Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.02.26.07:52:14 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Witzmann Mihály
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2021.02.22. (181)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 38
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2020.12.16.(177)   37 Általános vita megkezdése B/10297 A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
H/13533 A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 11:38
  51 Általános vita megkezdése B/10297 A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója
H/13533 A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
kétperces felszólalás 2:18
2020.12.01.(173)  128 Általános vita lefolytatása T/13958 Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:18
2020.06.10.(138)   42 Általános vita megkezdése T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről felszólalás 11:37
2020.06.02.(133)   80 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10840 Hogyan járulnak hozzá a Kormány gazdaságvédelmi intézkedései a koronavírus járvány elleni sikeres védekezéshez? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:10
  84 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/10840 Hogyan járulnak hozzá a Kormány gazdaságvédelmi intézkedései a koronavírus járvány elleni sikeres védekezéshez? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:07
2020.05.20.(131)  112 Általános vita lefolytatása T/10524 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása vezérszónoki felszólalás 6:45
 122 Általános vita lefolytatása T/10524 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása felszólalás 5:25
 130 Általános vita lefolytatása T/10525 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:10
2020.05.07.(127)    4 Általános vita lefolytatása T/10314 Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:25
  22 Általános vita lefolytatása T/10314 Egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról felszólalás 13:22
2020.03.10.(111)  111 Általános vita lefolytatása T/9473 A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról kétperces felszólalás 2:17
2019.11.19.(94)   82 Általános vita lefolytatása T/8033 Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről vezérszónoki felszólalás 11:38
  94 Általános vita lefolytatása T/8033 Egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről felszólalás 3:54
2019.11.05.(90)  108 Általános vita lefolytatása T/7842 A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:16
<< 1  2  3 >>
Összesen: 38