Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.09.17.13:12:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 26. felszólalás
Felszólaló Íjgyártó István
Beosztás Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:34


Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ÍJGYÁRTÓ ISTVÁN külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy Hörcsik Richárd képviselő úr felszólalására reagálva általánosabban beszéljek arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium hogyan kíván a magyar gazdaság és a külkapcsolatok fejlesztéséhez 2018-ban hozzájárulni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium számára, összhangban a kormány kiemelt gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása szempontjából fontos feladatokkal, továbbra is meghatározó jelentőségű a külfölditőke-beáramlás, illetve a bővítő beruházások elősegítése.

Kiemelt feladat, hogy olyan termelő beruházásokat vonzzunk az országba, amelyek a hazai kis- és középvállalatok részére is további beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, modern termelési kultúrát hoznak Ma­gyarországra. Annak érdekében, hogy az egyes ré­giók­ban jelentkező munkaerőhiány ne okozzon a magyarországi vállalatoknak versenyhátrányt, immár a technológiaintenzív és a K+F beruházások ha­zai támogatása is hangsúlyos figyelemben részesül.

A magyar export növelése is változatlanul kiemelt külgazdasági célkitűzésünk. A kereskedelemfejlesztési feladatokat a KKM a 2018. esztendőben is az MNKH, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. útján látja el. Fontos, hogy a magyar exportőrök számára hatékony finanszírozási és biztosítási konstrukciók álljanak rendelkezésre, amit az Eximbank Zrt.-n és a Mehib Zrt.-n keresztül biztosítunk.

2018-ban is célunk és feladatunk a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése, Magyarország megítélésének javítása és ezen keresztül külgazdasági és külpolitikai céljaink elősegítése. A kulturális diplomácia terén fejezeti szinten elsődleges feladat a kormány által kiemelten kezelt programok megvalósítása, így a Kodály-emlékprogram folytatása, a magyar irodalom külföldi terjesztését szolgáló Publishing Hungary program és a közép-európai együttműködés fontosságának megjelenítése a magyar V4-es elnökséghez kapcsolódóan. 2018-ban ter­vez­zük a vendégoktatói hálózat bővítésének megkezdését, valamint folytatódik a Balassi-ösztöndíj­prog­ram, amely nemzetpolitikai célokat is szolgál.

A tudománydiplomáciai területen az egyik fő feladat, hogy hazánk innovatív, versenyképes, komoly tudományos háttérrel rendelkező országként kerüljön bemutatásra, ezzel is hozzájárulva a felsőoktatási-kutatási együttműködések ösztönzéséhez, a hazánkba irányuló hallgatói mobilitás növeléséhez, valamint a hazai K+F+I potenciált bővítő fejlesztések vonzásához.

A magyar diplomácia kiemelt eseménye a KKM koordinációja mellett 2017. július 1-je és 2018. június 30-a között a visegrádi csoport soros magyar elnöksége. A következő évben régiónkban a V4-szerepvállaláson túlmutatóan továbbra is hangsúlyosan jelenik meg a szomszédos országokkal fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatok dinamizálása, a magyar külkereskedelmi aktívum növelése. Kiemelt hangsúlyt kap a migráció által sújtott nyugat-balkáni országokkal meglévő együttműködés elmélyítése. Az elmúlt időszakban a térség több országának belső helyzete megingott, stabilitásuk helyreállítása számunkra stratégiai fontosságú cél.

Az európai országokkal és Észak-Ame­ri­ká­val ‑ különös tekintettel az Egyesült Államokra ‑ meg­lévő kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok intenzitásának fenntartása, fokozása megkívánja a fejlesztéseket. Az európai és euro­atlanti érték- és érdekközösséghez való tartozás keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tárca az EU- és NATO-tagállamokra, beleértve e nemzetközi szervezetekben betöltött tagságunkból fakadó kötelezettségeinket, illetve kétoldalú kapcsolatainkat.

A keleti nyitás országaival egyre intenzívebben építjük kapcsolatainkat, jelentősen bővült a külképviseleti hálózat is. Kína szerepe tovább nőtt hazánk számára, és változatlanul nem hanyagolható el a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Oroszországgal meglévő kapcsolat szélesítése. A dél-kaukázusi és a közép-ázsiai térségben további lépéseket kell tenni a történelmi múltra, a közös érdekekre épülő korábbi kapcsolati szint helyreállítása, alternatív piacok felkutatása érdekében. Magyarországnak továbbra is kezelnie szükséges az ukrajnai válság, illetve az Oroszország ellen bevezetett uniós korlátozó intézkedések és a Moszkva által foganatosított ellenszankciók gazdasági hatásainak ellensúlyozását.

A déli nyitás politikai eredményei a külkereskedelmi forgalomban már megmutatkoznak. Ázsiában és a Közel-Keleten hagyományosnak tekinthető jelenlétünket tovább erősítettük Afrikában és Latin-Amerikában a külképviseleti nyitások révén. Így ezekkel a régiókkal is egyre intenzívebbek a kapcsolataink. 2018-ban az eddigi eredményekre építve folytatódik a magyar külgazdasági pozíciók erősítése.

Az idei és a következő év folyamán kiemelten fontos célok jelennek meg a KKM külképviseleti hálózatának működése kapcsán. A külképviseletek működésének jelentős hányadát teszi ki a nemzetpolitikai célok megvalósítása, valamint a magyar állampolgárok ügyeinek intézése. A KKM konzuli területet érintő költségvetési javaslatai a konzuli szolgálat megerősítését, a konzuli szolgáltatások színvonalának emelését segítik elő.

A konzuli szolgálat fejlesztése két lépésben jelentős humánerőforrás- és technikai bővítéssel valósul meg 2018-tól. Célunk, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok a magyar állam szolgáltatásaihoz ugyanolyan vagy közel azonos feltételek között férjenek hozzá, mint a Magyarországon élő állampolgárok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  26  Következő    Ülésnap adatai