Készült: 2023.06.04.09:28:54 Dinamikus lap

Bizottságok által tárgyalt irományok 1998-2002

Bizottság: Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság
Emberi jogi bizottság által tárgyalt irományok
  Irományszám Irománycím Benyújtók Bizottsági
állapot
Kijelölés
dátuma
1 H/5632 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról szóló Jelentés elfogadásáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
2 J/5631 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
3 H/5625 Tárcaközi Képviselet létrehozásáról az állampolgári szabadságjogokat veszélyeztető szellemi befolyásolással szembeni társadalmi önvédelem összehangolására Szászfalvi László (MDF), Balogh László (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
4 J/5622 A Történeti Hivatal 2000. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
5 H/5544 Tárcaközi Képviselet létrehozásáról az állampolgári szabadságjogokat veszélyeztető szellemi befolyással szembeni társadalmi önvédelem összehangolására Szászfalvi László (MDF), Balogh László (MDF) tárgysorozatba vételre vár  
6 T/5440 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról Szászfalvi László (MDF), Balogh László (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
7 H/5265 Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
8 J/5219 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
9 H/5188 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
10 T/5144 Egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnnyilatkozat-tételi kötelezettségéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
11 T/5141 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
12 J/5136 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
13 T/5128 A közvetítői tevékenységről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
14 T/5117 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
15 T/5108 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó nyugdíjkiegészítő juttatásról Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
16 T/5102 A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról, valamint egyes cég-, csőd - és felszámolási eljárási rendelkezésekről (lobby) kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
17 T/5061 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
18 T/5060 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
19 T/5059 A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
20 J/5049 A Magyar Rádió Közalapítvány tevékenységéről (2000. február 29 - 2001. március 31.) Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
21 T/5045 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról Koltai Ildikó (Fidesz), Halász János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
22 T/5001 A pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
23 T/4986 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
24 T/4984 A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
25 T/4979 A felnőttképzésről kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
26 T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
27 J/4937 Az Ügyészség 2000. évi tevékenységéről legfőbb ügyész az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
28 T/4903 A büntetőeljárásban résztvevők az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról (tanúvédelem) kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
29 J/4864 A Magyar Távirati Iroda Rt. 2000.évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Állami Számvevőszék az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
30 H/4805 Az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
31 H/4804 Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
32 T/4752 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
33 J/4727 A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 2000. évi tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
34 J/4716 A Hungária Televízió Közalapítvány működésének 2000. áprilisától 2001. márciusáig terjedő időszakáról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
35 T/4662 A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról Egészségügyi bizottság bizottsági tárgyalás befejezve  
36 T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
37 T/4614 Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter), kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
38 T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
39 J/4549 A Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi jelentése Magyar Távirati Iroda Rt. ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
40 T/4244 Az egyenlő bánásmódról és a hátrányos megkülönböztés tilalmáról Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Dr. Szili Katalin (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
41 T/4206 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Font Sándor (MDF), Dr. Kerényi János (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
42 T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
43 T/4168 A jövő nemzedékek országgyűlési biztosáról Dr. Szili Katalin (MSZP), Hegyi Gyula (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
44 T/4157 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról Zuschlag János László (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
45 T/4120 A határontúli magyarok országgyűlési biztosáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
46 T/4070 A szomszédos államokban élő magyarokról (státus tv.) kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
47 T/4027 A kulturális örökség védelméről kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
48 T/4007 A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947.évi XVIII.törvény 27 §.(2.) pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997.évi X.törvény módosításáról Sasvári Szilárd (Fidesz), Dr. Tímár György (FKGP), Hegyi Gyula (MSZP), Szászfalvi László (MDF) bizottsági tárgyalás befejezve  
49 H/4004 Tibet ügyében Fodor Gábor (SZDSZ), Dr. Csapody Miklós (MDF), Potápi Árpád (Fidesz), Donáth László (MSZP), Dr. Orosházi György (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
50 T/3991 A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról kormány (honvédelmi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
51 T/3985 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról Dr. Torgyán Józsefné Cseh Mária (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
52 T/3984 A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
53 T/3934 A hírközlésről kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
54 T/3933 A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
55 T/3932 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.törvény módosításáról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
56 T/3931 Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet értintő törvények módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
57 T/3929 A konzuli védelemről kormány (külügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
58 J/3871 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi tevékenységéről ORTT ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
59 J/3868 Az adatvédelmi biztos beszámolója a 2000 évi tevékenységről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
60 J/3867 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
61 J/3866 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa beszámolója a 2000 évi tevékenységről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve  
62 T/3804 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosításáról Dr. Kóródi Mária (SZDSZ), Dr. Hack Péter (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
63 T/3797 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rubovszky György (Fidesz), Dr. Vitányi István (Fidesz), Dr. Szabó Erika (Fidesz), Dr. Fazekas Sándor (Fidesz), Dr. Gyimesi József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
64 T/3739 A személy- és tárgykörözésről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
65 T/3713 Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
66 T/3712 A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
67 T/3710 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
68 T/3709 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
69 T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
70 T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
71 T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
72 T/3621 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) bizottsági tárgyalás befejezve  
73 T/3598 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990.évi IV.törvény módosításáról Donáth László (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
74 J/3560 A Történeti Hivatal 1999. évi tevékenységéről Történeti Hivatal ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
75 H/3503 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról Vál.ref.elők. bizottság ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
76 J/3502 A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság jelentése Vál.ref.elők. bizottság az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
77 T/3468 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról kormány (gazdasági miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
78 T/3232 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról Dr. Rubovszky György (Fidesz), Dr. Balsai István (MDF) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
79 T/3182 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról Dr. Bernáth Varga Balázs (FKGP) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
80 T/3136 A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény és a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény módosításáról Dr. Simicskó István (Fidesz), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
81 T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
82 T/3121 A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
83 T/3120 Az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) a tárgyalást még nem kezdte el  
84 T/3038 A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
85 J/3026 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az 1999. áprilisától 2000. februárig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
86 J/3025 Beszámoló az MTV Közalapítvány Kuratóriumának 1999. április 30 - 1999. december 31. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
87 T/3008 A Magyar Köztársaság 1999.évi költségvetésének végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
88 T/3007 A felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
89 T/3006 A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
90 J/2982 Beszámoló a Hungária TV.Közalapítvány 1998. áprilistól 1999. márciusig terjedő időszakról Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
91 T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
92 H/2962 A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
93 T/2950 A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról Dr. Dán János (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
94 T/2935 A cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítókra vár  
95 T/2932 A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
96 H/2923 A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembevevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről kormány (külügyminiszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
97 H/2919 Az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről kormány (igazságügy-miniszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
98 T/2917 Az egészségügyi közvetítői eljárásról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
99 J/2908 A Hungária Televízió Közalapítvány 1999. évi beszámolója és az Ellenőrző Testület jelentése Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
100 H/2803 A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásról kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
101 J/2734 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről kormány (ifjúsági és sport miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
102 T/2663 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
103 J/2591 Az Ügyészség 1999. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
104 T/2524 A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
105 T/2523 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvényerejű rendelet módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
106 J/2354 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi tevékenységéről ORTT a tárgyalást még nem kezdte el  
107 T/2298 Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról Dr. Csúcs László (FKGP), Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
108 T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
109 J/2260 Az adatvédelmi biztos beszámolója az 1999.évi tevékenységéről adatvédelmi biztos az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
110 J/2259 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 1999.évi tevékenységéről nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
111 J/2258 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1999.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
112 H/2243 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről Dr. Kóródi Mária (SZDSZ) bizottsági tárgyalás befejezve  
113 H/2218 A kommunizmus áldozatainak emléknapjáról Horváth Béla (FKGP) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
114 J/2204 A határon túli magyarokra vonatkozó politikai feladatok végrehajtásáról, különös tekintettel a Magyar Állandó Értekezletek ajánlásaira kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
115 T/2107 A büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről kormány (igazságügy-miniszter) a kivételes elj. tárgyalást még nem kezdte el  
116 T/2060 A műemlékvédelemről szóló 1997.évi LIV törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
117 T/1982 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.évi I. törvény módosításáról kormány (nemzeti kulturális örökség minisztere) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
118 T/1870 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról. Dr. Avarkeszi Dezső (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
119 T/1823 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
120 H/1806 A külföldi magyarok különleges jogállásáról szóló törvény előkészítéséről Dr. Csapody Miklós (MDF) bizottságnál tárgysorozatba-vételre vár  
121 T/1804 Egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve hatályon kívül helyezéséről Dr. Horváth Balázs (MDF) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
122 T/1756 Egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
123 T/1720 Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
124 T/1694 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Jauernik István (MSZP), Farkas Imre (MSZP) bizottsági tárgyalás befejezve  
125 I/1690 "Ismétlés közkívánatra... avagy néhány szó az SZDSZ- közeli pártegyházról." Molnár Róbert (FKGP) bizottsági tárgyalás befejezve  
126 T/1658 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
127 T/1517 Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról rendelkező törvény, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvény módosításáról (érinti még a bányászat, mérésügy, találmányok szabadalmi oltalma. egészségügyi,(dajkaterhesség) közigazgatás korszerűsítés, kormány tagjai,államtitkárok jogállása törvények módosítását) kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
128 T/1511 A 2001.évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993.évi XLVI. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
129 T/1506 A Magyar Köztársaság 1998.évi költségvetéséről szóló 1997.évi CXLVI.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
130 T/1501 Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
131 J/1500 Beszámoló a Magyar Köztársaság Országgyűlése részére a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1998. március 24. és 1999. április 30. közötti tevékenységéről, az ellenőrző testület véleményével Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
132 T/1458 A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, 1979. évi XI. tvr. módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
133 J/1452 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója az 1998. áprilisától 1999. márciusáig terjedő időszakról Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
134 J/1397 A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről kormány (igazságügy-miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
135 J/1394 A Történeti Hivatal 1997-1998.évi tevékenységéről Történeti Hivatal bizottsági tárgyalás befejezve  
136 H/1368 Országos Fogyatékosügyi Programról kormány (szociális és családügyi miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
137 T/1183 A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. junius 20-án vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről kormány (külügyminiszter) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
138 T/1176 A polgári szolgálatról szóló 1997.évi XXI.törvény módosítása kormány (szociális és családügyi miniszter) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
139 J/1151 Az Ügyészség 1998. évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
140 T/1141 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII.törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.évi LXIV.törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
141 T/1098 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény módosításáról Béki Gabriella (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Fodor Gábor (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
142 T/1090 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
143 T/1088 A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról kormány (belügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
144 T/1087 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
145 T/1086 A közúti közlekedési nyilvántartásról kormány (belügyminiszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
146 T/1085 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról kormány (belügyminiszter) módosítók tárgyalása befejezve  
147 H/1057 Információs Társadalom Alapjairól Mécs Imre (SZDSZ), Kovács Kálmán (SZDSZ), Dr. Lotz Károly (SZDSZ), Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
148 T/1042 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény módosításáról Dr. Tabajdi Csaba (MSZP), Kósáné Dr. Kovács Magda (MSZP), Jakab Róbertné (MSZP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
149 T/997 A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény módosításáról kormány (oktatási miniszter) kapcs. módosítók tárgyalása befejezve  
150 T/996 Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény módosításáról kormány (egészségügyi miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
151 T/992 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.évi XXXII. törvényben meghatározott feladatok végrehajtásáról Fodor Gábor (SZDSZ), Iványi Gábor (SZDSZ), Dr. Hack Péter (SZDSZ) az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
152 H/965 Az Európai Szociális Karta megerősítéséről kormány (szociális és családügyi miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
153 T/948 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény módosítása. Dr. Turi-Kovács Béla (FKGP) tárgysorozatba vételre vár  
154 J/903 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének ORTT ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
155 H/877 A cigányság életkörülményeinek javításáról Farkas Imre (MSZP), Jauernik István (MSZP) tárgysorozatba vételre vár  
156 J/860 Az adatvédelmi biztos beszámolója 1998. adatvédelmi biztos az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
157 J/859 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1998. január 1 - december 31-ig nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
158 J/858 Az Állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1998. évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
159 T/857 A felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról és a felsőoktatásról sz. 1993.évi LXXX. tv. módosításáról kormány (oktatási miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
160 T/856 Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszeréhez történő csatlakozás keretében megvalósuló együttműködésről és információ cseréről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
161 T/669 Szabálysértésekről kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
162 T/666 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény módosításáról Sasvári Szilárd (Fidesz), Láyer József (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
163 T/629 Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban résztvevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996.március 5. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
164 T/626 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. tv, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.évi LXVII. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
165 T/598 A rádiózásról és televíziózásról szóló1996. évi I. törvény módosításáról Dr. Várhelyi András (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
166 T/548 A temetőkről és a temetkezésekről. kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
167 T/460 Az államtitokról és a szolgálati tittokról szóló 1995.évi LXV. törvény módosításáról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
168 T/459 A Nemzeti Biztonsági Felügyeletről kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
169 T/458 Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
170 T/379 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény módosításáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
171 T/378 Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994.évi XXIII.törvény módosításáról Dr. Csúcs László (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
172 T/338 A miniszterek feladat-és hatáskörének változásával, valamint az Ifjusági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításról kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
173 T/331 A családok támogatásáról kormány (szociális és családügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
174 T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
175 T/323 A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.törvény módosításáról Dr. Sümeghy Csaba (Fidesz) bizottsági tárgyalás befejezve  
176 T/296 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kormány (egészségügyi miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
177 T/272 A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról kormány (belügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
178 T/250 A büntető jogszabályok módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
179 T/249 A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.törvény módosításáról kormány (a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
180 T/205 A büntető eljárásról szóló 1973.évi I.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
181 T/203 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
182 T/163 Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
183 T/125 Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994.évi LXXX.törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
184 T/124 A Magyar Köztársaság ügyészségéről sz..1972. évi .V.törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) módosítók tárgyalása befejezve  
185 T/123 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX.. törvény módosításáról kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
186 H/50 Az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
187 T/49 Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
188 T/48 Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban 1996.március 5.napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
189 T/47 Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének kihirdetéséről kormány (igazságügy-miniszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
190 T/42 A Magyar Köztársaság 1997.évi költségvetéséről szóló 1996.évi CXXIV.törvény végrehajtásáról kormány (pénzügyminiszter) bizottsági tárgyalás befejezve  
191 J/39 Az Országos Rádió és Televízió Testület beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének az 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
192 J/38 Az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi beszámolója a Magyar Köztársaság Országgyűlésének a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a véleményszabadság helyzetéről és a Testület tevékenységéről. ORTT bizottsági tárgyalás befejezve  
193 J/37 Beszámoló a Magyar Köztársaság Országgyűlése részére a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1997. április 1. és 1998. március 24. közötti tevékenységéről Magyar TV Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
194 T/34 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról Dr. Pokol Béla (FKGP) ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
195 J/27 A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Magyar Országgyűlés számára az 1997. áprilistól 1998.márciusig terjedő időszakról, az Ellenőrző Testület véleményével Hungária TV Közalap. Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
196 J/25 A Magyar Rádió Közalapítvány beszámolója 1997. áprilisától 1998. márciusáig Magyar Rádió Közalapítvány Kuratórium ált. vitára alkalmasság megállapítására vár  
197 J/22 Beszámoló a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 1997. évi tevékenységéről Magyar Távirati Iroda Rt. az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
198 J/10 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az Ügyészség 1997.évi tevékenységéről legfőbb ügyész bizottsági tárgyalás befejezve  
199 J/5 Beszámoló az adatvédelmi biztos 1997.évi tevékenységéről adatvédelmi biztos bizottsági tárgyalás befejezve  
200 J/4 A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről 1997.január 1-december 31. nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa az ált.vitára alkalmasságot megtárgyalta  
201 J/3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 1997.évi tevékenységéről állampolgári jogok országgyűlési biztosa bizottsági tárgyalás befejezve