Készült: 2022.07.01.03:31:09 Dinamikus lap

Bizottság által benyújtott indítványok 2018-2022


Önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Benyújtók
1 H/17733 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről Igazságügyi bizottság
2 H/17600 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. évi beszámolójának elfogadásáról Igazságügyi bizottság
3 H/17391 szöveges PDF A Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
4 H/17390 szöveges PDF Az ügyészség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
5 H/16380 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
6 H/13952 szöveges PDF A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
7 H/13947 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról Igazságügyi bizottság
8 H/13930 szöveges PDF Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
9 T/13631 szöveges PDF Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról Igazságügyi bizottság
10 H/11093 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
11 H/9465 szöveges PDF A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2017. január - 2018. december) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
12 H/8006 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2018. évi beszámolója elfogadásáról Igazságügyi bizottság
13 H/7916 szöveges PDF Az ügyészség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
14 H/7915 szöveges PDF A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2018. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
15 H/6545 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
16 H/6544 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
17 H/3896 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2017. évi beszámolója elfogadásáról Igazságügyi bizottság
18 H/3895 szöveges PDF Az ügyészség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
19 H/3607 szöveges PDF A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2017. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
20 H/3606 szöveges PDF A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
21 H/2159 szöveges PDF Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről Igazságügyi bizottság
22 H/2158 szöveges PDF A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről Igazságügyi bizottság

Nem önálló indítványok
  Iromány Szöveg Cím Típus Benyújtók
1 18249/2 szöveges PDF A Völner-üggyel összefüggésben megállapítható kormányzati felelősséget feltáró eseti bizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
2 18205/4 szöveges PDF Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
3 18132/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáró Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
4 18130/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
5 18101/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
6 18046/2 szöveges PDF Javaslat a végrehajtási eljárások egyes részletszabályainak módosítására Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
7 17921/2 szöveges PDF Az önálló bírósági végrehajtói tevékenység nonprofit jellegűvé alakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
8 17904/2 szöveges PDF A végrehajtási eljárások azonnali hatályú felfüggesztéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
9 17876/3 szöveges PDF Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2020. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
10 17846/2 szöveges PDF A közélet tisztaságát veszélyeztető bűncselekménnyel vádolt politikai felsővezetők juttatásairól szóló szabályok módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
11 17733/1 szöveges PDF Országos népszavazás elrendeléséről Kivételességi javaslat Igazságügyi bizottság
12 17671/5 szöveges PDF A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
13 17657/2 szöveges PDF A nők érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
14 17651/2 szöveges PDF Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
15 17604/2 szöveges PDF Javaslat az alkohol ellenőrzés bevezetésére Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
16 17578/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők kötelező oltásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
17 17531/2 szöveges PDF A kötelező erőszakkezelésről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
18 17443/4 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
19 17438/3 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
20 17434/5 szöveges PDF Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
21 17434/4 szöveges PDF Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
22 17434/2 szöveges PDF Az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
23 17327/2 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
24 17282/2 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
25 17280/3 szöveges PDF A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
26 17280/2 szöveges PDF A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
27 17279/2 szöveges PDF A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
28 17277/5 szöveges PDF Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
29 17277/4 szöveges PDF Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
30 17265/3 szöveges PDF Egyes választási tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
31 17265/2 szöveges PDF Egyes választási tárgyú törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
32 17188/12 szöveges PDF A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
33 17147/4 szöveges PDF Egyes közjogi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
34 17068/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
35 17053/3 szöveges PDF A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
36 17040/2 szöveges PDF Az egyéni körzetben megválasztott képviselők választókerületük elhanyagolása miatti fizetéscsökkentéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
37 17039/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
38 17022/2 szöveges PDF A katolikus egyházon belüli, kiskorúakat érintő szexuális visszaélések átfogó vizsgálatára létrehozott kormányzati vizsgálóbizottság felállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
39 17004/3 szöveges PDF Az országos népszavazási eljárás módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
40 17004/2 szöveges PDF Az országos népszavazási eljárás módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
41 17000/2 szöveges PDF A bejelentők védelméről és a közérdekvédelmi eljárásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
42 16999/2 szöveges PDF A korrupcióellenes ügyészségről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
43 16998/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
44 16591/2 szöveges PDF A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi... törvény hatálybalépés előtti módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
45 16564/1 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról (Dr. Márki Zoltán) Bizottsági vélemény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
46 16497/2 szöveges PDF A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
47 16442/2 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény a szexuális bűncselekmények elleni hatékony fellépés érdekében történő módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
48 16379/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
49 16367/8 szöveges PDF A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
50 16365/11 szöveges PDF A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
51 16365/10 szöveges PDF A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
52 16365/2 szöveges PDF A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
53 16242/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
54 16222/3 szöveges PDF A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
55 16222/2 szöveges PDF A pártalapítványokat érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
56 16218/5 szöveges PDF A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
57 16218/4 szöveges PDF A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
58 16212/4 szöveges PDF A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
59 16212/3 szöveges PDF A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
60 16212/2 szöveges PDF A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
61 16207/3 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
62 16207/2 szöveges PDF A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
63 16206/4 szöveges PDF A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
64 16206/3 szöveges PDF A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
65 16205/4 szöveges PDF A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
66 16205/3 szöveges PDF A kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
67 16200/3 szöveges PDF A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
68 16200/2 szöveges PDF A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
69 16182/2 szöveges PDF A képviselő-testületek "újranyitásáról" Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
70 16142/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
71 16118/1156 szöveges PDF Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
72 16091/2 szöveges PDF A kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
73 16058/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a köztársasági elnök közvetlen választásának bevezetése érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
74 16044/2 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok levélben történő szavazását biztosító módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
75 15997/5 szöveges PDF A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
76 15997/4 szöveges PDF A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
77 15993/3 szöveges PDF A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
78 15993/2 szöveges PDF A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
79 15991/5 szöveges PDF A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
80 15991/4 szöveges PDF A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
81 15990/2 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
82 15972/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
83 15972/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
84 15969/2 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
85 15967/3 szöveges PDF A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
86 15967/2 szöveges PDF A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
87 15903/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
88 15798/2 szöveges PDF A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvénynek az állami kitüntetések visszavonhatóságához szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
89 15710/12 szöveges PDF A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
90 15710/11 szöveges PDF A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
91 15703/4 szöveges PDF Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
92 15703/3 szöveges PDF Az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
93 15702/3 szöveges PDF A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
94 15702/2 szöveges PDF A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
95 15699/4 szöveges PDF Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
96 15576/2 szöveges PDF A politikára szüksége van a sportnak, de a politikusra nincs Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
97 15396/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a koronavírus okozta gazdasági és szociális válság enyhítése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
98 15229/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályaival kapcsolatos módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
99 15201/2 szöveges PDF A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
100 15189/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
101 15161/2 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosa hivatalának bővítéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
102 15160/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
103 15159/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
104 14949/3 szöveges PDF A nemzeti adatvagyonról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
105 14949/2 szöveges PDF A nemzeti adatvagyonról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
106 14890/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
107 14858/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
108 14800/8 szöveges PDF A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
109 14797/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
110 14788/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
111 14728/2 szöveges PDF A koronavírus-járvány kormányzati kezelésének hibáit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
112 14723/2 szöveges PDF Az Európai Gyógyszerügynökség által nem engedélyezett kínai koronavírus vakcina beszerzésével és engedélyezésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
113 14655/2 szöveges PDF A gazdasági válság kezelését ellenőrző vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
114 14647/3 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2020. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
115 14356/2 szöveges PDF A kormánytagok, valamint az országgyűlési képviselők droghasználatának ellenőrzéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
116 14343/2 szöveges PDF Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi ... törvény egyes rendelkezéseinek a nemi identitáson és a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció megelőzése érdekében szükséges hatályba nem léptetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
117 14341/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
118 14315/3 szöveges PDF Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2019. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
119 14257/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
120 14256/2 szöveges PDF A várakozási díj veszélyhelyzet idején történő alkalmazása érdekében egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
121 14252/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
122 14159/2 szöveges PDF A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
123 13981/2 szöveges PDF A kötelező erőszakkezelésről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
124 13954/3 szöveges PDF A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
125 13954/2 szöveges PDF A börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
126 13928/3 szöveges PDF Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
127 13928/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
128 13679/13 szöveges PDF Egyes választási tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
129 13679/12 szöveges PDF Egyes választási tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
130 13674/2 szöveges PDF Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
131 13670/5 szöveges PDF Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
132 13670/4 szöveges PDF Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
133 13669/3 szöveges PDF A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
134 13656/2 szöveges PDF MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK KILENCEDIK MÓDOSÍTÁSA Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
135 13648/6 szöveges PDF Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
136 13648/5 szöveges PDF Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
137 13647/10 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
138 13637/2 szöveges PDF A kereszténység védelmében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
139 13631/8 szöveges PDF Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról Előterjesztői tájékoztató Igazságügyi bizottság
140 13631/7 szöveges PDF Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról Törvényalkotási bizottság előrehozott eljárásának kezdeményezése Igazságügyi bizottság
141 13631/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését biztosító módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
142 13572/2 szöveges PDF A vallási gyűlölet szítására alkalmas karikatúrák készítésének és terjesztésének betiltásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
143 13563/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
144 13558/2 szöveges PDF A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekpornográfia áldozatai sértetti minőségének elismeréséhez szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
145 13471/6 szöveges PDF A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
146 13469/3 szöveges PDF A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
147 13469/2 szöveges PDF A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
148 13467/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
149 13262/5 szöveges PDF Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
150 13262/4 szöveges PDF Egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
151 13257/5 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
152 13257/4 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
153 13175/1 szöveges PDF A Kúria elnökének megválasztásáról (dr. Varga Zsolt András) Bizottsági vélemény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
154 13098/11 szöveges PDF A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
155 12975/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
156 12964/2 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
157 12916/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló és a közpénzek felett rendelkező személyeknek nyújtott nagy értékű ingyenes juttatások korlátozásához szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
158 12892/2 szöveges PDF A tizennyolcadik életévüket be nem töltött áldozatok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elévülési idejének növeléséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
159 12804/2 szöveges PDF A szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges egyes büntetőjogi szabályozások szigorításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
160 12091/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
161 11296/2 szöveges PDF A Hagia Sophia mecsetté alakítása elleni tiltakozásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
162 11246/2 szöveges PDF A gyermekek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
163 11245/2 szöveges PDF A pedofília miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének bevezetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
164 11237/2 szöveges PDF A pedofília, gyermekpornográfia és a kiskorúak kihasználásának üldözéséről, határozott büntetéséről, a közbizalom helyreállításáról, valamint az ehhez a szükséges intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
165 11182/2 szöveges PDF A koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos kormányzati döntések helyénvalóságát vizsgáló bizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
166 11135/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a koronavírus okozta gazdasági és szociális válság enyhítése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
167 11058/2 szöveges PDF A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénynek az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében történő hatályon kívül helyezéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
168 11020/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
169 10990/4 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
170 10990/3 szöveges PDF A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
171 10953/3 szöveges PDF A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
172 10953/2 szöveges PDF A hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
173 10952/2 szöveges PDF A hatékonyabb állatvédelem érdekében hozott intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
174 10860/3 szöveges PDF A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
175 10860/2 szöveges PDF A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
176 10755/2 szöveges PDF Egyes törvények Csongrád megye névváltozásával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
177 10748/12 szöveges PDF A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
178 10748/11 szöveges PDF A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
179 10747/3 szöveges PDF A veszélyhelyzet megszüntetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
180 10744/3 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
181 10744/2 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
182 10710/822 szöveges PDF Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
183 10606/2 szöveges PDF A rendeleti kormányzás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
184 10595/2 szöveges PDF Köszönet, tisztelet és elismerés Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
185 10594/2 szöveges PDF A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályon kívül helyezéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
186 10592/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
187 10549/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyv módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
188 10534/2 szöveges PDF Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
189 10528/3 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
190 10528/2 szöveges PDF A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
191 10393/2 szöveges PDF A gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás elutasításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
192 10316/3 szöveges PDF Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
193 10316/2 szöveges PDF Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
194 10309/4 szöveges PDF Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
195 10309/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
196 10307/3 szöveges PDF Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
197 10307/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
198 10303/3 szöveges PDF A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
199 10303/2 szöveges PDF A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
200 10298/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
201 10189/2 szöveges PDF Magyarország népképviseleti rendszerének harminc évvel ezelőtti visszaállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
202 10154/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról a koronavírus-járvány idején elkövetett csalások és információs rendszer elleni egyes bűncselekmények visszaszorítása érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
203 10148/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek az országgyűlési képviselők javadalmazásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályaival kapcsolatos módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
204 10131/2 szöveges PDF A kiemelt állami javadalmazásban részesülő vezetőknek a koronavírus-járvány elleni védekezésbe történő bevonásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
205 9952/2 szöveges PDF A végrehajtási eljárások szüneteltetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
206 9934/6 szöveges PDF Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
207 9934/5 szöveges PDF Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
208 9918/3 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
209 9918/2 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
210 9865/2 szöveges PDF A koronavírus elleni védekezésről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
211 9850/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
212 9849/2 szöveges PDF A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a Kormány tájékoztatási kötelezettségeiről, valamint az Országgyűléssel való együttműködés különleges szabályairól Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
213 9827/2 szöveges PDF A koronavírus elleni védekezésről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
214 9822/2 szöveges PDF A koronavírus elleni védekezés érdekében a veszélyhelyzetben bevezetett rendkívüli intézkedések megerősítéséről és hatályának meghosszabbításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
215 9790/13 szöveges PDF A koronavírus elleni védekezésről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
216 9717/1 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról (dr. Juhász Miklós) Bizottsági vélemény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
217 9677/4 szöveges PDF Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
218 9677/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
219 9473/4 szöveges PDF A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
220 9473/3 szöveges PDF A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
221 9473/2 szöveges PDF A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
222 9458/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a szabadnapokkal történő visszaélések visszaszorítása érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
223 9446/2 szöveges PDF Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
224 9356/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
225 9284/4 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
226 9284/2 szöveges PDF A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
227 9280/8 szöveges PDF Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
228 9280/7 szöveges PDF Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
229 9268/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselői tekintély visszaállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
230 9241/8 szöveges PDF A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
231 9241/7 szöveges PDF A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
232 9226/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
233 9218/2 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság 27/2019. (X.22.) AB határozatában és 30/2019. (XI. 4.) AB határozatában foglaltak végrehajtása érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
234 9150/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők, a Kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról, valamint - a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás szigorításával - vagyonuk átláthatóságának a növeléséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
235 9148/2 szöveges PDF A nők elleni és a családon belüli erőszak elleni intézkedésekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
236 9029/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők droghasználatának ellenőrzéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
237 9015/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
238 9013/2 szöveges PDF A közvélemény-kutatás adatainak közérdekből nyilvános adattá nyilvánításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
239 8991/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
240 8988/3 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2019. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
241 8966/2 szöveges PDF Az ügyészség napja megünneplésének ideiglenes felfüggesztéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
242 8930/2 szöveges PDF Az önálló zöld csúcsminisztérium felállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
243 8913/2 szöveges PDF A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a gyermekek biztonsága érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
244 8593/2 szöveges PDF A közpénzek családi kapcsolatokra tekintettel történő kifizetésének korlátozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
245 8551/3 szöveges PDF Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2018. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
246 8445/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról a polgármesterek szabadságolási szabályainak átalakítása érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
247 8443/2 szöveges PDF Az Isztambuli Egyezményhez való halaszthatatlan csatlakozásról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
248 8429/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásán végzett tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
249 8428/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-án megtartott választásán végzett tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
250 8394/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
251 8393/3 szöveges PDF A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-án megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
252 8375/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
253 8356/1 szöveges PDF Az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról (dr. Senyei György Barna) Bizottsági vélemény közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
254 8192/2 szöveges PDF A közigazgatási bíróságok felállításáról szóló szabályozás jogrendszerből történő kivezetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
255 8044/14 szöveges PDF Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
256 8044/13 szöveges PDF Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
257 8044/2 szöveges PDF Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
258 8042/12 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
259 8042/11 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
260 8042/2 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
261 8023/5 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
262 8023/4 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
263 8020/2 szöveges PDF A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
264 8019/2 szöveges PDF A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
265 8017/5 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
266 8017/4 szöveges PDF A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
267 8016/6 szöveges PDF Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
268 8016/5 szöveges PDF Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
269 8008/2 szöveges PDF A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
270 7991/4 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
271 7991/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosításáról, az önálló közigazgatási bíráskodás megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
272 7961/2 szöveges PDF Az új Fővárosi Közgyűlés által elfogadott átláthatósági rendelkezések érvényesítéséről a magyarországi önkormányzatoknál Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
273 7951/2 szöveges PDF Az adósságcsapdába került személyek megsegítéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
274 7844/3 szöveges PDF A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
275 7844/2 szöveges PDF A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
276 7821/1 szöveges PDF Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról (dr. Handó Tünde) Bizottsági vélemény közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
277 7770/2 szöveges PDF Az országgyűlési sajtótudósítás biztosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
278 7701/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
279 7693/3 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
280 7693/2 szöveges PDF Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
281 7690/3 szöveges PDF Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
282 7690/2 szöveges PDF Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
283 7611/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek az állatvédelem megerősítése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
284 7580/1 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet) Bizottsági vélemény közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
285 7556/24 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
286 7556/8 szöveges PDF A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
287 7553/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselők pártpolitikai tevékenységének hatékonyabb korlátozásához szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
288 7523/2 szöveges PDF A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
289 7453/2 szöveges PDF A polgármesterek összeférhetetlenségének megállapításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
290 7296/2 szöveges PDF A külföldről érkező szennyvíziszap hazánkban történő lerakásának körülményeit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
291 7269/2 szöveges PDF Az egyes kormányzati szoftverlicensz beszerzések körülményeinek tisztázására, valamint az ezekkel kapcsolatos korrupció feltárását szolgáló vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
292 7193/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
293 7082/2 szöveges PDF Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
294 6699/2 szöveges PDF A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, a korrupciós finanszírozási illetékről, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
295 6668/1 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosa megválasztásáról Bizottsági vélemény közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról Igazságügyi bizottság
296 6659/2 szöveges PDF Állatkínzásért elítélt személyek adatbázisának létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
297 6545/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
298 6544/3 szöveges PDF Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
299 6475/2 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
300 6455/2 szöveges PDF A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
301 6449/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
302 6417/2 szöveges PDF Az emberi és kisebbségi jogokról és az ezeket fenyegető szervezetekről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
303 6361/12 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
304 6361/4 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
305 6353/4 szöveges PDF Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
306 6353/3 szöveges PDF Egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
307 6322/821 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
308 6322/17 szöveges PDF Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
309 6307/2 szöveges PDF Orbán Viktor miniszterelnök felelőssége a magyar média külföldiek által segített felvásárlásának ügyében és az ehhez kapcsolódó korrupciós ügyletekben Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
310 6295/2 szöveges PDF A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
311 6215/2 szöveges PDF A választások tisztaságának és átláthatóságának előmozdítása, valamint a szavazatszámláló bizottsági tagok egységes díjazásának megteremtése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
312 6212/3 szöveges PDF A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
313 6212/2 szöveges PDF A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
314 6135/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
315 6027/2 szöveges PDF A közterületi parkolással összefüggő törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
316 5975/2 szöveges PDF A kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
317 5907/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a devizaalapú hitelszerződésekkel kapcsolatos kilakoltatások felfüggesztése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
318 5869/2 szöveges PDF A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
319 5605/2 szöveges PDF Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
320 5604/2 szöveges PDF A Fidesz párttagsággal rendelkező személyek által bérelt önkormányzati bérlakások szabályozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
321 5430/2 szöveges PDF A politikai okokból üldözött, megkínzott vagy meggyilkolt gyermekek és fiatalok emléknapjáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
322 5339/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt nyilvánosságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
323 5244/5 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
324 5244/2 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
325 5241/14 szöveges PDF A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
326 5241/13 szöveges PDF A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
327 5241/2 szöveges PDF A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
328 5237/3 szöveges PDF Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
329 5237/2 szöveges PDF Egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
330 4819/3 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
331 4819/2 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
332 4784/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
333 4783/2 szöveges PDF A kiemelt közbizalmat igénylő tisztségek betöltéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
334 4542/3 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2018. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
335 4513/3 szöveges PDF A vagyonkezelő alapítványokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
336 4479/3 szöveges PDF Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
337 4479/2 szöveges PDF Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
338 4396/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
339 4369/2 szöveges PDF A közhatalmat gyakorlók, valamint a közbeszerzések nyerteseinek vagyonosodásának átláthatóságáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
340 4313/2 szöveges PDF A közszolgálati tisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
341 4076/3 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők jogainak védelméről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
342 4006/3 szöveges PDF Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
343 3897/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a belépési engedélyek kiadásával összefüggő rendelkezéseinek a módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
344 3731/2 szöveges PDF A magyar állami szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli Magyarországra szökésében történő közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
345 3697/2 szöveges PDF A miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott vagy a miniszteri biztos képviselő tiszteletdíjával kapcsolatban az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
346 3669/2 szöveges PDF Az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
347 3667/2 szöveges PDF A hitelkárosultak igényérvényesítésének támogatása érdekében a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
348 3618/9 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
349 3618/8 szöveges PDF A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
350 3610/3 szöveges PDF A kormányzati igazgatásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
351 3610/2 szöveges PDF A kormányzati igazgatásról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
352 3609/7 szöveges PDF A 2021. évi népszámlálásról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
353 3609/6 szöveges PDF A 2021. évi népszámlálásról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
354 3606/1 szöveges PDF A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2015. február - 2017. február) címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
355 3594/2 szöveges PDF Az állatkínzókkal szembeni hatékony fellépés megteremtése érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
356 3531/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
357 3456/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról az országgyűlési képviselők iskolai végzettségével kapcsolatos adatszolgáltatások szabályozásának érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
358 3387/2 szöveges PDF A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
359 3370/3 szöveges PDF A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
360 3370/2 szöveges PDF A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
361 3354/10 szöveges PDF A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
362 3354/9 szöveges PDF A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
363 3353/25 szöveges PDF A közigazgatási bíróságokról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
364 3353/24 szöveges PDF A közigazgatási bíróságokról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
365 3293/3 szöveges PDF Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
366 3293/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
367 3292/9 szöveges PDF Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
368 3292/8 szöveges PDF Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
369 3252/3 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
370 3252/2 szöveges PDF A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
371 3232/3 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
372 3232/2 szöveges PDF Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
373 3010/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek az Országos Bírói Tanács függetlensége és hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
374 2941/5 szöveges PDF Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
375 2941/4 szöveges PDF Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
376 2939/6 szöveges PDF A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
377 2939/5 szöveges PDF A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
378 2936/4 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
379 2936/3 szöveges PDF Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
380 2934/4 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
381 2934/3 szöveges PDF Egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
382 2930/20 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
383 2930/2 szöveges PDF Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
384 2923/8 szöveges PDF Az egyes bírósági eljárások elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
385 2159/1 szöveges PDF Az orosz közösség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
386 2158/1 szöveges PDF A székelyek Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezésről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
387 1788/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közhatalmat gyakorló és a közpénzek felett rendelkező személyeknek nyújtott nagy értékű ingyenes juttatások korlátozásához szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
388 1728/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a magánélet védelméhez szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
389 1671/24 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
390 1671/3 szöveges PDF A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
391 1659/3 szöveges PDF Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
392 1659/2 szöveges PDF Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
393 1658/3 szöveges PDF A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
394 1658/2 szöveges PDF A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
395 1606/2 szöveges PDF Az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségének kibővítéséről és az Alkotmánybíróság egyes jogainak helyreállításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
396 1605/2 szöveges PDF Az országgyűlési képviselők választásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
397 1541/2 szöveges PDF A képviselők és az állami támogatásban részesülő pártok vezető testületei tagjainak, illetve a velük egy háztartásban élő hozzátartozók vagyonbevallásának újra szabályozását előkészítő eseti bizottságról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
398 1513/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása érdekében a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
399 1512/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása, a tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
400 1511/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása érdekében az országgyűlési képviselők jogállami követelményeknek eleget tevő választásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
401 1503/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása érdekében az Isztambuli Egyezmény elfogadásáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
402 1502/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása és a tiszta politikai közélet megteremtése érdekében az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény és a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
403 1501/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása, a tiszta politikai közélet megteremtése és a bírói önigazgatás erősítése érdekében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
404 1500/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása érdekében a civil szervezetek önkényes, hátrányos vagy ésszerűtlen megkülönböztetésének megszüntetéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
405 1499/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülése érdekében szükséges törvények módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
406 1498/2 szöveges PDF A demokrácia helyreállítása és a tiszta politikai közélet megteremtése érdekében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség újraszabályozásának koncepciójáról. Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
407 1487/8 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
408 1487/4 szöveges PDF A Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
409 1358/3 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
410 1358/2 szöveges PDF A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
411 1164/2 szöveges PDF Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről, valamint az állampárti vezetők és a diktatúra állambiztonsága hivatásos állományának egyes közhivatalok viseléséből való kizárása érdekében szükséges törvénymódosításokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
412 965/2 szöveges PDF A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek felfüggesztéséről Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
413 961/2 szöveges PDF A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
414 872/2 szöveges PDF A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról a lakcímre visszaélésszerűen történő bejelentkezések megszüntetése érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
415 870/2 szöveges PDF A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása, az Országos Bírósági Hivatal hatékonyabb parlamenti felügyeletének megteremtése érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
416 714/25 szöveges PDF Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
417 714/24 szöveges PDF Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
418 711/3 szöveges PDF A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
419 711/2 szöveges PDF A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
420 707/8 szöveges PDF A gyülekezési jogról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
421 707/7 szöveges PDF A gyülekezési jogról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
422 706/5 szöveges PDF A magánélet védelméről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
423 706/4 szöveges PDF A magánélet védelméről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
424 705/2 szöveges PDF A gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról és a lobbisták nyilvántartásáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
425 623/3 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
426 623/2 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
427 618/2 szöveges PDF A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról a szavazólapon szereplő névazonos jelöltek problémájának megoldása érdekében Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
428 617/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a devizaadósok védelmében szükséges módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
429 616/2 szöveges PDF Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
430 615/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
431 503/833 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
432 503/2 szöveges PDF Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról Igazságügyi bizottság
433 486/2 szöveges PDF Miniszterelnöki tisztség a Soros-ösztöndíjjal való összeférhetetlenségének kimondása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
434 416/3 szöveges PDF A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2017. évi tevékenységéről Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról Igazságügyi bizottság
435 386/4 szöveges PDF Az üzleti titok védelméről Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
436 386/3 szöveges PDF Az üzleti titok védelméről Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
437 335/2 szöveges PDF Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
438 333/6 szöveges PDF Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
439 333/5 szöveges PDF Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
440 332/9 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása Bizottsági jelentés részletes vitáról Igazságügyi bizottság
441 332/8 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Igazságügyi bizottság
442 20/2 szöveges PDF Magyarország Alaptörvényének hetedik módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
443 19/2 szöveges PDF Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság
444 13/2 szöveges PDF A pénzügyi intézmények deviza alapú és forint fogyasztói kölcsönszerződésein alapuló végrehajtási eljárásokról Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről Igazságügyi bizottság