Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.10.26.13:27:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 68. felszólalás
Felszólaló Dankó Béla (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:09


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány intézkedéseinek egyik alapvető fokmérője, hogy javul-e a társadalom életminősége. Szükség van az anyagiak terén való előrelépésre, a bérek, a jövedelmek emelésére, éppen ilyen fontos ugyanakkor az egészséges életmód, a testi, lelki, szellemi egészség feltételeinek, az egészséges és élhető környezetnek a biztosítása. Fontos eredménynek tartom a 2018-as költségvetési tervezetben többek között azt, hogy a munkából élők számára újabb béremelést tartalmaz, a hazai vállalkozók és a gazdálkodók lehetőségeit tovább javítja. Mindezt a makrogazdasági egyensúly fenntartásával, a gazdasági növekedés és a versenyképesség további fokozásával valósítja meg.

Tisztelt Képviselőtársaim! Hazánk nemzetstratégiai céljai között kiemelt hangsúlyt kapott az egészséges élet feltételeinek megteremtése, ezen belül fontos szerepe van a sportnak. A szabadidősport és a minőségi sport egymással összefonódva, a sportéletet támogató beruházások a következő nemzedékek egészségéhez, neveléséhez járulnak hozzá. Az elmúlt esztendőkben a polgári kormány számos intézkedést tett és jelentős eredményeket ért ezen a területen, gondoljunk csak a következőkre. A nemdohányzók védelmében hozott intézkedések, a dohányzás, az al­ko­hol- és a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása te­rü­letén elért eredmények, a szervezett egészségügyi szűrőprogramok a betegségek megelőzése és a korai fel­ismerés érdekében, a kórházi infrastruktúra-fejlesztések, a környezetbarát közlekedési módok és infrastruktúrájuk jelentős támogatása, az iskolákban a mindennapos testnevelés bevezetése, az iskolai tan­­termek, tornatermek, sportpályák, tanuszodák fej­­lesztése, országos szemléletformáló akciók és kam­pányok, sportlétesítmény-fejlesztések és a tao-sporttámogatási rendszer.

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy forint sportra költött pénz négy forintot hoz vissza négy év alatt. 2018-ban kiemelt cél a folyamatban lévő fejlesztési programok továbbvitele. A 2018-ban tervezett jelentős sport- és köznevelési infrastruktúra-fejlesztések az alábbiak: a kormány elkötelezett amellett, hogy a köznevelésnek megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítson, ehhez országszerte központi költségvetési forrásból iskolákat, tantermeket, tornatermeket létesítsen, valamint a mindennapos testnevelés oktatásának körében a gyermekek úszásoktatásához járásonként tanuszoda-hozzáférést tegyen lehetővé. 2018-ban folytatódik a nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program második üteme, amely során további tanuszodák, tantermek és tornatermek épülhetnek meg az országban. A tanuszoda-fej­lesz­tésre a 2018-as tervezet mintegy 3 milliárd forintot biztosít. Kiemelkedő a nevelési-oktatási intézmények felújítása, beruházása soron található tanterem­fej­lesztési program, amelyre a 2018-as költségvetési tervezetben 3 milliárd forrás szerepel. Ennek keretében tantermek, egyes esetekben új iskolák és tornatermek valósulnak meg.

A szükséges bútorok és berendezések finanszírozására a nemzeti sportközpontok soron további 3 milliárd forint áll rendelkezésre. Tornaterem-építési programra szintén 3 milliárd forint forrás jut. A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása keretében elsősorban a hazai kiemelkedő, válogatottak felkészülését is biztosító központi intézmények színvonala emelhető. Emellett lehetőség nyílik olyan regionális sportközpontok fejlesztésére is, amelyek mint módszertani központok, a sportágak fejlődésében is segítséget nyújtanak. Ere a 2018-as tervezet mintegy 8 milliárd forintot biztosít.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány még 2010-ben, a lesújtó népegészségügyi helyzet, a sportolási szokások ismeretében döntött arról, hogy a sportolást, az egészséges életmódot és az élsportot nemzetstratégiai ágazattá nyilvánítja és kiemelten támogatja. A 2011-ben átalakult sporttámogatási rendszer sikeres formája a tao-, a társaságiadó-kedvezmény sporttámogatási rendszere, amelynek keretében a vál­­lalkozások az őket terhelő adó meghatározott részét a sport támogatására fordíthatják. Ennek ered­­ményeként a tao bevezetése óta a látvány-csapatsportágakban 260 ezerről több mint 350 ezerre emelkedett az igazolt versenyzők száma, és a növekedés elsősorban az utánpótláskorú sportolók területén jelentős. Hamarosan a röplabda is bekerül a taokörbe, így már hat sportágat lehet majd támogatni.

Tisztelt Ház! Magyarország Alaptörvényében hangsúlyosan szerepel az ember testi és lelki egészségéhez, illetve az egészséges környezethez való joga. Az általam bemutatott intézkedések és azoknak a 2018. évi költségvetési tervezetben foglalt forrásai is ezt szolgálják. Kérem, támogassák Magyarország 2018. évi központi költségvetését. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai