Készült: 2021.07.30.22:29:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap, 39. felszólalás
Felszólaló Jakab István (Fidesz)
Felszólalás oka határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:00

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk. Kérem, foglalják el helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyeztéke a szavazógépben.Tisztelt Országgyűlés! Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatról döntünk. A Házbizottság mai ülésén azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/6597. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/6597/2. számon a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárule a házszabálytól való eltéréshez a T/6597/2. számú javaslat alapján. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 150 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

(14.20)

Tisztelt Országgyűlés! Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 20 percig van lehetőség. A törvényjavaslat összevont vitájára a mai ülésnapon utolsó napirendi pontként, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülésének napirendi javaslata egészüljön ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/6597. számú törvényjavaslat határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel történő tárgyalásával a javaslatban foglaltak szerint. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés egyhangúnak tűnő többséggel elfogadta a javaslatomat.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadjae a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosítással. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendi javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Ügyrendi felszólalás keretében kért szót Ungár Péter képviselő úr, de jelezte, hogy visszalép az ügyrendi felszólalásától.

Tisztelt Országgyűlés! Most, 14 óra 21 perckor áttérünk az interpellációk és azonnali kérdések tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszterhez: „Mi változtathatja meg egy ágazat nemzetstratégiai jelentőségét?” címmel. Az interpelláció megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat bízta meg. Az interpellációra a miniszter úr felkérésére Vargha Tamás államtitkár úr válaszol. Képviselő úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  39  >>    Ülésnap adatai