Készült: 2021.08.04.02:52:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

19. ülésnap, 33. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés határozatképes
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 58:09

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A napirend előtti felszólalások végére értünk.Most arra kérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el helyüket. Mindenki üljön le, tegye be a gépébe a kártyáját, mert helyreállítjuk a számítógépes rendszert. Ez két-három percet is igénybe vehet. Ez alatt az idő alatt, arra kérem képviselőtársaimat, hogy fegyelmezetten maradjanak csöndben, és üljenek a helyükön. Innen fogjuk folytatni, ahogy nekem jelzik, hogy a rendszer rendben van. (Rövid szünet.)

Arra kérem a kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy ők is méltóztassanak elfoglalni a helyüket.

Megnézzük, hogy a rendszer rendesen működike. Arra kérek mindenkit, hogy a kártyáját tegye be a szavazógépbe és ellenőrizze. (Dr. Szél Bernadettnek:) Frakcióvezető asszony, ön is! Jelenlét-ellenőrzést kérek. Kérem mindenkitől, hogy egy gombot szíveskedjék megnyomni! Jelenlét-ellenőrzés következik. Kérem, nyomjanak meg egy gombot! (Megtörténik.) L. Simon képviselő úr is foglalja el a helyét!

(10.20)

Jelen van 187 képviselő, távol van 12. Volte olyan, aki nem tudta megnyomni ez alatt az idő alatt? (Harrach Péter: Nem működik a gépem!  L. Simon László jelentkezik.) Képviselő úr, külön szóltam önnek, hogy foglalja el a helyét.

Akkor még egyszer kérek ellenőrzést, mert nem tudom, hogy működike a gépe. Jelenlét-ellenőrzést kérek. Ismételt jelenlét-ellenőrzést kérek. Kérem, most nyomjanak meg egy gombot! (Megtörténik.)

Jelen van 186, hiányzik 13. (Derültség.  Dr. Vadai Ágnes: Kaspersky Lab!  Harrach Péter: Elnök úr, nem működik a gépem!) Harrach Péter frakcióvezető úr gépe nem működik. Elnézést kérek, sajnos kénytelenek vagyunk…  ilyen még a praxisomban nem fordult elő, ezt is megéltük, hogy a számítógépes rendszerben problémák vannak. (Mirkóczki Ádám: Név szerinti szavazás lesz mindjárt!) Arra kérek minden képviselőt, nagyon szépen kérem kormánypárti képviselőtársaimat is, hogy foglalják el a helyüket. Kovács Zoltán képviselő úr, foglalja el a helyét!

Ismételt ellenőrzést kérek. Jelenlét-megállapítás és a rendszer működőképességének ellenőrzése következik. Kérem, egy jelenléti gombot nyomjanak meg! (Megtörténik.)

Jelen van 187, hiányzik 12 képviselő.

Tisztelt Országgyűlés! A napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Soron következik „A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/389. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/389/1. számon kiigazítást nyújtott be, amely a hálózaton valamennyiünk számára elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/389. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 184 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most soron következik „A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről” szóló T/390. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/390. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik „Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről” szóló T/391. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/391. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik „Az egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Ausztrália között Keretmegállapodás kihirdetéséről” szóló T/392. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/392. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik „A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről” szóló T/393. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/393. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik „A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/394. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/394. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 181 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 9 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik „A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről” szóló T/395. számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/395. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 192 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik „A Turisztikai Világszervezet és Magyarország Kormánya között a Turizmus Világnap központi rendezvénye Budapesten történő megrendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló T/704. számú törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztő T/704/2. számon kiigazítást nyújtott be, amely a Ház hálózatán valamennyiük számára elérhető. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a benyújtott törvényjavaslat kiigazított szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/704. számú törvényjavaslatot a kiigazítással együtt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kiigazított törvényjavaslatot 158 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 32 tartózkodással elfogadta.

(10.30)

Soron következik a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról szóló T/711. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás.

A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/711/5., összegző jelentését pedig T/711/6. számon terjesztette elő.

Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/711/5. számú összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 141 igen szavazattal, 49 nem ellenében és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/711/7. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/711/7. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/711/7. számú egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik „Az állami vagyongazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/709. számú törvényjavaslat zárószavazása.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik képviselőcsoportja a 2. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk.

A 2. számú módosító javaslat Hegedűs Lorántné és Magyar Zoltán képviselőtársaink indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 136 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, és az előterjesztéshez összegző módosító javaslat sem érkezett, a zárószavazás során a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét.

Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/709. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 57 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/709. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/629. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/629/19., összegző jelentését pedig T/629/20. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a 10. és a 11. számú, a Párbeszéd képviselőcsoportja a 9. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 7. és 8. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről szavazunk.

A 10. számú módosító javaslat Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 132 nem ellenében és 1 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.

A 11. számú módosító javaslat Csárdi Antal és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 45 igen szavazattal, 133 nem ellenében és 12 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.

A 9. számú módosító javaslat Szabó Timea és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen szavazattal, 134 nem ellenében és 2 tartózkodó szavazattal nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársaink indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 134 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A 8. számú módosító javaslat Korózs Lajos és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 133 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján az előterjesztő a T/629/19. számú összegző módosító javaslat 49. és 52. pontjairól, a Fidesz képviselőcsoportja az összegző módosító javaslat összefüggő 30., 31., 35., 37., 38., 40., 41., 42., 43. és 46. pontjairól, a 33. pontjáról, valamint a szintén összefüggő 36. és 39. pontjairól, a KDNP képviselőcsoportja pedig az összegző módosító javaslat 47. és összefüggő 50. és 51. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Tájékoztatom önöket továbbá, hogy a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy az összegző módosító javaslat általuk külön szavazásra kért pontjairól az Országgyűlés együttesen szavazzon.

Ennek megfelelően most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért tartalmilag összefüggő, minősített többséget igénylő 30., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42. és 46. pontjainak elfogadásáról határozunk.

(10.40)

Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629/19. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 30., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42. és 46. pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 163 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat iménti javaslatsorral összefüggő, egyszerű többséget igénylő 31., 41., 43., 47., 50. és 51. pontjairól határozunk. Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy a javaslatsor elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 49. pontját, de emellett elfogadható a szintén külön szavazásra kért 52. pontja.

Kérdezem ennek megfelelően a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629/19. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 31., 41., 43., 47., 50. és 51. pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontokat 166 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjairól döntünk. (A Semjén Zsolthoz odalépő Font Sándor felé:) Képviselő úr, foglalja már el a helyét, majd elintézi a szavazások után! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629/19. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjait 157 igen szavazattal, 34 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 52. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629/19. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 52. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 157 igen szavazattal, 35 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629/19. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 156 igen szavazattal, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/629. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 133 igen szavazattal, 58 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/626. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/626/5. számon, összegző jelentését pedig T/626/6. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a kormány a T/626/5. számú összegző módosító javaslat 4. és 5. pontjairól külön szavazást kezdeményezett.

Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részeiről, majd a külön szavazásra kért pontokról. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 7. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 157 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 4. pontjáról határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 5. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot igen szavazat nélkül, 158 nem szavazattal, 32 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 5. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 5. pontját. Kérem, szavazzanak!

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 158 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 23 tartózkodás mellett elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

(10.50)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 157 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/626. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 158 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/623. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/623/5., összegző jelentését pedig T/623/6. számon terjesztette elő.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a kormány a T/623/5. számú összegző módosító javaslat 14. és 15. pontjairól külön szavazást kezdeményezett. Először határozunk az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részéről, majd a külön szavazásra kért pontjairól, és ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/623/5. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 4. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 158 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 14. pontjáról határozunk. Ennek elfogadása kizárja az összegző módosító javaslat szintén külön szavazásra kért 15. pontját. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/623/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 14. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 24 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért 15. pontjáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/623/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő 15. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 158 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Ház! Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/623/5. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 165 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az imént az Országgyűlés nem fogadta el az összegző módosító javaslat minden pontját, a zárószavazás során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Alaptörvény meghatározza a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseinek körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, elfogadjáke a T/623. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 158 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/623. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 157 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 33 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Soron következik az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/714/26., összegző jelentését pedig T/714/29. számon terjesztette elő. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve T/714/27. számon túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott, illetve a benyújtással egyidejűleg T/714/28. számon a házszabály 72. §-a szerinti javaslatot tett.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt Országgyűlést, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP képviselőcsoportja a 18. számú, a Párbeszéd képviselőcsoportja a 20. számú, az LMP képviselőcsoportja pedig a 7., 8. és 12. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A 18. számú módosító javaslat Molnár Zsolt és képviselőtársai indítványa. Ennek elfogadása kizárja a 7. számú módosító javaslatot, és magában foglalja a 12. számú módosító javaslatot. Fenntartásához minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 7. számú módosító javaslat Keresztes László Lóránt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. A fenntartáshoz szintén minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 58 igen szavazattal, 131 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 12. számú módosító javaslat is Keresztes László Lóránt indítványa. A fenntartásához szintén minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

A 20. számú módosító javaslat Kocsis-Cake Olivio és Tordai Bence indítványa. A fenntartáshoz itt is minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 133 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.

(11.00)

A 8. számú módosító javaslat Keresztes László Lóránt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartjae a javaslatot, amelynek a fenntartásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 134 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Ezt követően a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről kell döntenünk, majd a 72. § szerinti javaslatról, és ezután határozunk a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról.

Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (2) bekezdése alapján a Párbeszéd képviselőcsoportja a T/714/26. számú összegző módosító javaslat 39. pontjáról külön szavazást kezdeményezett. Először erről határozunk. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslatpont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/714/26. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 39. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosítójavaslat-pontot 174 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjairól határozunk. Felhívom figyelmüket, hogy ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/714/26. számú összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő további pontjait 134 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjairól határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/714/26. számú összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő további pontjait 132 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Ház! Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a házszabály 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján túlterjeszkedő módosító javaslatot terjesztett elő T/714/27. számon. A házszabály 71. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a házszabály 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükségese.

A döntést megelőzően a Törvényalkotási bizottság előadója, majd a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi vélemény előadója szólalhat fel, összesen négyperces időkeretben. Ezt követően a törvényjavaslat előterjesztője ismertetheti kétperces időkeretben álláspontját. A Törvényalkotási bizottság előzetesen jelezte, hogy nem állít előadót. Megkérdezem az előterjesztőket, kívánnake a kétperces lehetőség keretein belül felszólalni. (Jelzésre:) Nem kívánnak.

Most, tisztelt Ház, a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, szabályszerűnek minősítie a T/714/27. számú túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslatot 133 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett szabályszerűnek minősítette.

Most a házszabály 72. § szerinti javaslatról döntünk. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság T/714/28. számú javaslatában a házszabály 72. §-a alapján azt javasolja, hogy az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4), (5) és (6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule ahhoz, hogy a T/714/28. számú javaslat alapján a T/714/27. számú túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. § (4), (5), (6) bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a javaslathoz 134 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett hozzájárult.

Most a túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1. pontja elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/714/27. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 134 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a Törvényalkotási bizottság T/714/27. számú szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő további pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontját 132 igen szavazattal, 53 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Ennek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal és a túlterjeszkedő módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a módosult törvényjavaslat sarkalatossági rendelkezése meghatározza a minősített többséget igénylő rendelkezések körét. Ezek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/714. számú módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 134 igen szavazattal, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(11.10)

Most a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a T/714. számú módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 134 igen szavazattal, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Most kétperces technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)

Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy akiknek halaszthatatlan, sürgős hivatali feladatuk ellátása miatt most távozniuk kell, azt a lehető leggyorsabban és a lehető legcsöndesebben végezzék el, hogy folytatni tudjuk munkánkat. Megértésüket kérem és várom. (Rövid szünet.)

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Arra kérem az ülésteremben maradt képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek elfoglalni helyüket, hogy az ülés menetének zavartalanságát biztosítani lehessen. Megértésüket köszönöm.

Soron következik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A Gulyás Gergely és Dunai Mónika fideszes képviselőtársaink által benyújtott T/710. számú előterjesztés és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlament informatikai hálózatán mindenki számára  mármint valamennyi képviselőtársunk számára  elérhetők.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Dunai Mónika képviselő asszonynak, a bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó.

Felszólalások:  <<  33  >>    Ülésnap adatai