Készült: 2023.09.28.09:45:21 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 1998-2002


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/5563 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról (2002 évi) Emberi jogi bizottság
2 T/5499 Nincs szöveg. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról Emberi jogi bizottság
3 T/5498 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság
4 H/4580 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
5 H/4579 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság
6 H/4578 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
7 H/4118 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
8 H/2727 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
9 H/2626 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság
10 H/2625 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
11 H/2534 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
12 H/2388 Nincs szöveg. A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezlet ajánlásaira címmel benyújtott jelentés elfogadására Emberi jogi bizottság
13 T/2318 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról Emberi jogi bizottság
14 H/1728 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
15 H/1662 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. Emberi jogi bizottság
16 H/1338 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok ogy. biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
17 H/1337 HTML Az állampolgári jogok ogy. biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
18 H/1336 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság
19 H/1083 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról Emberi jogi bizottság
20 P/551 Nincs szöveg. Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50.évfordulója alkalmából Emberi jogi bizottság
21 P/512 Nincs szöveg. Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulója alkalmából Emberi jogi bizottság
22 H/67 HTML Az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról Emberi jogi bizottság
23 H/66 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság
24 H/65 HTML Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Emberi jogi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 5632/4 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
2 5631/4 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
3 5265/3 Nincs szöveg. Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
4 5219/3 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
5 5144/26 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Mentelmi bizottság
6 5144/6 Nincs szöveg. Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
7 5141/90 Nincs szöveg. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről kiegészítő bizottsági ajánlás Informatikai bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
8 5141/76 Nincs szöveg. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Informatikai bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Kulturális bizottság
9 5141/5 Nincs szöveg. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
10 5136/4 Nincs szöveg. A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
11 5128/5 Nincs szöveg. A közvetítői tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
12 5117/23 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
13 5117/21 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
14 5117/20 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
15 5117/19 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
16 5117/18 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
17 5117/17 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
18 5117/4 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
19 5108/2 Nincs szöveg. A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíjkiegészítő juttatásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
20 5102/20 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
21 5102/6 Nincs szöveg. A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
22 5061/119 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
23 5061/93 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
24 5061/3 Nincs szöveg. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
25 5060/67 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
26 5060/65 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
27 5060/64 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
28 5060/59 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság
29 5060/57 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
30 5060/56 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
31 5060/55 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
32 5060/54 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
33 5060/53 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
34 5060/52 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
35 5060/51 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
36 5060/50 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
37 5060/49 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
38 5060/4 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
39 5059/19 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
40 5059/17 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság
41 5059/4 Nincs szöveg. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
42 5045/9 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Önkormányzati bizottság
43 5045/7 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Önkormányzati bizottság
44 5045/5 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
45 5001/110 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
46 5001/70 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
47 5001/10 Nincs szöveg. A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
48 4986/22 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság
49 4986/14 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság
50 4986/4 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
51 4984/5 Nincs szöveg. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
52 4979/98 Nincs szöveg. A felnőttképzésről kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
53 4979/79 Nincs szöveg. A felnőttképzésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság
54 4979/5 Nincs szöveg. A felnőttképzésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
55 4955/112 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
56 4955/89 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
57 4955/16 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
58 4937/4 Nincs szöveg. Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
59 4903/59 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
60 4903/50 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
61 4903/3 Nincs szöveg. A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
62 4899/69 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
63 4899/67 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
64 4899/50 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Kulturális bizottság
65 4899/49 Nincs szöveg. (A magyar nyelvnek) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények (közzététele során való használatáról) magyar nyelvű közzétételéről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
66 4805/2 Nincs szöveg. Az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
67 4804/2 Nincs szöveg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
68 4752/140 Nincs szöveg. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Egészségügyi bizottság
69 4752/123 Nincs szöveg. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Egészségügyi bizottság
70 4752/3 Nincs szöveg. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
71 4662/10 Nincs szöveg. A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság
72 4662/8 Nincs szöveg. A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
73 4662/3 Nincs szöveg. A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
74 4617/107 Nincs szöveg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Önkormányzati bizottság
75 4617/96 Nincs szöveg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Önkormányzati bizottság
76 4617/3 Nincs szöveg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
77 4614/56 Nincs szöveg. Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
78 4614/3 Nincs szöveg. Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
79 4570/128 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
80 4570/100 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
81 4570/4 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
82 4206/8 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
83 4206/2 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
84 4192/35 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Európai integrációs bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
85 4192/26 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Informatikai bizottság, Európai integrációs bizottság
86 4192/5 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
87 4168/2 Nincs szöveg. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
88 4070/138 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
89 4070/107 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
90 4070/11 Nincs szöveg. A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
91 4027/150 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
92 4027/134 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
93 4027/6 Nincs szöveg. A kulturális örökség védelméről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
94 4007/2 Nincs szöveg. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947.évi XVIII.törvény 27 §.(2.) pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997.évi X.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
95 4004/3 Nincs szöveg. Tibet ügyében bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
96 3991/19 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság
97 3991/17 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Honvédelmi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
98 3991/5 Nincs szöveg. A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
99 3985/3 Nincs szöveg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
100 3984/10 Nincs szöveg. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság
101 3984/5 Nincs szöveg. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
102 3934/340 Nincs szöveg. A hírközlésről kiegészítő bizottsági ajánlás Informatikai bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
103 3934/217 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Informatikai bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
104 3934/8 Nincs szöveg. A hírközlésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
105 3933/135 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Oktatási bizottság, Költségvetési bizottság
106 3933/92 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Ifjúsági bizottság, Kulturális bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság
107 3933/5 Nincs szöveg. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
108 3932/43 Nincs szöveg. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
109 3932/39 Nincs szöveg. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság
110 3932/7 Nincs szöveg. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
111 3931/52 Nincs szöveg. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
112 3931/51 Nincs szöveg. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
113 3931/37 Nincs szöveg. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
114 3931/2 Nincs szöveg. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
115 3929/25 Nincs szöveg. A konzuli védelemről kiegészítő bizottsági ajánlás Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
116 3929/20 Nincs szöveg. A konzuli védelemről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Önkormányzati bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
117 3929/5 Nincs szöveg. A konzuli védelemről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
118 3868/5 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
119 3867/4 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
120 3866/5 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
121 3797/6 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
122 3797/2 Nincs szöveg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
123 3739/11 Nincs szöveg. A személy- és tárgykörözésről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
124 3739/2 Nincs szöveg. A személy- és tárgykörözésről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
125 3713/25 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
126 3713/23 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Kulturális bizottság
127 3713/4 Nincs szöveg. Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
128 3712/28 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
129 3712/25 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
130 3712/4 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
131 3710/26 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
132 3710/22 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
133 3710/21 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
134 3710/3 Nincs szöveg. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
135 3709/27 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság
136 3709/21 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság
137 3709/4 Nincs szöveg. A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
138 3708/34 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
139 3708/28 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
140 3708/5 Nincs szöveg. A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
141 3707/76 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
142 3707/60 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
143 3707/59 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
144 3707/58 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
145 3707/57 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
146 3707/8 Nincs szöveg. A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
147 3690/456 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Költségvetési bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Területfejlesztési bizottság, Számvevőszéki bizottság
148 3690/5 Nincs szöveg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
149 3621/6 Nincs szöveg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
150 3621/4 Nincs szöveg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
151 3621/2 Nincs szöveg. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
152 3503/3 Nincs szöveg. A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
153 3468/182 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Ifjúsági bizottság
154 3468/163 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Európai integrációs bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Ifjúsági bizottság
155 3468/5 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
156 3182/1 Nincs szöveg. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
157 3122/563 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Egészségügyi bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság
158 3122/533 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
159 3122/532 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
160 3122/531 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
161 3122/530 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
162 3122/529 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
163 3122/528 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
164 3122/527 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
165 3122/526 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
166 3122/421 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
167 3122/420 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
168 3122/419 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
169 3122/418 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
170 3122/417 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
171 3122/12 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
172 3121/2 Nincs szöveg. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
173 3120/9 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
174 3120/7 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
175 3120/3 Nincs szöveg. Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
176 3038/18 Nincs szöveg. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság
177 3038/2 Nincs szöveg. A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
178 3008/91 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
179 3008/65 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
180 3008/17 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
181 3007/1 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
182 3006/9 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság
183 3006/6 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság
184 3006/3 Nincs szöveg. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
185 2977/9 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
186 2962/22 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Ifjúsági bizottság, Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Oktatási bizottság
187 2962/6 Nincs szöveg. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
188 2935/68 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság
189 2935/55 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
190 2935/3 Nincs szöveg. A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
191 2932/4 Nincs szöveg. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
192 2919/4 Nincs szöveg. Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
193 2917/48 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
194 2917/43 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
195 2917/42 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
196 2917/41 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
197 2917/40 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
198 2917/5 Nincs szöveg. Az egészségügyi közvetítői eljárásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
199 2803/3 Nincs szöveg. A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
200 2734/4 Nincs szöveg. A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
201 2663/55 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kiegészítő bizottsági ajánlás Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
202 2663/53 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság
203 2663/48 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
204 2663/3 Nincs szöveg. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
205 2591/1 Nincs szöveg. Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
206 2524/108 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Területfejlesztési bizottság
207 2524/5 Nincs szöveg. A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
208 2523/15 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
209 2523/2 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
210 2318/1 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról sürgősségi javaslat Emberi jogi bizottság
211 2298/19 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
212 2298/13 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Kulturális bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
213 2298/6 Nincs szöveg. Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
214 2293/76 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
215 2293/64 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
216 2293/10 Nincs szöveg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
217 2260/1 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója az 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
218 2259/4 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
219 2259/1 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
220 2258/4 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
221 2218/9 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
222 2218/7 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság
223 2218/1 Nincs szöveg. A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
224 2204/2 Nincs szöveg. A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezletek ajánlásaira bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
225 2107/2 Nincs szöveg. A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
226 2060/10 HTML A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság
227 2060/7 HTML A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Területfejlesztési bizottság, Emberi jogi bizottság
228 2060/2 Nincs szöveg. A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
229 1982/21 HTML A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
230 1982/19 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Kulturális bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Európai integrációs bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
231 1982/7 Nincs szöveg. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
232 1823/34 HTML A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
233 1823/1 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
234 1804/3 HTML Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
235 1756/96 HTML Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
236 1756/87 HTML Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság
237 1756/5 Nincs szöveg. Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
238 1720/11 HTML Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
239 1720/9 HTML Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
240 1720/3 Nincs szöveg. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
241 1694/3 Nincs szöveg. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
242 1690/1 Nincs szöveg. "Ismétlés közkívánatra... avagy néhány szó az SZDSZ- közeli pártegyházról." bizottsági jelentés interpellációra adott válasz elutasításáról Emberi jogi bizottság
243 1658/604 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
244 1658/600 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
245 1658/578 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
246 1658/457 HTML A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Európai integrációs bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Területfejlesztési bizottság, Oktatási bizottság, Honvédelmi bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
247 1658/447 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
248 1658/446 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
249 1658/445 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
250 1658/444 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
251 1658/443 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
252 1658/442 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
253 1658/441 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
254 1658/440 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
255 1658/11 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
256 1517/6 Nincs szöveg. Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
257 1511/16 HTML A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
258 1511/13 HTML A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Önkormányzati bizottság
259 1511/12 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
260 1511/11 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
261 1511/10 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
262 1511/2 Nincs szöveg. A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
263 1506/52 HTML A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
264 1506/20 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
265 1501/399 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
266 1501/294 HTML Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Területfejlesztési bizottság
267 1501/283 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
268 1501/10 Nincs szöveg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
269 1458/9 HTML A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
270 1458/1 Nincs szöveg. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
271 1397/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
272 1394/3 Nincs szöveg. A Történeti Hivatal 1997-1998.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
273 1368/31 HTML Országos Fogyatékosügyi Programról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság
274 1368/5 Nincs szöveg. Országos Fogyatékosügyi Programról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
275 1183/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. junius 20-án vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
276 1176/5 Nincs szöveg. A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
277 1151/3 Nincs szöveg. Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
278 1141/8 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság
279 1141/6 HTML A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
280 1141/3 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
281 1098/2 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
282 1090/105 HTML A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság
283 1090/82 HTML A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Költségvetési bizottság
284 1090/6 Nincs szöveg. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
285 1088/28 HTML A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
286 1088/26 HTML A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
287 1088/25 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
288 1088/4 Nincs szöveg. A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
289 1087/37 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
290 1087/29 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
291 1087/14 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
292 1087/13 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
293 1087/12 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
294 1087/11 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
295 1087/10 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
296 1087/3 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
297 1086/24 HTML A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Területfejlesztési bizottság
298 1086/22 HTML A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Területfejlesztési bizottság
299 1086/4 Nincs szöveg. A közúti közlekedési nyilvántartásról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
300 1085/40 HTML A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
301 1085/38 HTML A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
302 1085/3 Nincs szöveg. A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
303 997/187 HTML A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Oktatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
304 997/180 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
305 997/157 HTML A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
306 997/151 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
307 997/150 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
308 997/149 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
309 997/4 Nincs szöveg. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
310 996/64 HTML Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
311 996/2 Nincs szöveg. Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
312 992/1 Nincs szöveg. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.évi XXXII. törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
313 965/10 HTML Az Európai Szociális Karta megerősítéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Külügyi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
314 965/4 Nincs szöveg. Az Európai Szociális Karta megerősítéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
315 860/5 Nincs szöveg. Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
316 859/4 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
317 858/1 Nincs szöveg. Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
318 857/4 Nincs szöveg. A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
319 856/12 HTML Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
320 856/10 HTML Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Európai integrációs bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
321 856/3 Nincs szöveg. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
322 830/1 Nincs szöveg. A legfőbb ügyész beszámolójának elfogadásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
323 669/258 HTML Szabálysértésekről kiegészítő bizottsági ajánlás Önkormányzati bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Környezetvédelmi bizottság
324 669/7 Nincs szöveg. Szabálysértésekről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
325 666/9 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság
326 666/8 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
327 666/3 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
328 629/2 Nincs szöveg. Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban résztvevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996.március 5. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
329 626/61 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Foglalkoztatatási bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
330 626/52 HTML A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Oktatási bizottság
331 626/4 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
332 548/171 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
333 548/170 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
334 548/169 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
335 548/168 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
336 548/167 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
337 548/156 HTML A temetőkről és a temetkezésekről. bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság
338 548/155 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. módosító javaslat Emberi jogi bizottság
339 548/1 Nincs szöveg. A temetőkről és a temetkezésekről. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
340 512/1 Nincs szöveg. Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulója alkalmából sürgősségi javaslat Emberi jogi bizottság
341 460/12 HTML Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Honvédelmi bizottság
342 460/5 Nincs szöveg. Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
343 459/9 HTML A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Önkormányzati bizottság
344 459/4 Nincs szöveg. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
345 458/26 HTML Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
346 458/19 HTML Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Költségvetési bizottság, Gazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Önkormányzati bizottság
347 458/5 Nincs szöveg. Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
348 379/18 HTML A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
349 379/16 HTML A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Költségvetési bizottság, Emberi jogi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság
350 379/2 Nincs szöveg. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
351 338/100 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
352 338/97 HTML A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Költségvetési bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Ifjúsági bizottság, Területfejlesztési bizottság
353 338/96 Nincs szöveg. A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
354 331/66 HTML A családok támogatásáról kiegészítő bizottsági ajánlás Egészségügyi bizottság, Ifjúsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Oktatási bizottság, Költségvetési bizottság
355 331/4 Nincs szöveg. A családok támogatásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
356 325/747 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kapcsolódó módosító javaslat Emberi jogi bizottság
357 325/746 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
358 325/641 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Ifjúsági bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Külügyi bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság, Kulturális bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
359 325/634 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Európai integrációs bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Gazdasági bizottság, Honvédelmi bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság, Oktatási bizottság, Önkormányzati bizottság, Számvevőszéki bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság, Területfejlesztési bizottság
360 325/507 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Foglalkoztatatási bizottság, Kulturális bizottság, Európai integrációs bizottság, Területfejlesztési bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Oktatási bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Nemzetbiztonsági bizottság
361 325/506 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
362 325/505 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
363 325/504 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
364 325/503 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
365 325/502 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
366 325/501 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről módosító javaslat Emberi jogi bizottság
367 325/15 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
368 323/4 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Foglalkoztatatási bizottság, Emberi jogi bizottság
369 323/2 Nincs szöveg. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
370 296/129 HTML A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiegészítő bizottsági ajánlás Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
371 296/98 HTML A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság, Idegenforgalmi bizottság, Ifjúsági bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Társadalmi szervezetek bizottság
372 296/4 Nincs szöveg. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
373 272/89 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
374 272/80 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság
375 272/73 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
376 272/72 HTML A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
377 272/3 Nincs szöveg. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
378 250/66 HTML A büntető jogszabályok módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Alkotmányügyi bizottság, Egészségügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Ifjúsági bizottság, Önkormányzati bizottság
379 250/61 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Egészségügyi bizottság, Önkormányzati bizottság, Honvédelmi bizottság, Ifjúsági bizottság
380 250/9 Nincs szöveg. A büntető jogszabályok módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
381 249/5 HTML A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Nemzetbiztonsági bizottság, Emberi jogi bizottság, Alkotmányügyi bizottság
382 249/2 Nincs szöveg. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
383 205/24 HTML A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság
384 205/3 Nincs szöveg. A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
385 203/36 HTML Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Ifjúsági bizottság
386 203/34 HTML Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Önkormányzati bizottság, Ifjúsági bizottság
387 163/53 HTML Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról kiegészítő bizottsági ajánlás Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság, Gazdasági bizottság
388 163/52 Nincs szöveg. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról módosító javaslat Emberi jogi bizottság
389 163/43 HTML Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Emberi jogi bizottság
390 163/2 Nincs szöveg. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
391 125/2 Nincs szöveg. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
392 124/6 HTML A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
393 124/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
394 123/6 HTML A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Alkotmányügyi bizottság, Emberi jogi bizottság
395 123/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
396 50/2 Nincs szöveg. Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
397 49/2 Nincs szöveg. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
398 47/2 Nincs szöveg. Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének kihirdetéséről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
399 42/25 HTML A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról bizottsági ajánlás részletes vita megkezdéséhez Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság, Gazdasági bizottság, Külügyi bizottság, Mezőgazdasági bizottság, Önkormányzati bizottság, Emberi jogi bizottság, Honvédelmi bizottság, Környezetvédelmi bizottság, Kulturális bizottság, Egészségügyi bizottság, Oktatási bizottság
400 39/3 Nincs szöveg. Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
401 22/4 Nincs szöveg. Beszámoló a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
402 10/2 Nincs szöveg. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
403 5/1 Nincs szöveg. Beszámoló az adatvédelmi biztos 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
404 4/1 Nincs szöveg. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1997.január 1-december 31. bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság
405 3/1 Nincs szöveg. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997.évi tevékenységéről bizottsági ajánlás általános vita megkezdéséhez Emberi jogi bizottság