Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2022.12.10.06:39:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2017.05.18.), 76. felszólalás
Felszólaló Tessely Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:22


Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Urak! Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! A 2018. évi költségvetés általános vitájában jelen felszólalásommal a bicskei központú, Fejér megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselőjeként szeretnék köszönetet mondani Magyarország Kormányának, hogy a Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó, rendőrség cím által megvalósítandó, Gárdonyi Rendőrkapitányság épületének felépítése megnevezésű feladatsoron betartotta 2016. évi ígéretét, és három év alatt biztosította a gárdonyi járás új rendőrkapitányságának felépítéséhez szükséges összes forrást. Szeretnék emlékeztetni rá, mi is tette szükségessé ezt a nagyon fontos intézkedést. Szeretném elmondani önöknek, miért is örülünk mi ennek olyan nagyon, miért is fogja ez szolgálni a közbiztonság további javulását a Velencei-tó környékén.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság mai központi épülete 1949-ben épült az akkori igényeknek megfelelően. A rendszerváltoztatást megelőző évig a székesfehérvári kapitányság rendőrőrseként működött. 1989-ben 35 fő dolgozott az őrsön. Mára a létszám közel 140 főre emelkedett, így külön helyszíneken lévő, négy különböző épületben folyik a munka.

2015. július 1-jétől négy újabb település ‑ Vál, Ercsi, Ráckeresztúr és Szabadegyháza is ‑ a kapitányság fennhatósága alá került. Ezzel az ellátandó területen 55 ezer állandó lakos él, a nyári időszakban a Velencei-tó környékén lévő nyaralóingatlanokban további 15-20 ezer fő tartózkodik. A nyári hónapokban nagy létszámú bel- és külföldi fürdővendég is érkezik a tó partjára, főleg hétvégenként. A számos nagy tömegrendezvény pedig további tízezreket csalogat a tókörnyéki településekre, súlyos feladatokat róva ezzel a rendőreinkre.

Gárdony város önkormányzata ‑ ezzel is elismerve a kapitányságon a nehéz körülmények között is elvégzett kiváló munkát ‑ egy nagyon jó adottságú, saját tulajdonú területet adományozott a Belügyminisztériumnak, a leendő új rendőrkapitánysági épület felépítése érdekében. Kijár ezért a köszönet Gárdony közösségének is.

Az előzőkben elmondottak miatt a rendőrség is jelezte, hogy új rendőrkapitánysági épület felépítése vált szükségessé Gárdony városában. A beruházás teljes költségigénye 900 millió forint, a kivitelezés időtartama 3 év, melynek keretében 2016-ban 490 millió forint, 2017-ben 210 millió forint és 2018-ban 200 millió forint biztosítása vált szükségessé a rendőrség cím részére.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § (2) bekezdése szerint a tervezés során biztosítani kell azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. Ennek megfelelően a 2016. évi költségvetés tervezése során csak a 2016. évben várhatóan felmerülő kiadások összege került tervezésre a rendőrség cím költségvetésében 490 millió forint összegben.

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés a T/4730/478. számú módosító javaslat keretében döntött a rendőrkapitányság építésének fenti összeggel történő jóváhagyásáról, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat fejezeti indokolásában ez a feladat nem szerepel, ugyanis a módosító indítványok beadásakor az indokolásban módosítás már nem volt végezhető.

Magyarországon a központi költségvetés tervezése úgynevezett bázisalapú, ami azt jelenti, hogy a költségvetési év tervezésekor az előző év kiadási és bevételi összegeit veszi alapul, és ezen összegeket korrigálja az újonnan jelentkező és a megszűnő feladatok összegével. Előbbi esetben növeli, utóbbi esetben csökkenti az érintett előirányzatokat.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat fejezeti indokolásában ezért szerepel az alábbi mondat: „A rendőrség előirányzatai 210 millió forintos összegben tartalmazzák a Gárdonyi Rendőrkapitányság építése 2017. évi ütemének kiadásait.”

(14.10)

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat fejezeti indoklásában pedig az alábbi mondat szerepel: a rendőrség előirányzatai tartalmazzák az alábbi feladat 2018. évi ütemének kiadásait: a gárdonyi rendőrkapitányság építésére 200 millió forintot. Ezzel szerettem volna megnyugtatni az érintetteket, a gárdonyi rendőrkapitányság építése várhatóan a 2018. évben befejezésre kerül. Ezzel a feladattal kapcsolatban további forrás biztosítására nincsen szükség.

Köszönet Magyarország Kormányának, hogy a Gárdonyi járásban élők és a Velencei-tóra látogatók biztonsága érdekében három év alatt biztosította az új rendőrkapitányság megépítéséhez szükséges forrást, összességében 900 millió forintot.

Hasonló jó hírekről tudnék beszámolni miniszterelnöki biztosként az ellenőrzésem alatt álló „Pannónia szíve” fejlesztési program első ütemének Etyeket, Bicskét, Csabdit, Nagyegyházat és Tarjánt érintő fejlesztéseivel kapcsolatban, valamint Martonvásáron a Magyar Tudományos Akadémia innovációs és látogatóközpontja létrehozása tekintetében, de Bicskén az új járási kormányhivatal építése kapcsán is. A rövid időre való tekintettel mindezekért jelen felszólalásomban csak köszönetet kívánnék mondani Magyarország Kormányának, ahogyan a megtisztelő figyelmükért is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  76  Következő    Ülésnap adatai