jelentés elfogadásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
222 J/10520 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 61/2003. (V.28.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
223 T/10497 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról Gazda László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
224 H/10453 Az öröklési illeték eltörlése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről Herényi Károly (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
225 H/10418 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmába ütköző tevékenység büntetőjogi szabályozásáról Dr. Dávid Ibolya (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
226 T/10405 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Mádi László (Fidesz), Soltész Miklós (Fidesz), Tállai András (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
227 T/10284 A lakásszövetkezetekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
228 T/10281 A gyermekbarát társadalmi környezet kialakítása érdekében egyes törvények módosításáról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
229 T/10186 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Simon Gábor (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
230 T/10146 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Tóth József (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
231 T/10138 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
232 T/10064 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
233 T/10014 Egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
234 T/9994 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról Kovács Tibor (MSZP), Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
235 H/9981 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
236 T/9966 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról Márfai Péter (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Molnár Gyula (MSZP), Mécs Imre (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
237 T/9952 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról Szabó Lajos (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
238 T/9938 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-Terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
239 H/9925 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
240 H/9872 Az ingatlanokkal, bérlakásokkal kapcsolatban feltárt visszaélések megakadályozásáról, az úgynevezett lakásmaffia tevékenység visszaszorításához szükséges kormányzati intézkedésekről Devánszkiné Dr.Molnár Katalin (MSZP), Kosztolányi Dénes (Fidesz), Fodor Gábor (SZDSZ), Hajdu László (MSZP), Nyakó István (MSZP), Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
241 T/9842 A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
242 T/9836 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
243 T/9770 A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról Dr. Bakonyi Tibor (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
244 H/9733 A textil és ruházati, valamint bőr- és cipőipar súlyos helyzetének megoldásáról Dr. Dancsó József (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
245 T/9698 A környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
246 T/9629 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról Idegenforgalmi bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
247 T/9583 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
248 J/9582 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására hozott rövid és hosszabb távú intézkedésekről kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
249 H/9564 Az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
250 H/9481 A megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató alapítványok részére nyújtandó állami dotációról Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
251 H/9479 A munkavállaló gyermek részéről a nyugdíjas szülőnek felajánlható 5 %-os SZJA részről Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
252 H/9478 A kisgyermekes édesanyák tömegközlekedés általi utazásának támogatása Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
253 J/9477 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2003. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
254 J/9450 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításának vizsgálatáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
255 T/9449 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
256 T/9445 Az európai részvénytársaságról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
257 T/9444 A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
258 T/9288 A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
259 T/9275 Egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
260 T/9265 Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
261 T/9246 A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról Horváth Csaba (MSZP), Dr. Csiha Judit (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
262 H/9198 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
263 T/9197 A helyi önkormányzatok kötelező feladataihoz kapcsolódó egyes államháztartási támogatások biztosításáról Dr. Juhos Katalin (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
264 H/9184 Az élelmiszerbiztonság, az állategészségügyi szolgálat fejlesztéséről Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
265 T/9154 A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Dr. Medgyasszay László (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
266 T/9133 Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
267 T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
268 H/9128 A mezőgazdasági termelők 2004. évi gazdálkodásának elősegítéséhez Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
269 T/9127 Egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
270 T/9125 Az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
271 T/9124 A kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
272 T/9123 Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
273 T/9122 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
274 T/9115 A lőfegyverekről és lőszerekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
275 T/9102 Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének átalakításáról és egyes törvényeknek az átalakítással összefüggésben, illetve egyéb okból szükséges módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
276 T/9085 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
277 H/9083 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Környezetvédelmi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
278 T/9057 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról Dr. Kolber István (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
279 T/9052 Az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról Pettkó András (MDF), Ékes József (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
280 T/8976 A mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
281 T/8975 Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
282 T/8965 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról Molnár Albert (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
283 J/8930 A Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
284 J/8929 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2003. adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
285 H/8848 Az M5-ös autópálya megvásárlására és továbbépítésére vonatkozó, 2004. február 11-én bejelentett kormánydöntés alapján aláírásra előkészített szerződéstervezeteknek állami számvevőszéki vizsgálatáról Lengyel Zoltán (Fidesz), Szijjártó Péter (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
286 T/8816 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Puch László (MSZP), Varga László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
287 J/8813 Az Állami Számvevőszék 2003. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
288 T/8766 A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
289 T/8765 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
290 T/8764 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
291 H/8763 A Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
292 H/8762 A " Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófa-elhárítás és mentés céljaira" tárgyú Tamperei Egyezmény megerősítéséről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
293 T/8687 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény módosításáról Pásztohy András (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
294 T/8672 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
295 J/8665 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 2001-2002. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
296 T/8619 Egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról Simon Gábor (MSZP), Gúr Nándor (MSZP), Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Németh Erika (MSZP), Márfai Péter (MSZP), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), Filló Pál (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
297 H/8574 A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN ) megerősítéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
298 H/8548 A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
299 T/8540 Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Dr. Kovács Zoltán (Fidesz), Gőgös Zoltán (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
300 T/8247 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
301 J/8145 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tulajdonában álló, és a hozzárendelt vagyonának változásáról, illetve a vagyonnal való 2002. évi gazdálkodásáról kormány (pénzügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
302 T/7730 A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
303 H/6962 Az aszálykárosult gazdák teljes kártalanításáról Kékkői Zoltán József (Fidesz), Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
304 T/6921 Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
305 T/6914 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról Szalay Gábor (SZDSZ), Puch László (MSZP), Varga László (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
306 J/6899 A kis- és középvállalkozások 2002. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
307 J/6787 A magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. Magyar Tudományos Akadémia bizottsági tárgyalás befejezve  
308 H/6786 A baromfiágazat megmentéséről Glattfelder Béla (Fidesz), Arnóth Sándor (Fidesz), Márton Attila (Fidesz), Végh László (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
309 T/6563 A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
310 T/6472 A Vám- és Pénzügyőrségről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
311 T/6471 A közösségi vámjog végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
312 T/6461 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
313 T/6458 A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
314 H/6341 Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján az M7-es autópálya Ordacsehi-Balatonkeresztúr (145+000-170+700 km szelvény) közötti szakasza építési munkáinak megvalósítására vonatkozó szerződés érvénybelépéséhez kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
315 T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztéséről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
316 H/6331 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról szóló beszámoló elfogadásáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
317 J/6330 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 90. ülésszakán elfogadott, a szövetkezetek elősegítéséről szóló 193. számú Ajánlásról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
318 T/6314 A közbeszerzésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
319 T/6279 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), Kékkői Zoltán József (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
320 T/6236 A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
321 T/6234 Egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
322 T/6232 A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
323 H/6195 A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
324 H/5985 Az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról Mezőgazdasági bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
325 T/5908 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról Kárpáti Zsuzsa (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
326 T/5856 A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
327 T/5833 Egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
328 T/5832 Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
329 J/5719 Az agrárgazdaság 2002. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
330 T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
331 T/5681 A postáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
332 T/5680 Az elektronikus hírközlésről kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
333 T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
334 T/5582 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
335 T/5578 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról kormány (informatikai és hírközlési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
336 H/5566 A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) légköri kibocsátásának csökkentéséről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
337 T/5483 A regisztrációs adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
338 T/5482 Az adózás rendjéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
339 T/5481 A környezetterhelési díjról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
340 T/5480 Az energiaadóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
341 T/5479 A fogyasztói árkiegészítésről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
342 T/5478 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
343 H/5339 Az áru nélkül Magyarországra belépő, illetve áthaladó külföldi tehergépjárművek belépésének korlátozásáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
344 H/5338 A külföldi teherszállítókkal szembeni környezetvédelmi és műszaki szabályok kidolgozásáról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
345 H/5337 A magyarországi fuvarozók helyzetének javítása és versenyképességének elősegítése érdekében bevezetendő díjakról Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
346 H/5336 A magyarországi fuvarozók magyar határon való gyorsabb áthaladásának elősegítéséről Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
347 H/5335 A teherszállító gépjárművek parkolóira vonatkozó szabályozás megteremtéséről Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
348 H/5334 A magyarországi fuvarozók helyzetének javításáról és versenyképességének elősegítéséről Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
349 T/5157 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
350 T/5086 Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
351 T/5023 A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről, és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
352 T/4966 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
353 J/4940 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2002. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
354 T/4928 Az élelmiszerekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
355 T/4927 A társasházakról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
356 J/4665 Az atomenergia 2002. évi hazai alkalmazásának biztonságáról az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója bizottsági tárgyalás befejezve  
357 T/4625 Az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
358 T/4488 A jogalkotásról kormány (igazságügy-miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
359 H/4393 A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
360 T/4292 A külföldiek szezonális munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásáról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről Dr. Kerényi János (Fidesz), Font Sándor (MDF), Dr. Bagó Zoltán (Fidesz), Balogh József (Fidesz), Endre Sándor (Fidesz), Dr. Fenyvesi Máté (Fidesz), Dr. Horváth Zsolt (Fidesz), Ivanics István (Fidesz), Nyitray András (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Tóth István (Fidesz), Zsigó Róbert (Fidesz), Lezsák Sándor (MDF), Karsai Péter (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
361 J/4267 Az Magyar Nemzeti Bank Felügyelő bizottsága tagjainak közös beszámolója az Országgyűlésnek a felügyelő bizottság éves munkájáról (2002. november - 2003. június) MNB Felügyelőbizottsága bizottsági tárgyalás befejezve  
362 J/4247 A Magyar Nemzeti Bank 2002. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Magyar Nemzeti Bank bizottsági tárgyalás befejezve  
363 T/4174 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
364 H/4126 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
365 J/4125 A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
366 T/4102 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ), Tállai András (Fidesz), Dr. Horváth Balázs (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
367 T/4060 Egyes agrár-tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
368 H/4011 A közúti közlekedésben működő vállalkozások súlyos helyzetének megoldásáról Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Dr. Dancsó József (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
369 T/4008 A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
370 J/4000 A Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
371 T/3952 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
372 T/3918 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vontakozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
373 H/3841 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamit a 2002. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
374 H/3840 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2001. január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Költségvetési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
375 H/3811 A textil és ruházati ipar súlyos helyzetének megoldásáról Dr. Dancsó József (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Farkas Sándor (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
376 T/3803 Az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
377 J/3802 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999-2000. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
378 T/3798 A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
379 T/3767 A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
380 T/3735 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
381 T/3692 A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
382 T/3691 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
383 H/3688 A vállalkozások helyzetének javításáról, különös tekintettel az Uniós csatlakozásra Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz), Dr. Braun Márton (Fidesz), Kovács Ferenc (Fidesz), Dr. Martonosi György (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
384 H/3552 Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről Területfejlesztési bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
385 H/3239 Az Európai Uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítéséről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
386 T/3237 A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
387 T/2822 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
388 T/2821 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
389 T/2820 A fizetési illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
390 T/2819 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
391 T/2702 Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
392 T/2701 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
393 H/2696 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
394 J/2607 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamit a 2002. január 1- december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
395 J/2545 Az Állami Számvevőszék 2002. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék bizottsági tárgyalás befejezve  
396 J/2528 Az adatvédelmi biztos 2002. évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
397 T/2380 A földgázellátásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
398 H/2376 A nagy mennyiségben történő cukor felhasználások ellenőrzéséről Font Sándor (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
399 T/2275 Egyes adótörvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
400 J/2129 A Gazdasági Versenyhivatal 2002. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
401 T/2112 Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
402 T/2038 Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
403 T/1870 Az agrárpiaci rendtartásról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
404 T/1867 A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
405 H/1862 A gyermekek és ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
406 J/1861 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (gyermek-, ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
407 J/1841 A kis-és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
408 T/1819 A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról (üvegzseb) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
409 T/1817 Az Országos Területrendezési Tervről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
410 T/1616 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
411 J/1614 A magyar tudomány helyzetéről 1999-2000. Magyar Tudományos Akadémia bizottsági tárgyalás befejezve  
412 T/1552 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
413 T/1471 A közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
414 T/1468 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
415 T/1390 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
416 H/1362 A Magyar Nemzeti Bank 2001. évi üzleti jelentése és éves beszámolója elfogadásáról Költségvetési bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
417 T/1319 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
418 T/1318 Egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
419 T/1317 A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
420 T/1220 A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
421 T/1219 Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
422 T/1202 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról kormány (foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
423 H/1129 A NATO feladatot végző tengeri hajók háborús kockázatait viselő nemzeteknek, a NATO tagjai általi kártalanításáról szóló Megállapodásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
424 H/1110 A merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezményre vonatkozó 1988. évi jegyzőkönyvhöz való csatlakozásról kormány (gazdasági és közlekedési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
425 J/1030 Az agrárgazdaság 2001. évi helyzetéről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
426 T/949 A miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
427 T/946 Az egyszerűsített vállalkozói adóról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
428 T/945 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
429 T/943 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
430 T/912 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról Dr. Nagy Sándor (MSZP), Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
431 H/911 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról Számvevőszéki bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
432 H/860 Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről kormány (környezetvédelmi és vízügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
433 J/842 A Magyar Energia Hivatal 2001. évi tevékenységéről Magyar Energia Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
434 H/770 Az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezményhez történő csatlakozásról és az Egyezmény Münchenben, 2000. november 29-én felülvizsgált szövegének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
435 T/769 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
436 T/762 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
437 J/758 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
438 J/743 A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2001. január 1-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről Közbeszerzések Tanácsa bizottsági tárgyalás befejezve  
439 J/678 A Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
440 J/661 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2000. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
441 J/660 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről - 1999. Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
442 J/659 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
443 J/658 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos 1997. évi tevékenységének ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
444 J/657 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999. évi tevékenységéről, a hozzárendelt vagyon változásáról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
445 J/656 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
446 J/655 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1997. évi tevékenységéről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
447 J/654 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről - 2000. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
448 J/653 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1999. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
449 J/652 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint általában Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációjának helyzetéről - 1998. kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
450 J/651 Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamán kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
451 J/650 A magyar energiapolitikáról szóló 21/1993. (IV.9.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
452 J/646 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról szóló 28/2001. (V.11.) OGY határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
453 J/645 Az 1999. év végén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék-, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
454 J/644 Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető ár- és belvízkárok következményeinek elhárításáról szóló 2303/1998. (XII.30.) Korm. határozat végrehajtásáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
455 J/643 A kis- és középvállalkozások helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről kormány (gazdasági miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
456 J/640 A régiók, a megyék és a kistérségek társadalmi, gazdasági és infrastrukturális kapcsolatrendszerének alakulásáról, valamint a régiók lehatárolásának vizsgálatáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
457 J/639 A Nemzeti Környezetvédelmi Program 1997-1998. évi végrehajtásának helyzetéről kormány (környezetvédelmi miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
458 J/460 A Gazdasági Versenyhivatal 2001. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról Gazdasági Versenyhivatal az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
459 J/428 Az atomenergia 2001. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Országos Atomenergia Bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
460 T/391 A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
461 T/353 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény módosításáról Dr. Fónagy János (Fidesz), Dr. Boros Imre (MDF), Tállai András (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
462 H/287 A földbirtokpolitikai irányelvekről kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
463 T/286 A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról kormány (földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
464 J/235 A Magyar Nemzeti Bank 2001. évről szóló üzleti jelentése és éves beszámolója Magyar Nemzeti Bank bizottsági tárgyalás befejezve  
465 T/221 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Hegyi Gyula (MSZP), Dr. Szili Katalin (MSZP), Tóbiás József (MSZP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
466 T/214 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
467 T/100 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Veres János (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
468 T/24 A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény módosításáról Göndör István (MSZP), Dr. Veres János (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
469 T/23 A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény módosításáról Dr. Latorcai János (Fidesz) tárgysorozatba vételre vár  
470 J/8 Az Állami Számvevőszék 2001. évi tevékenységéről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
471 J/7 A társulási megállapodás végrehajtásának előrehaladásáról és a további végrehajtásra szolgáló kormányzati intézkedési terv megvalósulásáról, valamint Magyarországnak az Európai Unióba történő integrációja helyzetéről (2001) kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta