Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2021.02.26.07:21:06 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Witzmann Mihály
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 86
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.11.15.(258)   60 Általános vita lefolytatása T/18311 Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 9:29
  94 Általános vita lefolytatása T/18309 Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:18
2017.06.12.(232)   85 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről felszólalás 7:22
2017.05.31.(230)    6 Általános vita lefolytatása B/15031 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére
H/15541 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
vezérszónoki felszólalás 9:39
  42 Általános vita lefolytatása T/15777 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról felszólalás 6:45
2017.05.17.(224)  134 Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről felszólalás 11:51
 150 Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről kétperces felszólalás 1:20
 170 Napirend utáni felszólalások napirend utáni felszólalás 4:59
2017.05.16.(223)   74 Általános vita lefolytatása T/15429 Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról vezérszónoki felszólalás 7:48
2017.03.20.(207)  197 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14495 Az eSZJA leveszi a terhet az állampolgárok válláról elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:12
 201 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/14495 Az eSZJA leveszi a terhet az állampolgárok válláról azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:03
2017.02.22.(201)   32 Általános vita lefolytatása T/13484 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 3:59
  46 Általános vita lefolytatása T/13484 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról felszólalás 5:07
 142 Általános vita lefolytatása T/13933 Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:18
 150 Általános vita lefolytatása T/13932 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:19
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 86