Készült: 2021.12.04.19:05:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

50. ülésnap, 2. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés határozatképes
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:26:12

Felszólalások:  <<  2  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : (Az elnök a képviselői helyén feláll, elé hordozható mikrofont helyeznek.  Dr. Völner Pál, Kontrát Károly, dr. Rétvári Bence, Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Viktor, Kocsis Máté, dr. Semjén Zsolt és Harrach Péter az elnök körül sorfalat állnak.  Az ellenzéki képviselők közül néhányan odaállnak az elnök közelébe, folyamatosan beszélnek hozzá és videofelvételeket készítenek.) Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat megfelelően elhelyeztéke a gépben. (Derültség a kormánypártok padsoraiból.) Kérem, gombnyomással ellenőrizzék, hogy működike a kártyájuk. Bármelyik gombot meg lehet nyomni. (Megtörténik.  Közbeszólás az ellenzéki pártok padsoraiból: Nyomjatok jelent!)Jelen van 126 fő, távol van 72 fő. Az Országgyűlés határozatképes. (Kunhalmi Ágnes: Árulók!  Dr. Varga László: Törvénytelen diktatúra!  Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Tolvajok! Mocskos népnyúzók! Csalók vagytok! Érvénytelen az egész! Diktatúra!  Arató Gergely: Csaltok itt is, meg a választáson is!  Közbeszólás a kormánypártok padsoraiból: Menjetek a helyetekre!)

Soron következik „A Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/3605. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. (Közbeszólás a kormánypártok padsoraiból: Menjetek a helyetekre!  Dr. Vadai Ágnes: Elnök úr, csak a pulpitusról lehet ülést vezetni!  Közbeszólás az ellenzéki pártok padsoraiból: Pfuj!) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3605. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Kunhalmi Ágnes: Árulók vagytok! Bedőltetek a multiknak mind egy szálig!)

Soron következik „A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között kőolajkészletezési szerződések tárgyában kötött megállapodás kihirdetéséről” szóló T/3608. számú törvényjavaslat zárószavazása. (Dr. Varga László: Hogy képzelitek?  Közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiból: Érvénytelen!  Kunhalmi Ágnes: Hazaárulók vagytok!) Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3608. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3295. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3295/5. számon, összegző jelentését pedig T/3295/6. számon terjesztette elő. (Közbeszólás az ellenzéki pártok padsoraiból: Szégyen az egész!  Dr. Varga László: Mit nevetgéltek ezen? Inkább szégyelljétek magatokat! Minden érvénytelen!  Bana Tibor: Tolvajok!)

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3295/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Bangóné Borbély Ildikó és Kunhalmi Ágnes a kormánypárti padsorok között az elnök felé közelítenek, de a kormánypárti képviselők feltartóztatják őket.  Moraj és közbeszólások az ellenzéki pártok padsoraiban: Hozzájuk ne nyúljatok! Pfuj!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3295/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 126 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Közbeszólás a kormánypártok padsoraiban: Üljetek le!  Arató Gergely: Rendőrök kifelé! Mit keresnek itt?)

Soron következik az egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló T/3296. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Dr. Varga László: Ne nevetgéljetek! Inkább sírni kellene!  Dr. Brenner Koloman: Mocskos csalók!)

(11.00)

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3296/6., összegző jelentését pedig T/3296/7. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3296/6. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3296/8. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 126 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Közbeszólások az MSZP képviselői részéről: Csalás az összes szavazás!  Bana Tibor: Illetéktelenek vannak a teremben! Olyanok, akik nem jogosultak a belépésre! Mit keres itt a TEK?  Közbeszólások az MSZP képviselői részéről: Rendőrállam! Szégyen!  Folyamatos zaj és sípolás.)

Soron következik az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3624. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3624/5., összegző jelentését pedig T/3624/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3624/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Mirkóczki Ádám: Szavazzunk otthonról!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3624/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Jakab Péter elfoglalja Orbán Viktor miniszterelnöki székét.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre (Bana Péter: Szégyen! Ülj le!) és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló T/3293. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3293/5., összegző jelentését pedig T/3293/6. számon terjesztette elő. (Jakab Péter elhagyja a miniszterelnöki széket.  Orbán Viktor elfoglalja miniszterelnöki helyét.)

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3293/5. számú összegző módosító javaslatát. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Észak-Korea! Diktátor vagy!) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3293/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot (Dr. Varga László: Milyen határozatot? Milyen határozatot?): az Országgyűlés az egységes javaslatot 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Dr. Varga László: Nem szavazhatnak, nincs benne kártya!  Közbeszólások az MSZP képviselői részéről: Nem érvényes a szavazás!)

Soron következik a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló T/3632. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3632/5., összegző jelentését pedig T/3632/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 4. pontja elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Először a minősített többséget igénylő pontról határozunk, amelynek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3632/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Folyamatos zaj és sípolás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3632/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Közbeszólások a Jobbik soraiból: Diktatúra!)

Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3632/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3632/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Kunhalmi Ágnes: Boldogok vagytok? Rabszolgatörvényt hoztok!)

(11.10)

Soron következik a filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/3376. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3376/5., összegző jelentését pedig T/3376/6. számon terjesztette elő. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3376/5. számú összegző módosító javaslat 9., 28. és 30. pontjairól, a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat összefüggő 11. és 25. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Tájékoztatom önöket továbbá, hogy az előterjesztő azt kezdeményezte, az összegző módosító javaslat által külön szavazásra kért pontjairól az Országgyűlés együttesen szavazzon. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 16-24. pontjairól és a 26. pontról szavazunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 16-24. pontjait és 26. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Folyamatos sípolás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 9., 28. és 30. pontjainak elfogadásáról az előterjesztő kérése szerint együtt határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9., 28. és 30. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 11. és 25. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 11. és 25. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 3 igen szavazattal, 129 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Farkas Gergely: Szégyen, amit műveltek!)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a szavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Szabó Timea és Kunhalmi Ágnes a kormánypárti széksorok között megpróbál az elnök közelébe férkőzni, de dr. Rétvári Bence feltartóztatja őket.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3376. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló T/3618. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3618/11., összegző jelentését pedig T/3618/12. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a DK a 6. számú, az LMP képviselőcsoportja pedig a 3., 4. és 5. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 6. számú módosító javaslatot teszem most fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül elutasította. (Folyamatos sípolás.)

A 3. számú módosító javaslatot teszem most fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 4. számú módosító javaslatot teszem most fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította. (Folyamatos sípolás.)

Az 5. számú módosító javaslatot teszem most fel döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1., 2., 3., 5. és 6. pontjának elfogadásáról határozunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3618/11. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1., 2., 3., 5. és 6. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(11.20)

Most az összegző módosító javaslat iménti pontjaival tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 4. és 7. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3618/11. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 4. és 7. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3618/11. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét, ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3618/15. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3618/15. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes agrárszabályozási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3630. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3630/10., összegző jelentését pedig T/3630/11. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 4. számú módosító javaslatot teszem most föl döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)

A 3. számú módosító javaslatról szóló döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elutasította, nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.  Farkas Gergely: Megbuksz, Orbán!)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3630/10. számú összegző módosító javaslat 43. és 44. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 30., 31. és 32. pontjairól döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3630/10. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 30., 31. és 32. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 44. pontjáról határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 43. pontját. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ülj a helyedre, dolgozzál!)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a 3630/10. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 44. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3630/10. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Varju László körbesétál az „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblával.)

Arra figyelemmel, hogy imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3630. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Farkas Gergely: Szégyelld magad, Latorcai!)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3630. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló T/3633. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3633/5., összegző jelentését pedig T/3633/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-14. pontjai, valamint a 16. pontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Először a minősített többséget igénylő pontokról határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3633/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(11.30)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 15. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3633/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 15. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontját 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. ((Folyamatos sípolás.  Kunhalmi Ágnes két lapot tart a kezében, amelyeken a felirat: „Külföldre megyek, mert nem túlórázhatok eleget”, „Multik kormánya”.)

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3633/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3633/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Farkas Gergely a kormánypárti padsorok felé: Tedd zsebre a kezedet!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2930. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2930/22., összegző jelentését pedig T/2930/23. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 12., 14. és 16. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 12. számú módosító javaslatot teszem most fel döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 nem szavazattal, 2 tartózkodással és nulla igen szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 14. számú javaslatról kérem most a Ház állásfoglalását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 130 nem és 1 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 16. számú módosító javaslatról kérdezem, hogy a tisztelt Országgyűlés fenntartja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 132 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 50. és a szintén összefüggő 5., 21., 29., 42. és 49. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először ezekről döntünk, majd ezt követően határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, minősített többséget igénylő 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16. pontjainak elfogadásáról határozunk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 129 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, iménti pontokkal tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 50. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 50. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 5., 21., 29., 42. és 49. pontjairól határozunk. (Kunhalmi Ágnes egy újabb lapot tart fel, amelyen a felirat: „Behasaltok a multiknak!”) Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 5., 21., 29., 42. és 49. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 1 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.  Ellenzéki képviselők az elnöki pulpitushoz táblákat támasztanak, amelyeken a felirat: „Ellenállás”, „Európai magyarok vagyunk”.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930/22. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Bana Tibor: Szégyelld magad, Latorcai! Szégyen, amit művelsz!  Z. Kárpát Dániel: Mit képzelsz?!)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről kell döntenünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. (Bana Tibor: Szellemi toprongyok!  Z. Kárpát Dániel: Mocskos csalók!) Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 133 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2930. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Bana Tibor: Úgyis szervezünk egy fogadóórát Szentgotthárdon, várnak szeretettel a szentgotthárdiak! Nekik is hazudsz?)

Soron következik az egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló T/3291. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3291/5., összegző jelentését pedig T/3291/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek a 4-9., a 17., 18., 21-32. és a 34. pontjai elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Először a minősített többséget igénylő pontokról határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3291/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(11.40)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3291/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3291/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3291/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3366. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3366/9. számon, összegző jelentését pedig T/3366/10. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 3. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 3. számú javaslatot teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Most a 4. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat összefüggő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjairól, az LMP képviselőcsoportja pedig az 5. pontjáról külön szavazást kezdeményezett.

Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 11. és 16. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 11. és 16. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjairól határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat igen szavazat nélkül, 131 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 5. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 5. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. (Bana Tibor: Orbán Viktor és Rogán Antal! Gyere Szentgotthárdra, várunk szeretettel! Magyarázzátok el az embereknek, hogy miért szavazzátok meg a rabszolgatörvényt!) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366/9. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3366. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Közbeszólás a Fidesz soraiból: Óvoda!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról szóló T/3636. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3636/18. számon, összegző jelentését pedig T/3636/19. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 7., 11. és 14. módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 7. számú módosító javaslatot teszem fel most döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Bana Tibor: Szégyelld magad, Latorcai! Szégyelljétek magatokat!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

(11.50)

Most a 11. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Bana Tibor: Szégyen! Törvénytelen!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)

Most a 14. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Varju László és Arató Gergely a szónoki emelvényre lépnek, ahol „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblát helyeznek el.  Varju László: Törvénytelen! Hagyják abba a szavazást! Fejezzék be! Ez nem parlament! Fejezzék be! Elfogadhatatlan, amit csinálnak! Hagyják abba!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.  Közbekiáltás a kormánypárti padsorokból: Jaj, ellenállás!)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1-10., 12-34., valamint a 36., 37., 40., 41., 43., 44. és 51. pontjairól döntünk. (Varju László: Ez nem parlament! Ilyet nem lehet csinálni! Szégyelljék magukat!) Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3636/18. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Varju László és Arató Gergely elhagyják a szónoki emelvényt, az odahelyezett tábla ott marad.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 129 igen szavazattal, 5 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3636/18. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait (Egy hang: Menjél pelenkacserére, öreg!) 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Dr. Varga László: Szégyen!)

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3636/20. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3636/20. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/3615. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3615/5. számon, összegző jelentését pedig T/3615/6. számon terjesztette elő. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3615/5. számú összegző módosító javaslat 72. és 73. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat, minősített többséget igénylő 30., 51., 52., 54., 55. és 62. pontjairól döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3615/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 30., 51., 52., 54., 55. és 62. pontjait. (Ungár Péter a kezében tölcsér alakú szirénával belép a terembe és elfoglalja képviselői helyét.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Egy hölgy Szijjártó Péterhez lép.  Bana Tibor a gyorsírókhoz lépve: Kérem a jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy az előbb bejött egy hölgy, aki nem képviselő. Mit keresett itt Szijjártó munkatársa? Jogellenesen tartózkodik az Országgyűlés ülésén.  Bana Tibor hátrébb lépve: A mi szakértőnk is bejön! Jönnek be a mi szakértőink is!)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 73. pontjáról határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 72. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3615/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 73. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 130 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3615/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, ellenszavazat nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3615. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3615. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a közigazgatási bíróságokról szóló T/3353. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3353/27. számon, összegző jelentését pedig T/3353/28. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a 23. számú, az LMP képviselőcsoportja a 15., 18., valamint a 20. számú, a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 3., 7., 8. módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 23. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.)

A 15. számú módosító javaslatról szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.  Egy hang az ellenzéki padsorokból: Pfuj! Szégyen!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 18. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. (Folyamatos sípolás.  Bana Tibor: Jól nyomjátok a gombot, mert fizetésmegvonás lesz! Nehogy félrenyomjatok!  A kormánytagok felé fordulva: Nem olyan vicces, hogy Észak-Koreát hoztatok Magyarországra! Én ezen nem nevetnék.)

(12.00)

A 23. számú javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 124 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 3. számú módosító javaslat következik. (Ungár Péter kezében egy szirénával lép az ülésterembe.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 125 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 7. számú módosító javaslatról szóló döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 126 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Most a 8. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-12. pontjainak, 14-20. pontjainak, 22. pontjának, a 24. pont 121. alpontjainak és a 25. pont 6. alpontjának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Tisztelettel felhívom a figyelmüket arra, hogy először a minősített többséget igénylő pontokról határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3353/27. számú összegző módosító javaslat (Ungár Péter elindítja a szirénát, amely ettől kezdve folyamatosan szól. A szirénát a következő frakciók tagjai adják át egymásnak: LMP, MSZP, DK és független képviselők.  Dr. Keresztes László Lóránt magyar zászlót, Demeter Márta európai uniós zászlót tart a kezében.) minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő többi pontjáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3353/27. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(Jelzésre:) L. Simon László képviselő arról tájékoztatott, hogy nem működik a gépe, tehát innentől kezdve, kérem, egy szavazatot majd mindig hozzárakni. (Jelzésre:) Működik.

Most a zárószavazás következik. Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a szavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3353/32. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3353/32. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló T/3354. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Tordai Bence az „Ellenállás tüntetéssorozat” feliratú táblát Orbán Viktor asztala elé teszi.) A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3354/12., összegző jelentését pedig T/3354/13. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a 8., az LMP képviselőcsoportja az 5., 6., 7., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a 2. és a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről döntünk.

Először a 8. számú módosító javaslatot teszem fel döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 126 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Az 5. számú módosító javaslatot teszem fel döntésre. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 129 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.  Bana Tibor: Büszkék lehettek magatokra! Gratulálok! Lopjatok még egy kicsit! Keveset loptatok!)

A 6. számú módosító javaslatról kérdezem az Országgyűlés állásfoglalását. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 131 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 7. számú módosító javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 130 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 2. számú módosító javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

A 3. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-4., 14., 15., 17. és 21. pontjainak elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Először a minősített többséget igénylő pontokról határozunk, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3354/12. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 132 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3354/12. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(12.10)

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3354/17. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3354/17. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állami vagyongazdálkodással és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes önkormányzati vagyont érintő rendelkezésekről szóló T/3369. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3369/5. számon, összegző jelentését pedig T/3369/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 9. és 25. pontjáról, a szintén összefüggő 18. és 23. pontjáról, valamint a 8. pontjáról, a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 20 és 22. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Tájékoztatom önöket továbbá, hogy az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az összegző módosító javaslat általa külön szavazásra kért 8. és 25. pontjáról az Országgyűlés együttesen szavazzon.

Először az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontjairól döntünk, majd ezt követően határozunk az összegző módosító javaslat további pontjairól. Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, minősített többséget igénylő 8. és 25. pontjáról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 8. és 25. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 25. pontjával összefüggő, egyszerű többséget igénylő 9. pontjának elfogadásáról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 18. és 23. pontjairól határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 18. és 23. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 20. és 22. pontjairól határozunk. (Varju László és dr. Oláh Lajos kifeszítenek egy európai uniós zászlót az MSZP padsorai mögött, a páholy előtt.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 20. és 22. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3369. számú, módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló T/3604. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3604/7., összegző jelentését pedig T/3604/8. számon terjesztette elő. (A sziréna elhallgat.)

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat 9. pontjáról külön szavazást kezdeményezett.

Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

A zárószavazás után majd meg fogom adni azt a helyet, ahol az akkumulátort újra lehet tölteni. (Derültség és taps a kormánypártok soraiban.)

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. pontjáról határozunk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. (Újra megszólal és folyamatosan szól a sziréna.)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

(12.20)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 9. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 9. pontját. (Az EU-s zászlót tartó Varju Lászlóhoz és dr. Oláh Lajoshoz Arató Gergely, dr. Vadai Ágnes, dr. László Imre csatlakozik.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 1 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. (A jobbikos képviselők egy hangfalat helyeznek az asztalukra.) Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3604/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját a zárószavazás során, a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. (Bangóné Borbély Ildikó a sajtó képviselőinek fenntartott karzatról lelógat egy EU-s zászlót.)

Felhívom figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3604. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 133 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3604. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló H/3232. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat elfogadásához az Alaptörvény vonatkozó szakasza alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/3232. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Soron következik a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/3371. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3371/8. számon, összegző jelentését pedig T/3371/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 4. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a 4. számú módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. (Folyamatos sípolás.)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3371/8. számú összegző módosító javaslat tartalmilag összefüggő 12., 13. és 14. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. (Elhallgat a sziréna.)

Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1. pontjáról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3371/8. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 1. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, tartalmilag összefüggő, egyszerű többséget igénylő 12., 13. és 14. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3371/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 12., 13. és 14. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Folyamatos sípolás.)

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3371/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.)

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3371. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Folyamatos sípolás.  Taps a kormánypárti képviselők soraiból.  Az első emeleti karzaton tartózkodó olimpikonok felállva tapsolnak.)

Tisztelettel köszöntöm a kiváló és büszkeségünket alkotó olimpikonokat, akik a karzaton figyelték az Országgyűlés munkáját. Bizonyára maradandó emlékkel térnek haza. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból, köztük: Szégyelld magad!  Szégyelld magad az összes haveroddal együtt! Szégyelld magad!)

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 134 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokból.  Abbamarad a sípolás.  A szavazás teljes időtartama alatt folyamatos zaj és mozgás a teremben.)

(12.30)

Soron következik az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/2941. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2941/7. számon, összegző jelentését pedig T/2941/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a 2. és 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

Kérdezem a tisztelt képviselőtársaimat, fenntartjáke a 2. számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Most a 3. számú módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot (Szászfalvi László Tordai Bencének, aki a terem közepén állva mobiltelefonjával felvételt készít: Tordai, tedd le a kezed!  Tordai Bence: Miért?  Szászfalvi László: Tedd le…!) 1 igen szavazattal, 123 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 3., 5., 7., 9. pontjai, illetve a 20. pont első, harmadik és negyedik sorának elfogadásához minősített többség szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2941/7. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 3., 5., 7., 9. pontjait és a 20. pont első, harmadik és negyedik sorát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 130 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2941/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 129 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2941/9. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2941/9. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 132 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2924. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2924/6. számon, összegző jelentését pedig T/2924/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot (Szászfalvi László Tordai Bencének, aki továbbra is a terem közepén állva felvételt készít: Ülj a helyedre, szavazzál! Most a tietekről szavazunk!) igen szavazat nélkül, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el. (Szászfalvi László: Hihetetlen!)

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/2924/6. számú összegző módosító javaslat összefüggő 26., 31. és 34., illetve a szintén összefüggő 21., 32. és 33. pontjairól külön szavazást kezdeményezett.

Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről határozunk, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 20., 22., 23. és 24. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924/6. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 20., 22., 23. és 24. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 132 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, összefüggő, egyszerű többséget igénylő 26., 31. és 34. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 26., 31. és 34. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 132 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért, összefüggő, egyszerű többséget igénylő 21., 32. és 33. pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 21., 32. és 33. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 2 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 129 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kettőharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2924. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(12.40)

Soron következik az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/2934. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2934/6., összegző jelentését pedig T/2934/7. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a 2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 1 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1. és 2. pontjának elfogadásához minősített többségre van szükség, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2934/6. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 128 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2934/6. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 128 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2934/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/2934/8. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló T/3372. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3372/5., összegző jelentését pedig T/3372/6. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3372/5. számú összegző módosító javaslat 7. és 10. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról határozunk, és ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. és 6. pontjairól döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3372/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. és 6. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért egyszerű többséget igénylő összefüggő 7. és 10. pontjainak elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3372/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 7. és 10. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 128 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3372/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 128 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3372/8. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3372/8. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 127 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló T/3635. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3635/5., összegző jelentését pedig T/3635/6. számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3635/5. számú összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét, ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3635/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3635/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(12.50)

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú, valamint az egészségüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3626. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás következik. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3626/8. számon, összegző jelentését pedig T/3626/9. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3626/8. számú összegző módosító javaslat 18. pontjáról külön szavazást kért.

Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd azt követően a külön szavazásra kért pontról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 16. pontjáról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3626/8. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 16. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért, egyszerű többséget igénylő 18. pontjának elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3626/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 18. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3626/8. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3626/11. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3626/11. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/3370. számú törvényjavaslathoz benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, a 72. § szerinti eljárás kezdeményezéséről, illetve ezek elfogadása esetén a túlterjeszkedő javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3370/5. számon, összegző jelentését pedig T/3370/6. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve T/3370/7. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott, illetve a benyújtással egyidejűleg T/3370/8. számon a házszabály 72. §-a szerinti javaslatot tett. Először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről kell döntenünk, majd a 72. § szerinti javaslatról. Ennek elfogadása esetén határozunk a túlterjeszkedő módosító javaslatról. Ezt követően az összegző módosító javaslatról történő döntés, majd a zárószavazás fog következni.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. A házszabály 71. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat valamelyik szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e.

A döntést megelőzően a Törvényalkotási bizottság előadója, majd a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi vélemény előadója szólalhat fel, összesen négyperces időkeretben. Ezt követően az előterjesztő a T/3370/7. számú, túlterjeszkedő javaslattal kapcsolatban ismertetheti álláspontját.

A Törvényalkotási bizottság előzetesen jelezte, hogy előadót nem állít. Megkérdezem, az előterjesztők részéről kíváne valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Jelzésre:) Nem kíván.

Most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősítie a T/3370/7. számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette.

Most a házszabály 72. §-a szerinti javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a T/3370/8. számú javaslatában a házszabály 72. §-a alapján azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule ahhoz, hogy a T/3370/8. számú javaslat alapján a T/3370/7. számú túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslathoz 128 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3370/7. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3370/5. számú összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3370. számú módosult törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

(13.00)

Soron következik a kormányzati igazgatásról szóló T/3610. számú törvényjavaslathoz benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, a 72. § szerinti eljárás kezdeményezéséről, illetve ezek elfogadása esetén a túlterjeszkedő javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3610/7. számon, összegző jelentését pedig T/3610/8. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve, T/3610/5. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott, illetve a benyújtással egyidejűleg T/3610/6. számon a házszabály 72. §-a szerinti javaslatot tett. Először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről kell döntenünk, majd a 72. § szerinti javaslatról. Ennek elfogadása esetén határozunk a túlterjeszkedő módosító javaslatról, ezt követi az összegző módosító javaslatról történő döntés, majd a zárószavazás.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. A házszabály 71. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e. A döntést megelőzően a Törvényalkotási bizottság előadója, majd a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi vélemény előadója szólalhat fel összesen négyperces időkeretben, ezt követően a törvényjavaslat előterjesztője ismertetheti álláspontját kétperces időkeretben.

A Törvényalkotási bizottság előzetesen előadót nem állított. Megkérdezem, az előterjesztők részéről kíváne élni valaki a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősítie a T/3610/5. számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette.

Most a házszabály 72. §-a szerinti javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság T/3610/6. számú javaslatában a házszabály 72. §-a alapján azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule ahhoz, hogy a T/3610/6. számú javaslat alapján a T/3610/5. számú túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4)-(6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslathoz 132 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett hozzájárult.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 2., 8. pontja és 27. pontja, a 310. § (1) bekezdését megállapító rendelkezések elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3610/5. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának minősített többséget igénylő 2., 8. pontját és a 27. pont 310. § (1) bekezdését megállapító rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3610/5. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő további pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 127 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/3610/7. számú összegző módosító javaslat 160. pontjáról külön szavazást kért. Először erről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3610/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 160. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatpontot 131 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3610/7. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosult szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3610. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3610. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 131 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket. (Pfújolás, nagy zaj, sípolás az ellenzéki oldalról.) Kérem, álljanak fel! Kérem képviselőtársaimat, álljanak fel, így köszöntsük a köztársasági elnök urat (Dr. Áder János köztársasági elnök, valamint a Nemzeti Választási Bizottság tag- és póttagjelöltjei bejönnek a páholyba.  Pfújolás, sípolás az ellenzéki oldalon.  A kormánypárti képviselők felállva tapsolnak.  Dr. Varga László: Szégyelld magad!  Közbekiabálások a Jobbik részéről: Szégyelld magad!), az Országos Választási Bizottság jelen lévő tagjait, valamint Pálffy Ilona asszonyt, a Nemzeti Választási Iroda elnökét.

Tisztelt Országgyűlés! A választási eljárásról szóló törvény rendelkezése alapján a köztársasági elnök úr javaslatot tett a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és három póttagjának személyére. Az Országgyűlés elnöke az indítvány alapján S/3935. számon benyújtotta erre vonatkozó személyi javaslatát. Ezt, valamint a jelöltek önéletrajzát a honlapunkról bárki, önök is megismerhették. A köztársasági elnök úr átiratát ismertetem:

„Kövér László házelnök úrnak, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 20. § (1) bekezdése és a 35. § (2) bekezdése alapján az alábbi javaslatot teszem.

Javasolom, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagjává dr. Szalay Tamás Károlyt válassza meg. Javasolom, hogy az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság póttagjává az alábbi személyeket a következő sorrend szerint válassza meg: 1. dr. Téglási András; 2. dr. Firicz László; 3. dr. Bordás Mária.” (Dr. Szél Bernadett bekapcsolja a szirénát, amely ezt követően folyamatosan szól, és dr. Vadai Ágnessel és Kunhalmi Ágnessel a köztársasági elnök páholya elé mennek.  Dr. Vadai Ágnes dr. Áder Jánoshoz beszél.  Kunhalmi Ágnes a magasba emeli a „Behasaltatok a multiknak” feliratú táblát.  Gréczy Zsolt a köztársasági elnök páholya elé megy, telefonjával felvételt készít a páholy előtt történtekről.)

„A javasolt személyek önéletrajzukat átadták, és írásban nyilatkoztak, hogy a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek, a Nemzeti Választási Bizottság tagságával, illetve póttagságával kapcsolatos összeférhetetlenség velük szemben nem áll fenn.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 20. § (3) bekezdésére tekintettel tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az esetleges második és az azt követő szavazásra új jelöltet nem javasolok. Budapest, december hó 5. napján. Üdvözlettel: Áder János”

(13.10)

Tisztelt Országgyűlés! A Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választja meg. Az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a jelöltek megválasztásáról az Országgyűlés egy szavazással dönt. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, megválasztjae a Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait a köztársasági elnök úr javaslata szerint. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a Nemzeti Választási Bizottság tagját és póttagjait 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül megválasztotta. (Dr. Áder János köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság tagja, póttagjai felállnak.  A kormánypárti képviselők állva tapsolnak. – Nagy zaj, sípolás.)

Tisztelt Országgyűlés! A rendkívüli körülmények ellenére engedjék meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásához az Országgyűlés nevében gratuláljak, munkájuk ellátásához jó egészséget és sok sikert kívánjak. Az Országgyűlés határozatát ismertetem, mert a házszabály előírja ennek az ismertetését.

Az Országgyűlés határozata a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról. Az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság tagjának dr. Szalay Tamás Károlyt, Nemzeti Választási Bizottság póttagjának  a következő sorrend szerint  dr. Téglási Andrást, dr. Firicz Lászlót, dr. Bordás Máriát megválasztotta. Ez a határozat az elfogadáskor lép hatályba. Budapest, 2018. december 12. Kövér László. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tagjának és póttagjainak eskütételére a határozathozatalok végén kerül sor. (Bana Tibor: Minden magyar demokrata nevében jelzem, hogy szégyellje magát a köztársasági elnök!  Dr. Fónagy János: Tehetetlen vagy, mi? Tehetetlen!)

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő kezdeményezte „A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról” szóló T/3373. számú törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájának elnapolását. Elfogadott döntésünknek megfelelően az előterjesztés összegző módosító javaslatáról való döntésre és a zárószavazásra ezen az ülésen nem kerül sor.

Soron következik a 2021. évi népszámlálásról szóló T/3609. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3609/9. számon, összegző jelentését pedig T/3609/10. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Párbeszéd a 4. számú, a Demokratikus Koalíció a 3. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a 4. számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 121 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.

Most a 3. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 122 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3609. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 122 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3609/13. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 124 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló T/3613. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3613/14. számon, összegző jelentését pedig T/3613/15. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 4., 5. és 8. számú módosító javaslat fenntartását kezdeményezte. Először ezekről határozunk.

A 4. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Az 5. számú javaslatról kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot igen szavazat nélkül, 127 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazat mellett nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslatról kérem az Országgyűlés állásfoglalását. Kérdezem: fenntartjae ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 2 igen szavazattal, 127 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3613/14. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 129 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3613/17. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 127 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Hungary Helps programról szóló T/3625. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3625/4. számon, összegző jelentését pedig T/3625/5. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. (Dr. Keresztes László Lóránt magyar zászlóval, Demeter Márta európai uniós zászlóval a kezében elfoglalja képviselői helyét.)

(13.20)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3625/4. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3625/6. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 130 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a Magyar-székely összetartozás napjáról szóló H/2681. számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát H/2681/8. számon, összegző jelentését pedig H/2681/9. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság H/2681/8. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a H/2681/10. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/3629. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3629. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 129 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül...

(Jelzésre:) Munkatársaim jelezték, hogy Gyöngyösi frakcióvezető úr ügyrendi javaslatban kíván felszólalni. Megadom a szót, de mivel nem tartózkodik a helyén, így nem tud felszólalni. (Derültség és közbeszólások a kormánypárti padsorokból, köztük: Köszönjük!)

Soron következik a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló T/3621. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. (Gyöngyösi Márton elfoglalja képviselői székét.) A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/3621/5. számon, összegző jelentését pedig T/3621/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/3621/5. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/3621/7. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot 131 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most van lehetőség arra, hogy Gyöngyösi Márton az ügyrendi javaslatát megtegye. Egy perc, frakcióvezető úr, így szól a házszabály. Parancsoljon, öné a szó. Örülök, hogy bent van a kártyája.

Felszólalások:  <<  2  >>    Ülésnap adatai