Készült: 2021.09.19.05:01:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

39. ülésnap (2018.11.13.), 30. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A magyar felsőoktatás működését, oktatási és képzési feladatait a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés alapvetően a jogalkalmazói tapasztalatok alapján szükségessé váló módosításokat tartalmazza a törvényben és a felsőoktatás szabályozásához kapcsolódó egyes jogszabályokban. Engedjék meg, hogy a fontosabb, nagyobb jelentőségű változásokat kiemeljem, néhányat szíves figyelmükbe ajánljak.A tervezet talán legfontosabb módosítása, hogy ennek alapján az egy főre megállapított hallgatói normatíva összege a 119 ezer forint/év összegről  a szociális része emelésével  2019-re, tehát a jövő évre 128 520 forint/év összegre emelkedik, majd 2020-tól a tanulmányi rész azonos mértékű növelésével ez az összeg 166 600 forintra változik, így tehát két év alatt 119 ezer forintról 166 600 forintra emelkedik a hallgatói normatíva összege. 2020-ra mostantól számítva 40 százalékkal emelkedik ez a hallgatóinormatíva-támogatás.

A doktori képzésre felvehető, magyar állami ösztöndíjjal támogatott keretlétszámot is megemeli a javaslat, 1300 főről 2 ezer főre történő növeléssel, hogy minél nagyobb mértékben hozzáférhetővé váljon a legmagasabb szintű hazai képzési szint, a doktori képzésre is minél többen iratkozzanak be; a magyar felsőoktatás akár kutatásban, fejlesztésben, innovációban minél előrébb jusson, minél több fiatal rendelkezzen állami ösztöndíjjal a doktori képzése alatt.

A tapasztalatok alapján a kormány módosítani javasolja a felsőoktatási felvételi döntésekkel szemben benyújtott jogorvoslat elbírálásának eljárási szabályait is. A felsőoktatási felvételi eljárások jogorvoslati rendszerének változásával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatallal és az Igazságügyi Minisztériummal történt egyeztetések alapján a törvényjavaslat arra tesz javaslatot, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a bíróság számára eljárási időkeretet írjon elő, így a felek és a bíróság számára a törvényben megállapított határidők helyett a tárgyalás kitűzésére, valamint a határozat írásba foglalására a főszabályoknál rövidebb határidőket állapítson meg. Nyilván ez azért szükséges, mert a felvételi eljárásnak más a menetrendje, mint egy általános közigazgatási eljárásnak. A tervezet a bíróság számára 45 napos határidőkeretet határoz meg, amely a végső határideje annak, hogy kedvező elbírálás esetén a hallgató az adott tanévben megkezdhesse a tanulmányait, így nem csúszik ki a felvételi eljárásból az, akinek igazat adnak a jogorvoslati eljárásban. Fontos garancia ez minden hallgató számára.

(10.50)

Fontos elem még a módosításban, hogy 2017. január 1-jétől az oktatásért felelős miniszter felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősíthet és a működését támogatásban részesítheti. 2017. október 4-én írták alá a magyar kormány és a Magyarországi Református Egyház közötti viszony alapelveiről, az együttműködést meghatározó feladatokról szóló megállapodást, amely az 1998-ban kötött hasonló megállapodást újította meg, bővítette ki. A megállapodás értelmében a kormány kezdeményezi a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény olyan módosítását  ez fekszik most önök előtt , amely lehetővé teszi a Károli Gáspár Református Egyetemnek mint a református egyház hitéleti és világi képzést is nyújtó egyetemének kiemelt egyetemként történő elismerését.

A törvényjavaslatban a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény módosítására is javaslatot tesz a kormány, azzal a céllal, hogy az európai uniós jognak megfelelően kerüljön szabályozásra az úgynevezett riasztási mechanizmus, vagyis az az európai szintű szabályrendszer, amelynek keretében az uniós tagállamok értesítik egymást egyes meghatározott szakmák gyakorlóit érintően meghatározott, a szakma gyakorlásától eltiltó döntésükről.

Végezetül a rektor és a kancellár kettős vezetéséből fakadó tapasztalatok alapján pontosításra kerülnek a javaslat szerinti munkáltatóijogkör-gyakorlásra, valamint a kancellári pályázatra vonatkozó szabályok.

Tisztelt Ház! Az előzőekben kiemelt célok megvalósítása érdekében kérem, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslatot, annak megvitatását követően, a szavazás során egyetértésükkel szíveskedjenek támogatni. Azt hiszem, hogy mind a hallgatói normatívának a 40 százalékos emelése, mind a hallgatók számára a felvételi eljárásban a kedvezmények adása, mind egy újabb egyetemnek a kiemeltté minősítése, valamint a különböző szakmák kapcsán az eltiltásról való döntésnek a kölcsönös kiértesítése az EU-s tagállamok között olyasfajta szabály, amelyet minden párt jó szándékkal támogathat, természetesen csak akkor, ha szakmai és nem politikai céljai vannak a felsőoktatás terén. Várom az észrevételeiket és kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  30  Következő    Ülésnap adatai